Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 18. PROSINCE 2018

Vydáno dne 04. 03. 2019 (486 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 18. prosince 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

164)  ... o zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov (mzdové náklady na rozdělenou výuku hlavních předmětů ve 2. a 3. třídě) o 258 320 Kč a schválila navazující upravený rozpis rozpočtu pro rok 2018 ve vztahu k této příspěvkové organizaci. Rada zároveň vzala na vědomí, že byla na ostatních účelových výdajích školy realizována úspora ve výši 8 581 Kč.

165)  ...  upravit platový tarif ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace, v souladu s novou legislativní úpravou.

 

Rada schválila:

166)  ... výsledek veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Rekonstrukce a odvodnění zdiva tělocvičny ZŠ a MŠ Strážov p.o.“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lesní stavby s.r.o. Nýrsko za cenu 1 324 981 Kč bez DPH.

167)  ... navržená rozpočtová opatření č. 14/2018 ve formě rozpočtových změn.