Úřední deska

STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období 2018-22 je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘ. - 11.6.LUKAVICE

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Lukavice v termínu 11.6.2018 od 11,30 hod. do 15,00 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, č.j. OD/2556/18-5/Au, vydává stavební povolení na stavbu "Strážov - Rekonstrukce komunikace č. 2 - od Mateřské školy směrem k hlavní komunikaci II/171" v k.ú. Strážov na Šumavě. Rozhodnutí je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 22. KVĚTNA 2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat v úterý 22. května 2018 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje před projednáním na zasedání zastupitelstva záměr koupit a směnit nemovitosti. Záměr je zde.

USNESENÍ

Usnesení č. j.: 137Ex 6694/07-268 se odročuje na neurčito, usnesení je zde.

VYÚČTOVÁNÍ POLOŽEK VODNÉHO A STOČNÉHO

Vyúčtování položek vodného a stočného pro Strážov za kalendářní rok 2017 je zde a pro Zahorčice, Horní Němčice a Viteň je zde.

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení, elektronická dražební vyhláška, č.j. 97EX 1182/08-233 je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení, dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, č.j.: 94 EX 2537/07 je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení stavebního řízení - "Strážov - Rekonstrukce komunikace č. 2 - od Mateřské školy směrem k hlavní komunikaci II/171", č.j.: OD/2556/18-2/Au, je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, č.j.: 108 EX 06036/17-078 je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška nemovité věci, č. j.: 379246/18/2104-00540-202166 je zde.

ROZHODNUTÍ

Stavební povolení k vodním dílům "IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy" zahrnující rekonstrukci stávající úpravy koryta vodního toku s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Brtí, č.j. ŽP/2118/18/Šp je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 22.3.2018

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve čtvrtek 22. března od 7.30 hod. do 15.30 hod. v těchto lokalitách: Božtěšice - celé, Brtí - jen při silnici směrem na Březí, Krotějov celý včetně Čepice a Cihelny, Splž celá, Hájek celý a Víteň celá.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 120 EX 37801/13-212 je zde.

USNESENÍ

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr před projednáním na radě propachtovat areál koupaliště v katastrálním území Zahorčice. Záměr je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘ. - 8.3. Č. HAMRY, OPÁLKA, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 8.3. od 8.00 hod. do 15.00 hod. v těchto lokalitách: České Hamry, Opálka, Zahorčice a část Strážova: ulice od spodního konce Jablečné ulice dolů ke stopce včetně bytovky, celý Káclink, od stopky celá ulice směr k Opálce, od Míry Hosnedla celá ulice až k D. Benešové, ulice od kostela ke Schovancům. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘ. - 9.3. LEHOM, ROVNÁ, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky elektrické energie v pátek 9.3. od 12.00 hod. do 15.00 hod. v Lehomi, na Opálce (jen u Kolářů-Cestáků), v Rovné a části Strážova: ulice pod sokolovnou směr k Rovné včetně nových domů, všechny bytovky pod sokolovnou, domky v ulici pod sokolovnou až k P. Huspekovi. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 22. ÚNORA 2018

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 22. února 2018 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr před projednáním na radě. Záměr je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje před projednáním na zasedání zastupitelstva záměr koupit a směnit nemovitosti. Dokument zveřejnění je zde.

ÚPRAVA TOKU BRTÍ

Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení pro stavbu vodních děl "IDVT 10273501, ř.km 0,42 - 1,62, Brtí - rekonstrukce úpravy" je zde.

USNESENÍ

Okresní soud v Klatovech vydává dražební vyhlášku č.j. 23 E 8/2017-37, která je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr před projednáním na radě o pronájmu pozemků v k.ú. Brtí a k.ú. Zahorčice na Šumavě. Záměr je zde.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky je zde.

VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ 2018

Výpočet cen pro vodné a stočné pro Strážov na rok 2018 je zde.

ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise je zde.

USNESENÍ

Okresní soud v Klatovech vydává dražební vyhlášku - č.j. 23 E 8/2017 - 31, která je zde.

