Bookmark and Share

USNESENÍ, úterý 18. května 2010

Vydáno dne 27. 08. 2010 (2679 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala v úterý 18. května 2010 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

38) ... požádat Českou poštu s.p. o prodloužení provozní doby místní pobočky alespoň 1x týdně do 18 hodin. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

Rada schválila:

39) ... žádost Zdeňka Jiříka, Strážov 269, o možnost využití plánované cesty k parcelám k Rovné pro pastvu dobytka. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

40) ... realizaci akce „Mateřská škola – obnova topení po povodních 2009“, která je spolufinancován MMR ČR. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

41) ... nabídku Karla Zahrádky, Lukavice 28, na opravu okapů a svodů na druhém stupni ZŠ. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

42) ... přípravu dětského dne v režii občanské komise, přičemž na akci bude z rozpočtu vyčleněno 5 tisíc Kč. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

43) ... příspěvek ve výši 2000 Kč pro historickou kolonu amerických vozidel. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

44) ... nákup ochranných sítí ke hřištím na koupaliště včetně potřebného vybavení za cenu do 12 tisíc Kč. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

45) ...navržená rozpočtová opatření č. 3/2010 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

Rada nesouhlasí:

46) ... s převodem p.p.č. 1040/1 a 1040/2 v k.ú. Strážov z majetku Pozemkového fondu ČR. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

47) ...nabídku společnosti Vltava-Labe-Press na prezentaci města v časopise Cesty městy. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

48) ... nabídku Ivana Rubáše, Vančurova 46/I, Klatovy, na vydání malovaných pohlednic Strážova. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

49) ... výzvu Ochranné asociace zvukařů – autorů na uzavření licenční smlouvy. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

50) ... žádost Zdeňka Koláře, Horní Němčice 12, o mimořádné dodání cca 100 m3 kulatiny do konce června 2010. hlasování: (0 pro / 4 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

51) ... zastupitelstvu schválit rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko na rok 2010. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2010 zodpovídá: starosta

52) ... zastupitelstvu schválit prodej st.p.č. 1274/60 v k.ú. Strážov, kdy povinnost kolaudace bude prodloužena na 7 let. hlasování: (4 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2010 zodpovídá: starosta

Rada vzala na vědomí:

53) ... zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a postupuje ji k projednání na zasedání zastupitelstva. termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

54) ... protokol o prohlídce trasy RZ „Mogul Šumava Rallye 2010“ včetně rozsahu a termínu odstranění škod. termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

55) ... starostu, aby požádal zástupce společnosti TESLA o osobní schůzku, kde budou vysvětleny nejasnosti ohledně možnosti umístění fotovoltaických článků na střechu MŠ. termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

56) ... starostu, aby s majitelem garáží v bývalém zeměděl. areálu jednal o snížení ceny za obě stavby na 600 tisíc Kč. termín: 6/2010 zodpovídá: starosta

Rada odložila:

57) ... rekonstrukci přepadového potrubí z hasičské nádrže na Opálce. termín: 11/2010 zodpovídá: starosta