Bookmark and Share

USNESENÍ, pondělí 26. července 2010

Vydáno dne 27. 08. 2010 (2690 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala v pondělí 26. července 2010 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

66) ... navržená rozpočtová opatření č. 5/2010 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

67) ... uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Havarijní stav vnitřních instalací školy ve Strážově“ s firmou TOPI Klatovy se sídlem Aretinova 65/II, Klatovy za cenu 280.360 Kč bez DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

68) ... objednání opravy místní komunikace u kravína v Brtí u firmy Silnice Klatovy a.s. v ceně cca 110 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

69) ... uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 20 tisíc Kč s Plzeňským krajem na vydání propagačního materiálu města. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

70) ... uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 15 tisíc Kč s Plzeňským kraje na vybavení internetového koutku v místní knihovně. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

71) ... uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Obnova části místních komunikací v městské památkové zóně postižených povodní v roce 2009“ s firmou Lesní stavby Nýrsko za cenu 4.026.750 Kč bez DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

72) ... uzavření smlouvy o dílo na zajištění technického dozoru investora stavby „Obnova části místních komunikací v městské památkové zóně postižených povodní v roce 2009“ s Ladislavem Moulíkem, bytem Akátová 523, Klatovy, se smluvní cenou 15000 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

73) ... prodej vozidla Lada Niva (SPZ KTI 93 78) za cenu 33900 Kč, přičemž zprostředkováním prodeje byla pověřena společnost INVESTTEL AUTO s.r.o. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

74) ... starostu, aby na příští schůzi rady připravil podklady pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa manuelního pracovníka MěÚ jako náhradu za Františka Tomana, který bude odcházet do starobního důchodu. termín: 8/2010 zodpovídá: starosta