Bookmark and Share

USNESENÍ, STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013

Vydáno dne 13. 11. 2013 (1964 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 2. října 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

103)  ...  vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na dodávku techniky na údržbu ploch pro volnočasové aktivity.

104)  ...  předložený návrh směnné smlouvy od Mgr. Václava Šilhavého za předpokladu, že bude vypuštěn první odstavec č. V.

105)  ...   změnu systému odměňování dětí při vítání občánků, kterým již nebude poskytován finanční dar ve výši 1000 Kč ukládaný na účet peněžního ústavu, ale věcný dar zhruba ve stejné hodnotě.

Rada jmenovala:

106)  ...  komisi pro Program regenerace městských památkových zón ve složení: Miroslav Jiřík, Pavel Prošek, Jiří Toman, Vlastimil Fürbacher a Ing. Jan Pavlásek.