Bookmark and Share

USNESENÍ, STŘEDA 30. ZÁŘÍ 2015

Vydáno dne 27. 10. 2015 (2019 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 30. září 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

115) ... vyřadit na návrh konkursní komise uchazeče Mgr. Lubomíra Vrbu z konkursního řízení na funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, z důvodu, že nesplnil podmínky stanovené ve vyhlášení konkursu.