Úřední deska

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 9.10. 2014 LUKAVICE

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 9.10.2014 v Lukavici -Truhlářství Rendl od 10.00 hod. do 12.00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 9.10. KROTĚJOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 9.10.2014 od 7.30 do 9.30 hod. v Krotějově - část Splž kemp.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Informace o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Strážov jsou zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 2.10. 2014 LUKAVICE

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 2.10.2014 od 7.30 do 9.30 hod. v Lukavici.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 2.10. KROTĚJOV- PATRASKA

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 2.10.214 od 10.00 do 12.00 hod. v Krotějově - celá Patraska.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - BRTÍ 18.9.2014

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 18.9.2014 od 11.00 do 15.00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 18.9.2014 STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 18.9.2014 od 11.00 hod do 15.00 hod. ve Strážově v celé lokalitě od Vítně, nová zástavba pod školou, od hasičárny směrem k rybníku, spodní náměstí mezi školami až k č.p. 136, školy, Vkus,
celá lokalita od hasičárny včetně lékařů až k MěÚ včetně a celý areál bývalého JZD.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním bezúplatné směny majetku na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 18. září 2014 je zde.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 18.9.2014

Pozvánka na zasedání Zastupitestva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 18. září 2014 od 19.00 hod. na radnici je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 17.9. LEHOM

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 17.9.2014 v Lehomi od 7.30 do 9.30 hod.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území města Strážov pro řádné volby do Zastupitelstva města Strážov ve dnech 10. a  11. října 2014 jsou zde.

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ

Plzeňský kraj zveřejňuje záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, do vlastnictví města Strážov. Listina je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Exekutorský úřad Praha 6 vydal usnesení č.j. 180 Ex 635/09-47, které je zde. Dražební jednání se koná 25.9.2014 ve 12.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb.

ÚZSVM - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ÚZSVM oznamuje výběrové řízení č. PKT/13/2014 na zjištění zájemce o koupi movitých věcí, oznámení je zde.

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU VOZIDLA

Výzva k odstranění vraku vozidla OPEL OMEGA, 2K5 5279, stříbrné barvy, odstavené na parkovišti u sokolovny ve Strážově je zde.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby do zastupitelstev obcí - oznámení podle zákona č. 491/2001 Sb. Zveřejnění je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 5.8.2014 JAVOŘÍČKO

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 5.8.2014 v Javoříčku od 13.00 do 15.00 hod.

POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

Dokument je zde

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 26.6.2014

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 26. ČERVNA 2014 OD 19.00 HODIN NA RADNICI. POZVÁNKA JE ZDE.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním žádostí o pronájem městského majetku na schůzi Rady města Strážov je zde.

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014

Nařízení č. 1/2014 města Klatovy ze dne 27.5.2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "Klatovy-Železná Ruda 2" je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním bezúplatného nabytí, koupě a směny majetku na zasedání Zastupitelstva města Strážov je zde.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy je zde.

VÝSLEDKY VOLEB

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 23.-24. května 2014 ve Strážově jsou zde. Volební účast zde byla 14,46 %.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Zhodnocení finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2013. Návrh závěrečného účtu DSO 2013 je zde a zpráva nezávislého auditora je zde.


 

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním žádostí o pronájem městského majetku na schůzi Rady města Strážov je zde.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení č. PKT/10/2014 na  zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Oznámení je zde a fotodokumentace je zde.

VYÚČTOVÁNÍ VODNÉ A STOČNÉ

Vyúčtování položek výpočtu cen pro vodné a stočné firmou VODOSPOL s.r.o. Klatovy je zde.

INFORMACE KONÁNÍ VOLEB

Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. května a v sobotu 24.května. Podrobnosti jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ

Ode dne 30.4.2014 do dne 2.6.2014 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 998954/14/2300-14400-403207, který je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb., pro dražbu dobrovolnou, která se uskuteční v pátek 30. května 2014 od 10.00 hod. v  Praze 6, vyhláška je zde.

VÝZVA ÚZSVM A ČÚZK

Výzva ÚZSVM a ČÚZK - "Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitosti". Informace pro veřejnost jsou zde a tabulka neexistujících vlastníků je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 28.4.2014

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 28.4.2014 v Javoříčku od 7.30 hod do 9.30 hod. a v Kněžicích včetně přejezdu od 10.00 hod do 12.00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 24.4.2014 STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 24.4.2014 od 8.00 hod. do 12.00 hod. ve Strážově v bytovkách a domcích pod sokolovnou.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014 jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je
zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 27. BŘEZNA

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 27. BŘEZNA 2014 OD 19.00 HODIN NA RADNICI. POZVÁNKA JE zde.

