Bookmark and Share

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Vydáno dne 30. 06. 2017 (1834 x přečteno)

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.


- Závěrečný účet za rok 2016

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) k 31.12.2016

- Rozvaha k 31.12.2016

- Výsledovka k 31.12.2016

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

- Výsledovka Strážovské čerpací stanice s.r.o. k 31.12.2016

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a mateřské školy Strážov k 31.12.2016

- Rozvaha Základní školy a mateřské školy Strážov k 31.12.2016