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽOV

Zastupitelstvo města Strážov vydává opatření obecné povahy - Územní plán Strážov, který je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zde. Místní poplatek pro trvale bydlící je 500,- Kč za osobu a majitelé rekreačních chat a chalup je 600,- Kč za objekt. 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018, informace o počtu a sídle volebních okrsků jsou zde.

OZNÁMENÍ

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 30. LISTOPADU

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje před projednáním na zasedání zastupitelstva záměr zřídit právo k provedení stavby, zřídit předkupní právo k nemovitosti, koupit nemovitosti a prodat nemovitosti. Dokument zveřejnění je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává opatření obecné povahy, které je zde.

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí - č.j. ŽP/15675/17, vydává následující rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení, které je zde.

NAŘÍZENÍ

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatřeních - č. j. SVS/2017/129411-P, při výskytu a k tlumení nebezpečné nákazy tularémie zajíců, která je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j.: 94 EX 2537/07, Exekutorský úřad Plzeň, vyhláška je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ - PRONÁJEM POZEMKŮ

Záměr města pronajmout 3 části pozemků v katastrálním území Víteň o celkové výměře 3166 m2 je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška č.j.: 137 Ex 6694/07-242 - Exekutorský úřad Brno-venkov je zde.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o veřejném projednání - MěÚ Klatovy oznamuje konání veřejného projednání návrhu územního plánu Strážov, které se bude konat dne 1.11.2017 od 10 hod. v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 na MěÚ v Klatovech. Veřejná vyhláška je zde.

ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Pozvánka na první zasedání pro členy okrskové volební komise je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 4.10. BRTÍ, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Brtí a v části Strážova, v termínu 4.10.2017 od 7.30 hod. do 15.30 hod. Ve Strážově jsou to tyto lokality: náměstí od MěÚ směrem k rybníku vše, zdravotní středisko, obě školy, ulice směr na Viteň, ulice pod školou, ulice vedle obou škol, Jablečná ulice, Večerka.  ZKD bude otevřeno. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku. 

UPOZORNĚNÍ

Firma ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje: k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává: Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - a) nařízení zastavení jiných těžeb než nahodilých a b) zpracování těžeb nahodilých je zde.

ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Město Strážov oznamuje veřejnosti - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Stavba nové lakovny" je zde.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva města Strážov se bude konat ve čtvrtek 21. září 2017 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka s programem je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 20. a 21. října 2017 je zde

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 19.9.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v lokalitě: Javoříčko, Kněžice a Lukavice v termínu 19. září od 7.30 hod. do 16.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 20.9.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v lokalitě: Horní Němčice a Mladotice v termínu 20.9.2017 od 7.30 hod. do 16.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - TECHNICKÝ PRACOVNÍK MĚSTA

Rada města Strážov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Technický pracovník města - údržbář". Bližší informace jsou zde.

POČET ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Parlamentu České republiky je zde.

TOPOGRAFICKÉ PRÁCE PRO AKTUALIZACI ZABAGED

Zeměměřický úřad oznamuje o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2017. Informace je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.8. BOŽTĚŠICE

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Božtěšicích v termínu 23.8.2017 od 7.30 hod. do 18.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.8. VITEŇ

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Vitni v termínu 23.8.2017 od 7.30 hod. do 18.30 hod. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku. Prodejna ZKD bude otevřena.

PRODEJ POZEMKU VE STRÁŽOVĚ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Předmětem výběrového řízení je pozemek p. č. 461/1 v k.ú. Strážov na Šumavě. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. PKT/19/2017 a jeho podmínkách je zde. Zkrácené Oznámení je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 31.7. ČESKÉ HAMRY

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Českých Hamrech v termínu 31.7.2017 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 29. ČERVNA 2017

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 29. června 2017 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Závěrečný účet Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy d.s.o. za rok 2016 je zde. Zpráva auditora je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr koupit a směnit nemovitosti v k.ú. Lukavice a k.ú. Strážov na Šumavě. Záměr je zde.

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

Nařízení Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, č.j. SVS/2017/068813-P nařizuje mimořádné veterinární opatření, při výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců. Nařízení je zde.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2016 je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ S AUKCÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení s aukcí č. PKT/11/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovité věci, p.p.č. 323, výměra 4011 m2 v k.ú. Opálka.  Podrobnější informace jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy d.s.o. Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout pozemek p.č. 492 o rozloze 904 m2 v k.ú. Krotějov. Záměr je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 965936/17/2300-11460-401159 je zde.

