Bookmark and Share

USNESENÍ, středu 25. května 2011

Vydáno dne 30. 05. 2011 (2676 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve středu 25. května 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

56)  ...  vyhlásit výběrové řízení na funkci technicko-administrativní pracovník, který nahradí Jiřinu Jankovou odcházející do předčasného starobního důchodu.

57)  ...  provést nezbytné statické zajištění pomníku sv. Jana Nepomuckého (rozebrání celé stavby, vyzdění nového podstavce a opětovné sestavení pomníku) s předpokládanými náklady cca 200 tisíc Kč.

58)  ...  osadit v rekonstruované části Hradčan dodatkovou dopravní značku, která umožní stání při zachování minimálního průjezdného profilu.

59)  ...  zvýšit od 1.6.2011 cenu prodávaného palivového dřeva na 500 Kč/prm + DPH.

Rada schválila:

60)  ...  nákup požárních přileb pro SDH Víteň a pověřila starostu výběrem nejvhodnější cenové nabídky.

61)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu koupaliště na letošní letní sezónu s Lucií Bouberlovou, Strážov 285 za cenu 30.000 Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

62)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1274/70 v k.ú. Strážov o výměře 150 m2 s Martinou a Tomášem Burianovými, Strážov 275 za cenu 150 Kč/rok na dobu 10 let s výpovědní dobou 3 měsíce.

63)  ...  uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1411/20 v k.ú. Strážov o výměře cca 6 m2 s Renatou a Václavem Fikrlovými, Strážov 27 za údržbu přilehlého městského pozemku na dobu 10 let s výpovědní dobou 3 měsíce. Stavba plotové zdi a vrat bude v případě ukončení nájmu bez náhrady nájemcem odstraněna.

Rada zamítla:

64)  ...  nabídku společnosti Vltava-Labe-Press na prezentaci města v časopise Cesty městy.

Rada pověřila:

65)  ...  starostu, aby zajistil vyjádření Věry Pokorné k pokračování nájmu nebytových prostor. Pokud nebude v pronájmu pokračovat, bude proveden výběr nového nájemce obálkovou metodou, kdy jediným kritériem hodnocení bude výše nájemného.

Rada odložila:

66)  ...  nabídku Ivana Rubáše, Vančurova 46/I, Klatovy, na vydání malovaných pohlednic Strážova.