Bookmark and Share

USNESENÍ, PÁTEK 28. SRPNA 2015

Vydáno dne 27. 10. 2015 (1945 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pátek 28. srpna 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada jmenovala:

 97)  ... konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov ve složení: Pavel Prošek (člen určený zřizovatelem - předseda), Jiří Toman (člen určený zřizovatelem), Mgr. Veronika Šimonová (člen určený ředitelem krajského úřadu), Mgr. Zdeněk Šproch (odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení), Mgr. Hana Ulrychová (pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace), Ing. Pavel Honzík (školní inspektor České školní inspekce), Pavla Hanzlíková (člen školské rady). Rada zároveň pověřuje paní Moniku Mayerovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkurzní komise.

Rada schválila:

98)  ... uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí NN se společností ČEZ Prodej s.r.o. v souladu s výsledky tendru.