Bookmark and Share

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Vydáno dne 17. 12. 2007 (3263 x přečteno)

Celní úřad Klatovy

Fr.Šumavského 180, P.O.BOX 47, 339 01 Klatovy


telefon : 376 370 211, fax : 376 370 226, e-podatelna : posta1663@cs.mfcr.cz

 

 naše značka : V73P/166300070000619-1                                                          Datum  6.12.2007

 Spis. značka : 498/2007

 referent : Dana Fenclová

 telefon :  376 370 213

 e-mail :   d.fenclova@cs.mfcr.cz

                                                 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

 

Celní úřad Klatovy oznamuje v souladu s ustanovením § 19 odst.1 a 2 zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, že níže uvedená písemnost

 

   Číslo jednací          ze dne    příjemce (daňový subjekt), posledně známé bydliště

 

V73P/166300070000619       13.11.2007         Toman Václav, nar. 1958

                                                                          Strážov 284, 340 24 Strážov

 

 

je uložena na Celním úřadě Klatovy, Fr.Šumavského 180/III, 339 01 Klatovy

 

Uloženou písemnost lze vyzvednout v pracovních dnech (pondělí – pátek) od 7:15 do 15:30 hod. na Celním úřadě v Klatovech agendě vymáhání a exekucí - I.patro.

 

Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je považován za den doručení.

 

 

  Dana Fenclová

         referentka vymáhání a exekucí