USNESENÍ O OPAKOVANÉ DRAŽBĚ

Ex. úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě nemovitosti Strážov č.p. 232, která se uskuteční elektronicky dne 7.5.2014. Usnesení je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 25.3. 2014

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 25.3.2014 od 8.00 hod. do 15.00 hod.  v Krotějově, Patrasce, Splži, Hájku, Vítni a Božtěšicích.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním žádostí o pronájem městského majetku na schůzi Rady města Strážov je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb., pro dražbu dobrovolnou, která se uskuteční v pátek 4. dubna 2014 v 10.00 hod. v Praze 6 je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 19.3.2014


Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 19.3.2014 od 8.00 hod. do 15.00 hod. na Opálce, Záhorčice, České Hamry, Rovná a Lehom.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 19.3.2014 STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 19.3.2014 od 8.00 hod. do 15.00 hod. ve Strážově - celá lokalita bytovek a rodinných domků pod sokolovnou a směrem k Rovné. Dále celý Kácling, Hradčany,  z Káclingu k bytovce a až k č.p. 136 (p. Jiříková v Jablečné ulici) a z Káclingu směrem k Opálce.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Úřad práce Klatovy informuje o projektu Veřejně prospěšné práce, v rámci  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl v loňském roce financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky u zaměstnavatele Město Strážov.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 10.3. - KROTĚJOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 10.3.2014 od 8,00 hod. do 15,00 hod. na Krotějově a v Zahorčicích č.p. 18.

ÚZSVM - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Oznámení o výběrovém řízení číslo PKT/1/2014 je zde.

ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY U HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Informace o zdravotních zkouškách - prevence a diagnostické úkony u hospodářských zvířat jsou zde.


 

VODNÉ A STOČNÉ 2014

Schválené ceny vodného a stočného pro rok 2014 pro Strážov, Lukavici a Rovnou jsou zde.

OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Božtěšice, platnost vyhlašuje dnem 6.12.2013 a Brtí, kde platnost vyhlašuje dnem 9.12.2013.

NÁVRH ROZPOČTU DSO ÚHLAVA 2014

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2014 je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 12.12.2013

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 12. PROSINCE 2013 OD 19.00 HODIN NA RADNICI. POZVÁNKA JE ZDE.

NÁVRH ROZPOČTU A ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním bezúplatného nabytí, prodeje a směny majetku na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2013 a návrh rozpočtu města Strážov na rok 2014.

OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území České Hamry, Mladotice u Čachrova a Opálka, platnost vyhlašuje dnem 14.11.2013 a Opálka dnem 15.11.2013.

AKTUALIZACE Č. 1

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 7.LISTOPADU 2013

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 7. LISTOPADU 2013 OD 19.00 HODIN NA RADNICI.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním nabytí majetku na zasedání Zastupitelstva města Strážov.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční v pátek 25. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 26. října od 8.00 hod. do 14.00 hod. na MěÚ ve Strážově.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 21.10.2013 STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 21.10.2013 od 8,00 hod. do 10,00 hod. po celém Strážově.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 23.10. KROTĚJOV- PATRASKA

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 23.10.2013 v Krotějově-Patraska od č.p. 21 celá lokalita směrem na Děpoltice od 9,00 hod. do 11,00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 21.10. LEHOM, ROVNÁ, BRTÍ

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 21.10.2013 od 8.00 hod. do 10.00 hod. v Lehomi, Rovné a Brtí.

DIGITALIZACE K.Ú. BOŽTĚŠICE A BRTÍ

Dne 7.11.2013 bude probíhat v zasedací místnosti Městského úřadu konzultační den od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. se zaměstnanci Katastrálního úřadu Klatovy, kteří budou podávat informace vlastníkům ohledně digitalizace v katastrálním území Božtěšice a Brtí.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 11.10. - OPÁLKA

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 11. října 2013 od 7.00 hod. do 17.00 hod. na Opálce.

POČET A SÍDLO VOLEBNÍCH OKRSKŮ MĚÚ STRÁŽOV

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MěÚ Strážov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.-26. října 2013.

OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Horní Němčice a Lehom, platnost vyhlašuje dnem 18.9.2013.

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ

Krajská veterinární správa rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k tlumení nebezpečné nákazy moru včelího plodu nařízených Nařízením č.j.: SVS/2557/2012-KVSP ze dne 30.05.2012.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 3. A 4.10. OPÁLKA

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3.10. a 4.10.2013 od 7.00 hod. do 17.00 hod. na celé Opálce.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním pronájmu majetku na schůzi Rady města Strážov.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení č. PKT/16/2013 na zjišťování zájemců o koupi majetku státu.

ODVOLÁNÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ

KÚ PK odvolává období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s účinností k 8. srpnu.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - na stavbu "Strážov - rekonstrukce místní komunikace".

DIGITALIZACE K.Ú. HORNÍ NĚMČICE, LEHOM

Dne 20.8.2013 bude probíhat v zasedací místnosti Městského úřadu Strážov konzultační den od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17 hod. se zaměstnanci Katastrálního úřadu Klatovy, kteří budou podávat informace vlastníkům ohledně digitalizace v katastrálním území Horní Němčice a v katastrálním území Lehom.

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním žádosti o pronájmu městského majetku na schůzi Rady města Strážov.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před přojednáním žádosti o pronájmu městského majetku na schůzi Rady města Strážov.

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - Požární řád města.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 17.7.2013

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 17.7.2013 od 7.30 hod. do 11.30 hod. v Krotějově, Patrasce, Splži, Hájku, Vítni a Božtěšicích.

OBNOVENÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Viteň a k.ú. Rovná, platnost vyhlašuje dnem  21.6.2013.

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VODNÉ A STOČNÉ

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2012.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení stavebního řízení - "Strážov - rekonstrukce místní komunikace".

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 3.7.2013 BRTÍ

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3.7.2013 od 10,30 hod. do 12,30 hod. v Brtí.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 27.ČERVNA 2013

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 27. ČERVNA 2013 OD 19.00 HODIN NA RADNICI.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU

Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí o umístění stavby - přístavba stávající lakovny Lukavice č.p. 32 v k.ú. Lukavice.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Plzeňském kraji.

NAŘÍZENÍ Č.1 MĚSTA KLATOVY

Nařízení č. 1/2013 města Klatovy ze dne 30.4.2013 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za rok 2012.

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním záměrů směny a nabytí pozemků na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 27. června 2013.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ OBNOVY KAT. OPER. DO DIG. POD.

Katastrální úřad pro PK, Katastrální pracoviště Klatovy oznamuje, že v katastrálním území České Hamry, Božtěšice, Brtí, Horní Němčice, Lehom, Mladotice a Opálka bude provedena částečná revize katastru nemovitostí a obnoven katastrální operát do digitální podoby.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 24.5. LEHOM

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24.5.2013 od 7.30 hod. do 13.00 hod. v Lehomi.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 9.5.2013 STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 9.5.2013 od 7.30 hod. do 17.30 hod. Jedná se o náměsti (ZKD půjde), Židovská ulice, lokalita od náměstí k sokolovně, celá lokalita okolo sokolovny, Pandrousek, lokalita od náměstí k benzině, Kovodružstvo, lokalita rodinných domů na vinném vrchu, vodojem, vysílač O2 a hřbitov.

DIGITALIZACE K.Ú. VITEŇ

Dne 23.5.2013 bude probíhat v zasedací místnosti Městského úřadu Strážov konzultační den od 9.00 hod. do 12 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. se zaměstnanci Katastrálního úřadu Klatovy, kteří budou podávat informace vlastníkům ohledně digitalizace v k.ú. Viteň.

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Rozhodnutí o umístění stavby - Strážov rekonstrukce místní komunikace na pozemcích p.č. 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1402/2, 1403/2, 1404/2, 1404/3, 1404/4 a 1417/1 vše v k.ú. Strážov na Šumavě.

DIGITALIZACE K.Ú. ROVNÁ

Dne 23.5.2013 bude probíhat v zasedací místnosti Městského úřadu Strážov konzultační den od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. se zaměstnanci Katastrálního úřadu Klatovy, kteří budou podávat informace vlastníkům ohledně digitalizace v k.ú. Rovná.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ

Ode dne 26.4.-27.5. je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 799960/13/2300-14400-403207.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Předmětem výběrového řízení je pozemek v k.ú. Opálka.

ZVEŘEJNĚNÍ

před projednáním žádostí o pronájmu městského majetku na schůzi Rady města Strážov, která se bude konat ve čtvrtek 25.4.2013

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 24.4. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24.4.2013 od 8.00 hod. do 15.00 hod. po celém Strážově, kromě ZKD, které půjde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - RORÝS OBECNÝ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného a jeho sídel.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KROTĚJOV

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu v katastrálním území Krotějov, dnem 22.3.2013.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LUKAVICE

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu v katastrálním území Lukavice u Strážova, dnem 22.3.2013.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 16.4.2013

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 16.4.2013 v Horních Němčicích a Mladoticích od 8.00 hod. do 15.00 hod.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 28.BŘEZNA 2013

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 28. BŘEZNA 2013 OD 19.00 HODIN NA RADNICI.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 3.4.2013

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3.4.2013 od 8.00 hod. do 15.00 hod. v Javoříčku, Kněžicích a celé Lukavici.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 28.3.2013

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.3.2013 od 8.00 hod. do 13.30 hod. na Opálce, v Zahorčicích a v Českých Hamrech.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 28.3.2013

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.3.2013 od 8.00 hod. do 13.30 hod. ve Strážově - celý Káclink, Hradčany, od trafostanice Káclink lokalita bytovek až k č.p. 136, od trafostanice směrem k Opálce, Strážov areál Bouberle.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Strážov - rekonstrukce místní komunikace v k.ú. Strážov na Šumavě.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZAHORČICE

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu v katastrálním území Zahorčice na Šumavě, dnem 6.3.2013.

DIGITALIZACE K.Ú. KROTĚJOV A LUKAVICE

Dne 21.2.2013 budou v zasedací místnosti Městského úřadu Strážov od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. zaměstnanci Katastrálního úřadu Klatovy, kteří budou podávat informace ohledně digitalizace v katastrálním území Krotějov a v Lukavici. Oznámení tohoto veřejného nahlédnutí je zde pro k.ú. Krotějov a pro k.ú. Lukavice.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává návrh opatření obecné povahy na ochranu zvláště chráněného živočicha rorýse obecného a jeho sídel, veřejná vyhláška je zde.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení č. PKT/1/2013 na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky. Seznam prodávaného majetku je zde.

ZDRAVOTNÍ ZKOUŠKY U HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Krajská veterinární správa Strátní veterinární správy pro Plzeňský kraj informuje o zdravotních zkouškách u hospodářských zvířat v roce 2013, podrobnosti jsou zde.

PREZIDENTSKÉ VOLBY - 2. KOLO

Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky jsou zde. Uskuteční se v pátek 25.1.2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26.1.2013 od 8.00 do 14.00 hod.

DIGITALIZACE K.Ú. ZAHORČICE

Dne 5.2.2013 od 9 hod. do 12 hod. a od 13 do 17 hod. bude v zasedací místnosti Městského úřadu ve Strážově vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou v katastrální území Zahorčice na Šumavě. Nahlédnout mohou přijít všichni, kterých se toto týká. Oznámení tohoto veřejného nahlédnutí je zde.

DIGITALIZACE STRÁŽOVSKA

Město Strážov oznamuje, že od ledna 2013 bude postupně docházet k digitalizaci těchto katastrálních území: Krotějov, Lukavice, Rovná, Viteň a Zahorčice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ÚHLAVA

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2013 je zde.

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 12. PROSINCE 2012 OD 19.00 HODIN NA RADNICI.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 12.12.2012

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE STŘEDU 12. PROSINCE 2012 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ

Rozpočet Úcelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy na rok 2013 je zde.

FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitosti je zde.

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2013

Návrh rozpočtu města Strážov na rok 2013 je zde.

1. KOLO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o době a místě konání 1. kola voleb prezidenta České republiky je zde

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním nabytí a převodu majetku na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve středu 12.12.2012 je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o umístění stavby Brtí-p.č. PK 506/2, vrtaná studna na pozemcích parc. č. 517/4, 517/13 a PK 506/2 v katastrálním území Brtí je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 28.11.2012 BRTÍ

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.11.2012 v Brtí od 11,30 do 15,00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 30.11.2012 ČESKÉ HAMRY

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.11.2012 od 7,30 - 13,00 hod.  v Českých Hamrech.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 23.11.2012 PATRASKA

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 23.11.2012 na celé Patrasce a přilehlé lokalitě od 7.30 hod. - 12.00 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KAREL MÄRZ

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít uloženou písemnost je zde.

ARAKAIN - 10.11. SOKOLOVNA VE STRÁŽOVĚ

V sobotu 10. listopadu 2012 od 20.00 hod. vystoupí ve strážovské sokolovně oblíbená metalová kapela ARAKAIN, která v letošním roce slaví 30. výročí od jejího založení a vydala nové DVD ARAKAIN XXX. Jako předkapela vystoupí skupina Absolut Deafers.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 19.11. LEHOM A LUKAVICE

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.11.2012 v Lehomi od 7.45 hod. - 11.00 hod. a v Lukavici od 11.30 hod. - 15.00 hod.