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ AKCE

Informace o termínu konání akce je zde.

VODNÉ A STOČNÉ - VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování položek vodného a stočného za kalendářní rok 2016 je zde.

USNESENÍ, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení, dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, č. j. : 203 Ex 22073/10-37 ze dne 13.4.2017 je zde.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Město Strážov v roce 2016 v rámci tohoto projektu podpořilo 2 pracovní místa, příloha je zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Správa železniční dopravní cesty, státní oranizace, vyhlašuje VEŘEJNOU SOUTĚŽ č.j. S022924/14-O31 o nejvhodnější nabídku na prodej majetku ve vlastnictví České republiky je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Město Strážov zveřejňuje záměr pronajmout si část pozemkové parcely č. 371/3 o výměře 2.460 m2 v k.ú. Zahorčice na Šumavě. Záměr je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/5/2017

UZSVM vyhlašuje výběrové řízení s aukcí č. PKT/5/2017 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí a věcí movitých jako celku, vše v k.ú. Zahorčice. Podrobnější informace jsou zde.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ÚHLAVA

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO Úhlava na roky 2018-2020 a Zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Úhlava na rok 2017 je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 23. BŘEZNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 23.3. LEHOM, ROVNÁ, STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v celé Lehomi, v celé Rovné a části Strážova, v termínu 23.3. od 8.00 hod. do 12.00 hod. Ve Strážově se jedná o náměstí včetně pošty, ulice z náměstí k sokolovně, Židovská ulice, část Hradčan, celá ulice nad sokolovnou a nad MŠ, MŠ včetně bytovky, ulice vedle sokolovny včetně domků na Rovnou, rodinné domky a bytovky pod sokolovnou, ulice z náměstí až k Čerpací stanici, ulice s rodinnými domky vedle hřbitova. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí ve Strážově je v článku. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 22.3. BOŽTĚŠICE, VITEŇ

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Božtěšicích a Vitni v termínu 22.3. od 7.30 hod. do 15.30 hod. v lokalitě Božtěšice a Viteň. Obchod ve Vitni bude v provozu. 

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodeje a směny pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě je zde.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Opatření obecné povahy, č.j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek bobra evropského je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška č.j.: OD/1295/17/Ba - Oznámení o zahájení řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci "nad sokolovnou" ve Strážově je zde.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává návrh opatření obecné povahy, č.j. ŽP/590/17, kterým se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek chráněného druhu bobra evropského, výzva je zde.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/37/2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Výběrové řízení č. PKT/37/2016 a jeho podmínkách je zde, zkrácená verze je zde.

VODNÉ A STOČNÉ 2017

Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2017 je zde. Vodné je pro Strážov, Lukavici a Rovnou 29,97 Kč bez DPH/m3 a výše stočného pro Strážov je 19,38 Kč bez DPH/m3.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 15. PROSINCE

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Strážov na Šumavě je zde.

NÁVRH ROZPOČTU

Návrh rozpočtu města Strážov na rok 2017 je zde.

ROZPOČET ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy na rok 2017 je zde.

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ÚHLAVA

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2017 je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 16.11. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově  termínu 16.11.2016 od 8.00 hod. do 12.00 hod. v těchto lokalitách: rodinné domy za sokolovnou, kromě nových domů směrem k Rovné a ulice rodinných domů nad sokolovnou. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ - ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽOV

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu Územního plánu Strážov. Dokument je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - PRONÁJEM PLYNOVODU

Město Strážov zveřejňuje záměr uzavřít smlouvu o nájmu plynárenského zařízení v nově budované zóně pro výstavbu RD nad cestou k Rovné. Text zveřejnění je zde

