Bookmark and Share

USNESENÍ, středu 19. ledna 2011

Vydáno dne 27. 01. 2011 (2431 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 19. ledna 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

1)...uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem: Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa.

2)...požádat o dotaci na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice ve Vítni z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

3)...poskytnout pro rok 2011 každému ze spolků pořádajících plesy (SDH Strážov, SDH Víteň, Myslivecké sdružení Strážov) finanční příspěvek ve výši 3000 Kč.

4)...finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro hasičský okrsek Strážov.

Rada schválila:

5)...uzavření smlouvy o bezúplatném převodu výpočetní techniky (PC, monitor a tiskárna) z majetku Plzeňského kraje do majetku Města Strážov.

6)...podání žádosti o dotaci v rámci programu Knihovna 21. století Ministerstva kultury ČR na projekt „Sejdeme se v knihovně - cyklus kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny generace“.

7)...zadání aktualizace kanalizačního řadu Víteň společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

8)...přesunutí autobusové čekárny ve Vítni na protější stranu při místní komunikaci pod rybník.

9)...prodej vyřazených žebrových radiátorů Václavu Benešovi, Strážov 283.

10)...poskytnutí věcného daru do tomboly okresního hasičského plesu ve výši 500 Kč.

11)...návrh na podání žádosti o úpravu návaznosti jízdního řádu v Janovicích při přestupu od Nýrska.

12)...uzavření smlouvy na zpracování výběrového řízení a poradenství k projektu „Revitalizace MPZ – I. etapa“ s Regionální rozvojovou agenturou Šumava v ceně 80.000 Kč bez DPH.

Rada zamítla:

13)...žádost SDH Zahorčice o zakoupení nové zásahové hasičské stříkačky.

Rada doporučuje:

14)...zastupitelstvu určit složení přestupkové komise losem ze všech členů zastupitelstva.

Rada vzala na vědomí:

15)...vznesení nároku na náhradu bolestného ze strany Zlatuše Maršálkové, která upadla na schodech na Hradčanech. Míru zavinění paní Maršálkové a míru zavinění města není možné z naší strany reálně stanovit, proto věc necháváme na likvidátorovi pojišťovny.

Rada pověřila:

16)...starostu, aby zjistil podrobnosti ohledně možnosti požádat o dotaci na obnovu pomníku padlých a sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí ve Strážově z Programu obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje.

17)...starostu, aby zjistil možnosti nápravy nízkého obsah hořčíku a vápníku v provozovaných vodovodech.

18)...starostu vyhlášením poptávkového řízení na úvěr na předfinancování realizace akce: „Revitalizace MPZ – I. etapa“.

19)...starostu, aby zjistil úřední hodnotu vybraných pozemků v majetku Státního statku Jeneč, které slouží jako místní či účelové komunikace.

20)...starostu vytýčením pozemkové parcely č. 1270/2 v k.ú. Strážov, která je ve vlastnictví Václava Jiříka a dotyčný ji nabízí městu.