Bookmark and Share

USNESENÍ, STŘEDA 27. LISTOPADU 2013

Vydáno dne 06. 12. 2013 (1995 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 27. listopadu 2013 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

118)  ... poskytnout příspěvky na činnost pro SDH Zahorčice ve výši 7500 Kč a SDH Rovná ve výši 2500 Kč.

Rada schválila:

119)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního odpadu a rozhodla uzavřít předložený návrh smlouvy o dílo na zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň.

120)  ...  odměny členům občanské komise.

Rada nesouhlasí:

121)  ...  s návrhem nového jízdního řádu pro linku č. 432060 Klatovy-Janovice n. Úhl.-Strážov-Brtí, kdy by měl být omezen ranní spoj, jehož trasa byla zkrácena o úsek mezi zastávkami Víteň a Brtí.

122)  ...  se záměrem Václava Tomana provést změnu stavby „Strážov – stavební úpravy č.p. 125“ před dokončením. Konkrétně zejména změnu účelu užívání z bytové funkce na ubytovnu.

Rada doporučuje:

123)  ...  zastupitelstvu schválit pro rok 2014 vyrovnaný rozpočet města s celkovými příjmy a výdaji ve výši 21.764.200 Kč.

Rada pověřila:

124)  ...  starostu přípravou pro rekonstrukci bytu v základní škole, který by mohl být po provedení nezbytných oprav opět pronajat.