Bookmark and Share

USNESENÍ, středu 29. prosince 2010

Vydáno dne 26. 01. 2011 (2288 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve středu 29. prosince 2010 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

51)...upravit platový tarif ředitele ZŠ Strážov v souladu s novou legislativní úpravou.

52)...přijmout na místo administrativní pracovnice MěÚ Lenku Fremuthovou, nar. XX.XX.19XX a pověřila starostu uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou jednoho roku.

53)...o snížení příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov na rok 2010 o 16893,13 Kč.

54)...uzavřít nájemní smlouvu na garáž č. 5 v bytovém domě 331/332 ve Strážově s Andreou Novotnou, nar. 4.4.1977.

55)...uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 7 v bytovém domě 331/332 ve Strážově s Milanem Kubátem, nar. 12.4.1973.

Rada schválila:

56)...odpis pohledávky za zemřelým Josefem Denkem, Strážov 247, za dlužný nájem z pozemku ve výši 2318 Kč.

57)...směrnici o evidenci, účtování a oceňování zásob.

58)...navržená rozpočtová opatření č. 13/2010 ve formě rozpočtových změn.

59)...uzavření smlouvy o prodeji dřevní hmoty s Lesní společností Železná Ruda.

60)...úpravu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v areálu Mateřské školy ve Strážově z důvodu změny způsobu vytápění.

61)...vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí.

62)...složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2010.