Bookmark and Share

USNESENÍ, ÚTERÝ 7.7.2015

Vydáno dne 01. 09. 2015 (1882 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 7. července 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

71)  ...  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p. č. 605/2 v k.ú. Krotějov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

72)  ...  podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 599 v k.ú. Brtí, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

73)  ...  podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 311/3 v k.ú. Lukavice, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

74)  ...  podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 350/1 v k.ú. Mladotice, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

75)  ... podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 430/4 v k.ú. Krotějov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

76)  ... výsledek poptávkového řízení na opravu požární nádrže v Lukavici a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou. Novakam s.r.o. Nové Hrady za cenu 405 184,- Kč bez DPH.

77)  ... uzavření dodatku č. 1 k dohodě o umístění monitorovacích zařízení v rámci projektu “Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“.

78)  ... uzavření dotační smlouvy s Plzeňským krajem na volnočasové aktivity mládeže v částce 10.000 Kč.

79)  ... uzavření smlouvy na rekonstrukci vodovodu v Lukavici s firmou Vodospol s.r.o. Klatovy na částku 835 000,- Kč bez DPH.

80)  ... podání žádosti o dotaci z havarijního fondu Plzeňského kraje na rekonstrukci podlahy v garáži hasičské zbrojnice ve Strážově.

81)  ... navržená rozpočtová opatření č. 7/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

82)  ... vypovědět se společností ProŽivot s.r.o. České Budějovice smlouvu o zajištění zdravotních služeb.

83)  ... zrušit veřejnou  zakázku malého rozsahu s názvem „Vybavení stomatologické ordinace ve Strážově“.

Rada pověřila:

84) ... starostu řešením otázky odkanalizování nových stavebních parcel k Rovné.

Rada projednala:

85) … s ředitelem ZŠ a MŠ Strážov výsledek kontroly finančního výboru.

Rada vzala na vědomí:

86) … stížnost René Tomana na údajný zábor místní komunikace v části Javoříčko