Bookmark and Share

USNESENÍ, PONDĚLÍ 23. PROSINCE 2019

Vydáno dne 07. 02. 2020 (416 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 23. prosince 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

140) ... ukončit nájemní smlouvu na byt č. 6 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Dagmar Murtingerovou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Michaelou Vlčkovou. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.  

141) ... ukončit na žádost pronajímatelky nájemní smlouvu na prostory masážního studia v čp. 216 s Zdeňkou Souškovou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Lukášem Týmlem. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné – tj. nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a měsíční výše nájemného 485 Kč + náklady na spotřebované energie.  

Rada schválila:

142) ... rozpočtová opatření č. 10/2019 ve formě rozpočtových změn.

Rada vzala na vědomí:

143) ... nabídku na směnu pozemků při silnici 171/II u č.p. 34 ve Strážově, přičemž tato je pro město akceptovatelná, avšak nejsme vzhledem ke stádiu přípravy projektové dokumentace schopni splnit požadavek na přemístění plánovaného chodníku.