Bookmark and Share

USNESENÍ, PONDĚLÍ 2. BŘEZNA 2015

Vydáno dne 16. 03. 2015 (2072 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí  2. března 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

 


Rada schválila:

26)  ... pronájem pozemku p.č. 87 a p.č. 88 o rozloze 18 m2 v k.ú. Krotějov bezúplatně za údržbu pozemku Vlastimilu a Janě Bouberlovým.

27)  ... uzavření rámcové smlouvy o dílo s Karlem Bouberlem na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2015 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů.

28)  ... zapojení města do Programu regenerace MPZ v roce 2015.

29)  ... dodatek k pokladnímu limitu pokladny Městského úřadu Strážov, kdy v den výplat může být tento limit krátkodobě převýšen.

30)  ... uzavření rámcové smlouvy na odběr štěrků a kamene z lomu ve Svrčovci se společností Eurovia Kamenelomy.

31)  ... realizaci veřejně prospěšných prací v letní sezóně 2015.

Rada rozhodla:

32)  ...  poskytnout příspěvky na činnost pro SDH Zahorčice ve výši 5 650 Kč a SDH Rovná ve výši 4 350 Kč a zároveň schválila uzavření veřejnoprávních smluv v těchto věcech.

33)  ...  objednat sadové úpravy u nového parkoviště u sokolovy u firmy Pavel Vavřinec – zahradnictví.        

Rada doporučuje:

34)  ... zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy s Městem Klatovy.

Rada pověřila:

 

35) …  Petru Preslovou k provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Strážov.

Rada vzala na vědomí:

36) … výsledek přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje.