Bookmark and Share

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Vydáno dne 26. 05. 2015 (1620 x přečteno)

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.


+ přílohy (k nahlédnutí na radnici):

- Závěrečný účet za rok 2014

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) k 31.12.2014

- Rozvaha k 31.12.2014

- Výsledovka k 31.12.2014

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

- Výsledovka Strážovské čerpací stanice s.r.o. k 31.12.2014

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a mateřské školy Strážov k 31.12.2014

- Rozvaha Základní školy a mateřské školy Strážov k 31.12.2014