Historie Strážova

Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. Na ostrohu nad Strážovským potokem byla vystavěna pomezní tvrz. Strážní místo vzniklo k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Zwiesel železnorudským průsmykem dále do českého vnitrozemí. V polovině 15. století byly pod samotným Strážovem objeveny ložiska stříbra a ještě dalších nerostných surovin. S dolováním byl spojen velký rozmach Strážova. Po vyčerpání stříbra ve zdejších dolech, ke kterému dochází někdy v 16. století, nastává pomalý úpadek bývalého významného obchodního střediska. Další rána byl rok 1641, kdy bylo městečko vypáleno a vydrancováno Švédy. Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikaly první výrobní družstva. V roce 1945 bylo místními řemeslníky založeno Kovodružstvo. To se ve své více než sedmdesátileté historii stalo hlavním zdrojem nabídky pracovních příležitostí pro místní občany.

Velikou tradici má strážovské krajkářství. Nejstarší dosud zjištěný záznam o zhotovování krajek ve Strážově je z roku 1725. V roce 1807 již ve Strážově pracovalo 18 krajkářek a v první polovině 19. století se podle dochovaných zpráv paličkovalo skoro v každém domě. Tehdy se zde dělaly zejména jemné týlové krajky k velkým bílým šátkům, tzv. plenám. Díla strážovských krajkářek byly proslulé jemností a sličností práce. Na podnět učitelek pražské Městské průmyslové školy pokračovací a spolku Národní Jednoty Pošumavské byla po četných intervencích ve Strážově 15. října 1896 slavnostně otevřena krajkářská škola. Spravovalo ji šestičlenné kuratorium, které se rovněž staralo o prodej hotových krajek prostřednictvím obchodníků, družstev a spolků v Čechách, na Moravě, ve Vídni, Uhrách i Srbsku. V roce 1961 byla sice škola zrušena, avšak tradice zůstává živá dodnes. O proslulosti místních krajkářek svědčí mnoho získaných medailí a diplomů z národních i světových výstav, rozměrná strážovská krajka byla umístěna i do prezidentské lóže v Národním divadle v Praze. Velkou nadějí pro budoucnost je fungující kroužek paličkování při zdejší základní škole. Naším přáním je, aby nastupující mladé krajkářky i nadále předávaly svou zručnost dalším generacím. O kráse strážovských krajek se můžete přesvědčit každoročně v září, v době pouti, kdy je v prostorách radnice tradičně instalována výstava paličkování a ručních prací.

Historie Strážova je velmi bohatá, stejně jako je pestrá historie jednotlivých místních rodů. Pokud byste chtěli zapátrat po svých předcích, jistě vám bude přínosné úžasné dílo Vladimíra Strnada. Rodová historie mnoha obcí v Pošumaví, včetně Strážova a všech okolních osad s názvem “Najděte své předky

Velmi obsáhlý je také přehled úspěšných a známých strážovských rodáků, kteří působili v mnoha vědních i společenských oborech a nejednou jejich díla a práce dosáhly i celostátního významu.

Více o historii Strážova se dozvíte v kronikách:

 

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Říjen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 9. 2022
27. 9. 2022
28. 9. 2022
29. 9. 2022
30. 9. 2022
1. 10. 2022
2. 10. 2022
3. 10. 2022
4. 10. 2022
5. 10. 2022
6. 10. 2022
7. 10. 2022
8. 10. 2022
9. 10. 2022
10. 10. 2022
11. 10. 2022
12. 10. 2022
13. 10. 2022
14. 10. 2022
15. 10. 2022
16. 10. 2022
17. 10. 2022
18. 10. 2022
19. 10. 2022
20. 10. 2022
21. 10. 2022
22. 10. 2022
23. 10. 2022
24. 10. 2022
25. 10. 2022
26. 10. 2022
27. 10. 2022
28. 10. 2022
29. 10. 2022
30. 10. 2022
31. 10. 2022
1. 11. 2022
2. 11. 2022
3. 11. 2022
4. 11. 2022
5. 11. 2022
6. 11. 2022