Bookmark and Share

USNESENÍ, PÁTEK 3. ŘÍJNA 2014

Vydáno dne 20. 10. 2014 (2118 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pátek 3. října 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

124)  ... odměny členům občanské komise.

125) ... udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení na 28 dětí v každé třídě) a z počtu dětí v základní škole (snížení na cca 105 žáků).

126)  ... dodatek č. 8 k pojistné smlouvě se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.        

127)  ... výsledek poptávkového řízení na dešťovou kanalizaci ve Vítni a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lesní stavby s.r.o. Nýrsko za cenu 887 720 Kč vč. DPH.

128)  ... uzavření smlouvy o dílo se společností SOVT – RADIO, spol s.r.o. Vodňany na doplnění bezdrátového rozhlasu za cenu 91 960 Kč vč. DPH.

129)  ... dodatek č. 1 k darovací smlouvě s Biskupstvím plzeňským, který upravuje poskytnutí daru na rekonstrukci kostela sv Jiří ve Strážově.

130)  ... zvýšení nájmu v obecním bytě v č.p. 111 ve Strážově manželům Marii a Václavu Kubicovým o 500 Kč od 1.10.2014.

131) ... uzavření dodatku ke smlouvě o dodávce plynu do zdravotního střediska ve Strážově s firmou oaza-energo a.s., který zejména prodlužuje platnost smlouvy do 31.12.2015.

132)... uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1411/2 v k.ú. Strážov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. za účelem umístění plynové přípojky za úplatu 1000 Kč vč. DPH. Zřízení věcného břemene bylo schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 26.6.2014.

133)... rozpočtová opatření č. 11/2014

Rada pověřila:

134) ... starostu jednáním ve věci ukončení provozu stomatologické ordinace MUDr. Flakse ve Strážově a hledáním nového zubního lékaře pro náš obvod. 

135) ... starostu objednávkou zpracování projektové dokumentace na posílení vodního zdroje pro Viteň.

136) ... starostu jednáním ve věci odkupu pozemku pod místní komunikací u č.p. 231 ve Strážově.

137) ... starostu zajištěním nezávislých posudků dokládající havarijní stav stromu v k.ú. Mladotice.