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S NÁSLEDNOU AUKCÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje Oznámení o výběrovém řízení č. PKT/15/2016 na zjištění zájemce o koupi nemovitých a movitých věcí v k.ú. Zahorčice. Podmínky jsou zde a podrobnější informace o prodeji jsou zde.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Exekuční příkaz s doložkou právní moci č.j.: 97EX1182/08-175 je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 27.10. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově v termínu 27.10.2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod. v lokalitách: náměstí včetně pošty, od náměstí ke hřbitovu, od náměstí k sokolovně, Pandrousek včetně MŠ a knihovny, domky pod sokolovnou, Židovská ulice, část Hradčan, od bývalé spořitelny směrem k Židovské ulici, fara a Strážovská čerpací stanice. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 18.10. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově v termínu 18.10.2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod., v lokalitě rodinných domků pod sokolovnou a bytovka č.p. 250 a 251. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 20.10. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově v termínu 20.10.2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod., v lokalitě rodinné domky za sokolovnou, kromě nové výstavby směrem k Rovné. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - ZAHORČICE 6.10.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 6.10.2016 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - VITEŇ, BOŽTĚŠICE, BRTÍ - 11.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 11.10.2016 od 7.30 hod. do 9.30 hod. 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - KROTĚJOV 22.9.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Krotějově v termínu 22. září od 7.30 hod. do 14.30 hod. 

AGENDA NEDOSTATEČNĚ URČITĚ OZNAČENÝCH OSOB V KN

ÚZSVM zveřejňuje seznam a přiložené informace pro veřejnost s výzvou, k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí. Tyto informace jsou zde.

ČEZ DISTRIBUCE - UPOZORNĚNÍ

Firma ČEZ Distribuce, a.s. informuje ohledně ostranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Upozornění je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 8. ZÁŘÍ

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 8. září 2016 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodat a bezúplatně nabýt nemovitost v k.ú. Rovná, Opálka a Strážov na Šumavě je zde.

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Strážov, že v termínu srpen 2016 - březen 2017 bude v této oblasti prováděna stavba, která řeší demontáž části venkovního vedení NN a následná pokládka zemního kabelu NN včetně opětovného připojení stávajících odběratelů, dle projektu vypracovaného společností ProjektEL, s.r.o. Oznámení a mapka je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, je zde

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/16/2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení č. PKT/16/2016 na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Předmětem výběrového řízení je mimo jiné i hřbitovní zařízení na hřbitově ve Strážově. Podrobnější informace jsou zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - STRÁŽOV 18.7.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v pondělí 18.7.2016: od 7,30-9,30 hod. bytovky pod sokolovnou, rodinné domy směr Rovná, zahrádky směr Opálka, od 10,00-12,00 hod. rodinné domy nad sokolovnou, rodinné domy na Vinném vrchu a dále od 13,00-15,00 hod. náměstí, MěÚ, ZKD, Večerka, Jablečná ulice, Vkus, rodinné domy z náměstí k rybníku, ZŠ, rodinné domy pod školou, směr k Vitni, mezi školami, Zdravotní středisko, hasičská zbrojnice. Plánek je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu je na adrese portálu www.exdrazby.cz od 24.8.2016 v 12,30 hod., č.j 108 EX 08214/08, usnesení je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - STRÁŽOV 28.6.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově v termínu 28.6.2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod. v těchto částech: zahrádky při silnici k Opálce, bytovky pod sokolovnou, rodinné domky vedle sokolovny směrem na Rovnou, rodinné domky v ulici nad sokolovnou. Mapa je zde.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy za rok 2015 je zde.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo životního prostředí oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03, které oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Městském úřadě ve Strážově. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 9. ČERVNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 9. června 2016 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr koupit a prodat nemovitosti v k.ú. Krotějov a Strážov na Šumavě je zde.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Návrh závěrečného účtu a roční účetní závěrka Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2015.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 970014/16/2300-11460-401159 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr pronajmout část pozemkových parcel č. 6/4 a č. 198/3 v k.ú. Božtěšice je zde.

VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 je zde.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Město Strážov v roce 2015 v rámci tohoto projektu podpořilo 2 pracovní místa, příloha je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Jelenky v ř. km 0,000-18,446 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr propachtovat areál koupaliště v k.ú. Zahorčice a stavební pozemky pod nemovitostmi v zemědělském areálu ve Vitni na dobu neurčitou je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace mezi Městem Klatovy a Městem Strážov je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Jelenky v ř. km 0,000 - 18,446 (ústí do Úhlavy - pramen) a výzva k podání připomínek. Zveřejnění je zde a mapy jsou zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 3. BŘEZNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 3. března 2016 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Drnového potoka a výzva k podání připomínek včetně mapových podkladů je zde.

ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Město Strážov rozhodlo o žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Dokument je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr prodat a bezúplatně nabýt nemovitost je zde, před projednáním na zasedání Zastupitelstva města Strážov.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - ČESKÉ HAMRY 3.3.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Českých Hamrech dne 3.3.2016 od 8.30 do 12.30 hod., viz mapa je zde.

INFORMACE-EXISTENCE PODZEMNÍCH NEBO NADZEMN. SÍTÍ

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura má ve svém vlastnictví telekomunikační infrastrukturu po celém území České republiky. Zájmem této společnosti je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy. Proto upozorňuje, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav. Proto je třeba před začátkem prací si vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí", které společnost poskytne zdarma na internetové adrese www.cetin.cz. Podrobnější informace jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání Veřejné vyhlášky - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry a Národní plán povodí Dunaje.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení pro otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zakázku "Oprava speciálního požárního automobilu Tatra - T815" je zde.

VÝZVA - ÚZSVM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti, které je v příloze.

ROZPOČET ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD

Rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy na rok 2016 je zde.

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ÚHLAVA

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2016 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním záměru propachtovat zemědělské pozemky města je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 10.12.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2015 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

NÁVRH ROZPOČTU A ZVEŘEJNĚNÍ

Návrh rozpočtu města Strážov na rok 2016 je zde a zveřejnění před projednáním záměru je zde.

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Strážov je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-VITEŇ, BOŽTĚŠICE 4.11.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Vitni a Božtěšicích v termínu 4.11.2015 od 8.00 hod. do 10.00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-KROTĚJOV 4.11.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Krotějově v termínu 4.11.2015 od 8.00 hod. do 10.00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-SPLŽ,HÁJEK 4.11.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie na Splži a v Hájku v termínu 4.11.2015 od 8.00 hod. do 10.00 hod.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Oznámení o výběrovém řízení č. PKT/22/2015 je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-OPÁLKA 23.10.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie na Opálce v termínu 23.10.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod. Jedná se o lokalitu u koupaliště, v Oboře a celá Opálka.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-ČESKÉ HAMRY 23.10.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v Českých Hamrech v termínu 23.10.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-ZAHORČICE 23.10.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v celých Záhorčicích v termínu 23.10.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-STRÁŽOV 23.10.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el.energie ve Strážově v termínu 23.10.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod. v těchto lokalitách: celý Káclink včetně bytovky č.p. 260 až k Pavezům, kostel, pod kostelem, část Hradčan a při silnici směrem k Opálce.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY-STRÁŽOV 15.10.

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 15.10.2015 od 7.30 hod. do 13.00 hod. ve Strážově, lokality: od čerpací stanice k náměstí (Kovodružstvo a bývalé JZD půjde), Pandrousek, z náměstí k sokolovně včetně MŠ, od sokolovny ulicí k Opálce, Židovská ulice, Hradčany, náměstí včetně pošty ke kostelu.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška č. 103 Ex 44404/10-131 o provedení elektronické dražby nemovité věci je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 3. ZÁŘÍ

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 3. září 2015 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 12.08.2014 na pronájem části pozemkové parcely č. 290/3 v katastrálním území Lukavice na Radu města Strážov je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr  směny nemovitosti je zde a záměr směny, prodeje, koupě, bezúplatného nabytí nemovistosti je zde, před projednáním na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 3. září 2015.

ODVOLÁNÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs odvolává období nepříznivých klimatických podmínek vyhlášené pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ke dni 17.8.2015. Plný text je zde.

