Bookmark and Share

USNESENÍ, úterý 5. července 2011

Vydáno dne 29. 09. 2011 (2363 x přečteno)


ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 5. července 2011 od 18,00 hod v kanceláři starosty.


 U S N E S E N Í

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 5. července 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.

Rada schválila:

76)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 6/2011 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

77)  ...  stížnost a žádost Jitky Hladíkové, Strážov 297 o opakování výběrového řízení na úředníka / úřednici MěÚ, neboť se nedomnívá, že by na základě uvedených argumentů došlo k zásadnímu ovlivnění výsledku.