Poskytnutné dotace

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 200 000 Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření účelové dotace s Plzeňským krajem o poskytnutí finanční dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017 v částce 84360 Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 70.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 200.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 200.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 70.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016. Smlouva je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní organizací Českého svazu chovatelů Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 2000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 550 000,- Kč, z toho je: z Ministerstva kultury z Programu regenerace MPZ 350 000,- Kč a z rozpočtu Města Strážov ve výši 200 000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 1000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Základní organizací Svazu zdravotně postižených ve Strážově  o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 5000,- Kč je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 11  Stránka: 

0