KONKURZ-PRACOVNÍ MÍSTO

Město Strážov vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace. Podrobnější informace jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MINISTERSTVO ŽP

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 22.3.2007 na pronájem části p. p. č. 806/3, v k.ú. Brtí a záměru pronajmout p. p.č. 47/13 v k.ú. Lukavice na Radu města Strážov je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S MĚSTEM KLATOVY

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy s Městem Klatovy, na jejímž základě bude Městský úřad Klatovy vykonávat namísto Městského úřadu Strážov v jeho správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Rozhodnutí č.j. VŽP/1936/2015-VaL je zde.

NAŘÍZENÍ Č. 1/2015

Nařízení č. 1/2015 města Klatovy ze dne 16.6.2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody "LHO Klatovy-Nýrsko 2" a "LHO Klatovy-NPŠ Železná Ruda 2" je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 2.7.SPLŽ-HÁJEK, ROVNÁ


Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 2.7.2015 na Splži a v Hájku od 10.00 do 12.00 hod. a v Rovné od 13.00 do 15.00 hod.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/9/2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Předmětem výběrového řízení je p.p.č. 323, o výměře 4011m2 v k.ú. Opálka, vodní plocha, koryto vodního toku. Termín pro podání nabídek je od 15.6. do 30.7.2015. Oznámení je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. ČERVNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 18. června 2015 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za rok 2014 je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti je zde.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Návrh závěrečného účtu a roční účetní závěrka Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2014.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - OPÁLKA 2.6.2015

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 2. června 2015 na celé Opálce včetně koupaliště, vysílače, Zahorčice 34 a 17., od 8.00 hod. do 14.30 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 1026774/15/2300-11460-401159 je zde.

VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S MĚSTEM KLATOVY

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy s Městem Klatovy, na jejímž základě bude Městský úřad Klatovy vykonávat namísto Městského úřadu Strážov v jeho správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek je zde.

ÚZSVM - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení č. PKT/6/2015 na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Oznámení je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 19.00 hod. na radnici, je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním pronájmu areálu koupaliště v k.ú. Zahorčice na Radu města Strážov je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 26. BŘEZNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 26. března 2015 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 18.3. 2015

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 18.3.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod. v Českém Hamru.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - ČESKÉ HAMRY

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 16. března 2015 v Českých Hamrech od obecní trafostanice směrem na Strážov od 7.30 hod. do 15.30 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 16. března 2015 ve Strážově - lokalita od  Vitně, rodinné domky pod školou, hasičárna včetně doktorů a směrem k rybníku, školy, školní jídelna, rodinné domky na spodním náměstí až k č.p. 136 (p. Jiříková Jablečná ul.), od hasičárny až k MěÚ včetně.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj nařizuje opakovanou dražbu movitých věcí dne 26.3.2015 v 10:00 hod. v Klatovech. Č.j.: 354777/15/2308-00540-402745, dražební vyhláška je zde.

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Státní pozemkový úřad tímto oznámením vyhlašuje pozemky, ke kterým nebyl dohledán nabývající titul k přechodu na stát. Případný vlastník pozemku má právo do 18.5.2015 vznést námitku k zamýšlenému převodu a doložit listinnými doklady své vlastnictví. Oznámení je zde.

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Návrh doplnění dvou předmětů ochrany do evropsky významných lokalit Šumava je
zde.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA 23.3.2015

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška), č.j. 197EX91340/13-77. Elektronická dražba se uskuteční 23.3.2015 v 9.00 hod. a ukončena bude 23.3.205 v 11.00 hod. Podrobnější informace o dražbě jsou zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním pronájmu pozemků v k.ú. Krotějov na Radu města Strážov je zde.

PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ LABE

Posuzování vlivů na životní prostřední podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním pronájmu prostor sloužící podnikání na Radu města Strážov je zde.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 18.12.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 19.00 hod. na radnici je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ

Rozpočet Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy na rok 2015 je zde.

NÁVRH ROZPOČTU A ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním záměru směny nemovitosti na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2014 a návrh rozpočtu města Strážov na rok 2015.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 2.12. MLADOTICE, HORNÍ NĚMČICE

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v úterý 2. prosince 2014 od 7,30 hod. do 15,00 hod. v Mladoticích a Horních Němčicích.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ÚHLAVA

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2015 je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 669  Stránka: 

0 1 2 3