OTEVÍRACÍ DOBY ČESKÉ POŠTY

Otevírací hodiny pobočky České pošty ve Strážově se opět vrací na původní časy, tj. 08:00-10:30 a 13:00-16:00 hod.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY - 26.3.

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 26.3.2020 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze od 8.00 - 10.30 hod. a od 14.30 - 16.00 hod. 

Aj, Nj, Ov do 29.3.

Učivo Aj 5.- 9.ročník, Nj 8. - 9. ročník, Ov 6. - 9. ročník

Přírodopis 8. třída

Vypracujte prosím v rámci opakování následující zadání.

 

Zeměpis pro 8. třídu

Vypracujte prosím v rámci opakování následující zadání. 

ODVOLÁNÍ PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 31.3.

Z důvodu karantény nedojde dne 31.3.2020 k plánovanému přerušení dodávek elektřiny v těchto obcích: Brtí, Opálka, Božtěšice, Viteň a část Strážova. Náhradní termín odstávky bude včas zveřejněn.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pomáhají s výrobou roušek. Konkrétně se jedná o zaměstnance a vedení výrobního družstva VKUS, paní Seltenhoferovou s rodinou a také sestry svatého Františka z místní fary. Díky nim jsme mohli pokrýt všechny žádosti o roušky z řad místních občanů. Víme i o dalších dobrovolnících, kteří šijí roušky pro klatovskou nemocnici a další potřebné. I jim patří vřelé poděkování.

NABÍDKA OBĚDŮ

Školní jídelna nabízí po dobu uzavření školy volnou kapacitu obědů pro cizí strávníky. Odběr do vlastních jídlonosičů za cenu 65 Kč/oběd. Bližší informace u vedoucí školní jídelny - tel. 376 392 444.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 dne 7.4. 2020 od 13.00 – 17.00 hod. se uskuteční následujícím způsobem:

DALŠÍ SADY ROUŠEK

Žádáme občany, který mají zájem o doručení druhé sady roušek, aby toto telefonicky či e-mailem oznámili na městský úřad. Roušky budou přednostně dodávány seniorům. Žádáme, abyste zvážili potřebu náhradních roušek, neboť těchto je stále nedostatek.

Přírodopis pro 6. ročník - !!!!!POZOR OPRAVA!!!!

látka do 29. 3. 2020  -   !!!!!POZOR OPRAVA!!!!

Koronavirus a pohádka

Spisovatelka Zuzana Řebíková napsala pohádku, která Vám pomůže vysvětlit dětem současnou situaci.

Proč musíme nosit roušky? A proč se nemůžeme vídat s kamarády?

Pohádkový příběh Vašim dětem ukáže, jak současnou situaci prožívá Barunka a Fanoušek.

Rodičům pohádka nabízí jeden možný způsob komunikace s dětmi a poskytuje příležitost strávit společný čas nad čtením. 

Pohádka zde: https://pohadkovavychova.cz/pohadka-maminko-kdy-uz-pujdeme-ven/

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU (autor J. Adamec)

Více informací zde

STRÁŽOVSKÝ MASOPUST 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOV - CHANOVICE MLADŠÍ ŽÁCI O DRUHÉ MÍSTO V TABULCE

Více informací zde

Poskytnuté informace a GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2019

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené Radou města Strážov ze dne 23.1.2020 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 23.12.2019 je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty