Bookmark and Share

USNESENÍ, PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ 2020

Vydáno dne 25. 11. 2020 (202 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 21. září 2020 od 17.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

119)... prodej smykového nakladače WECAN firmě Autodoprava Jaroslav Ulč s.r.o., se sídlem Robčice 40, Štěnovice za cenu Kč 100 000 bez DPH.

Rada doporučuje:

120) ... zastupitelstvu schválit příspěvek z rozpočtu města na provoz prodejny Západočeského konzumního družstva ve Vitni pro rok 2020 ve výši 33 tisíc Kč.

121) ... zastupitelstvu schválit změnu č. 1 územního plánu Strážov, jejíž obsah bude v souladu s vydanými doporučeními.