Bookmark and Share

USNESENÍ, středu 10. listopadu 2010

Vydáno dne 26. 11. 2010 (2650 x přečteno)

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo ve středu 10. listopadu 2010 od 19.00 hod v hostinci „U Jelena“


1)     Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

2)     Zastupitelstvo schvaluje zvolení jednoho místostarosty. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

3)     Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

4)     Zastupitelstvo volí starostou Ing. Josefa Rouska. (14 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

5)     Zastupitelstvo volí místostarostou Miroslava Jiříka. (14 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

6)     Zastupitelstvo zřizuje radu města a stanovuje její počet členů na 5. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

7)     Zastupitelstvo volí členy rady Jiřího Tomana, Vlastimila Fürbachera a Pavla Proška. (12 pro / 0 proti / 3 se zdrželi)

8)     Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor (3 členové) a kontrolní výbor (5 členů). (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

9)     Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Josefa Kodyma. (14 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

10)      Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru Josefa Souška. (14 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

11)      Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Petra Tomana a Jindřicha Kiesenbauera. (13 pro / 0 proti / 2 se zdrželi)

12)      Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Ladislava Kroupara, Václava Tomana, Karla Kolorose a Stanislava Kopeckého. (11 pro / 0 proti / 4 se zdrželi)

13)      Zastupitelstvo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 300 Kč měsíčně, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 760 Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva či komise rady ve výši 960 Kč měsíčně, za výkon funkce člena rady ve výši 1130 Kč měsíčně a za výkon funkce místostarosty ve výši 9210 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

14)      Zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

15)      Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích rozhodlo uzavřít s Janem Pilátem, trvale bytem Mlečice, část Skoupý 7, smlouvu o převodu členských práv a povinností ve Stavebním a nájemním družstvu Strážov za cenu 310.000 Kč s tím, že proti kupní ceně budou započteny veškeré pohledávky města. Kompletní znění smlouvy je přiloženo k zápisu. (15 pro / 0 proti / 0 se zdržel)