Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 22. KVĚTNA 2018

Vydáno dne 12. 06. 2018 (709 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 22.5.2018 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

203)  ...  koupit od spolumajitelů Holarových p.p.č. 8 (kultura vodní plocha) o výměře 378 m², p.p.č. 625/24 (kultura ostatní plocha) o výměře 126 m², p.p.č. 625/6 (kultura ostatní plocha) o výměře 85 m² a p.p.č. 271/3 (kultura zahrada) o výměře 138 m² (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 271/2) vše v katastrálním území Brtí za cenu 50000 Kč.

204)  ...  koupit od spolumajitelů Holarových p.p.č. 189/1 (kultura les) o výměře 1489 m², p.p.č. 191 (kultura les) o výměře 917 m², p.p.č. 275 (kultura les) o výměře 881 m²,  p.p.č. 276 (kultura les) o výměře 611 m², p.p.č. 280 (kultura les) o výměře 126 m², p.p.č. 308 (kultura les) o výměře 1255 m², p.p.č. 337 (kultura les) o výměře 1889 m², p.p.č. 368 (kultura les) o výměře 303 m², p.p.č. 398/5 (kultura les) o výměře 331 m² a p.p.č. 453 (kultura les) o výměře 4280 m² vše v katastrálním území Brtí,  za cenu 81542  Kč.

205)  ...  koupit od Petra Tomana p.p.č. č. 1515/5 (kultura ostatní plocha) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 85 m², která vznikla na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 1515/5, 1515/4, 85/1 a st. 247, za cenu 3400 Kč s tím, že se město zároveň zaváže vybudovat novou hraniční zeď. 

206)  ...  vyvěsit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 457 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o výměře cca 250 m2

207)  ...  koupit od Františka Tomana p.p.č. 1527 (kultura ostatní plocha) v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 14 m², která vznikla na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 113, za cenu 560 Kč. 

208)  ...  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 705 za p.p.č. 858/1, 858/2 a 858/3 vše v k.ú. Brtí. 

209)  ...  vyvěsit záměr zřízení práva stavby elektrického pilířku a elektrické přípojky na pozemkových parcelách č. 473, 490, 498/7, 498/3 a 1455/1 vše v k.ú. Strážov na Šumavě. 

Zastupitelstvo schválilo:

210)  ...  zřízení práva provést stavbu „Rekonstrukce komunikace č. 2 – od MŠ směrem k hlavní komunikaci II/171 (modrá)“ na následujících soukromých pozemkových parcelách: 1272/5, 1272/2, 107/4, 107/3, 97/2, 99/1, 96, 76/2, st. 245, 107/2 a 82/2 vše v k.ú. Strážov na Šumavě. 

211)  ...  Plán rozvoje sportu města Strážov na období 2018-2025.  

Zastupitelstvo zamítlo:

212)  ...  vyvěsit záměr směny části p.p.č. 705 za p.p.č. 858/1, 858/2, 858/3 a část p.p.č. 869 vše v k.ú. Brtí. 

Zastupitelstvo stanovilo:

213)  ...  počet členů zastupitelstva na následující volební období na 15.