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Brtí - p.č. PK 506/2, vrtaná studna v katastrálním území Brtí je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 26.10.2012 STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26.10.2012 od 11.00 hod. do 15.00 hod ve Strážově. Jedná se o tyto lokality: rodinné domky na Vinném vrchu, vodojem, vysílač O2, hřbitov, Židovská ulice, od náměstí k sokolovně, lokalita od náměstí k benzině, Hradčany, Pandrousek, celé náměstí (pošta,ZKD, včetně spořitelny), KOVODRUŽSTVO a přilehlá fotovoltaika.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 2.11.2012

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.11.2012 ve Strážově v areálu bývalého ZD od 7.30 hod. - 15.30 hod.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o umístění stavby Strážov, směr Opálka NN na pozemcích parc. čl 140/1, 141/1, 142, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 148/14 a 148/15 v katastrálním území Opálka a na parc. č. 1449/4 v katastrálním území Strážov je zde.

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu rodinného domu s garáží v obci Viteň na pozemku parc. č. 26/1, 26/2, 536 v katastrálním území Viteň je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KAREL MÄRZ

Oznámení o zahájení řízení dle Veřejné vyhlášky, rušení trvalého pobytu - K. März je zde.

 

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 22.10.2012 VITEŇ A BOŽTĚŠICE

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22.10.2012 v celé Vítni a v celých Božtěšicích od 12,00 hod. do 15,00 hod.

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rodinný dům s garáží v obci Viteň na p.p.č. 26/1, 26/2, 536 v katastrálním území Viteň je zde.

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Rozhodnutí o umístění stavby Lukavice - novostavba skladu zemědělských produktů na p.p.č. 100/2 v katastrálním území Lukavice je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 25.9.2012

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení elektřiny dne 25.9.2012 od 12.00 hod. do 15.00 hod. v Krotějově a v Zahorčicích č.p. 18.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ 2012 OD 19,00 HODIN NA RADNICI.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 6.9.2012

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ 2012 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Územní rozhodnutí o umístění stavby novostavba 2 rodinných domů, Strážov - Splž je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Strážov, směr Opálka NN je zde.

VOLBY 2012

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky volební obvod č. 11 Domažlice je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí je zde.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - NOVOSTAVBA

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - novostavba 2 rodinných domů, Strážov-Splž je zde.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Územní rozhodnutí o umístění stavby Strážov  č.p. 67 na pozemku st.p.č. 80 v k.ú. Strážov je zde.

VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 12 ÚPN-SÚ

Vydání změny č. 12 ÚPN-SÚ Strážov formou opatření obecné povahy je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 9.7.2012

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 9.7.2012 od 7:30 do 15:30 hod v Rovné.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21.6.2012

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 21. ČERVNA 2012 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ÚHLAVA

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2011.

NAŘÍZENÍ Č. 1/2012 MĚSTA KLATOVY

Nařízení č. 1/2012 města Klatovy ze dne 22.5.2012 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov je zde.

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Jedná se o novostavbu skladu zemědělských produktů na pozemku parc. č. 100/2 v k.ú. Lukavice, veřejná vyhláška je zde.

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Strážov č.p. 67 - stavební úpravy na prodejnu a bytovou jednotku a přístavba, oznámení je zde.

AUDIT ÚČELOVÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ 2011


Audit dobrovolného svazku obcí Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy za rok 2011 je zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 25.5.2012

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.5.2012 od 7:45 do 10:15 hod ve Strážově - celá lokalita rodinných domků na Vinném vrchu, vodojem, vysílač O2 a hřbitov.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 10.5.2012

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2012 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Veřejná vyhláška, oznámení o veřejném projednání oznamuje, konání veřejného projednání návrhu změny č. 12 územního plánu obce Strážov je zde.

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

Závěrečný účet

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA

Záměr majetkoprávních úkonů města, které schválilo Zastupitelstvo města dne 16. února 2012 je zde.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Územní rozhodnutí o umístění stavby - čistírna odpadních vod pro víceúčelový objekt Strážov na Šumavě č.p. 281 je zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Firma ČEZ informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 11.5.2012 od 7:30 - 10:00 hod ve Strážově-celá lokalita od Vítně směrem k hasičárně včetně doktora, od hasičárny lokalita směrem k výpichu, spodní náměstí až k č.p. 136 včetně Měšťanské školy, od hasičárny celá lokalita k Obecnímu úřadu včetně OÚ, Obecní školy a kuchyně. Dále nepůjde od 10:30 - 12:30 hod ve Strážově-celá lokalita bytovek pod sokolovnou a rodinné domky a bytovky směr Rovná.

RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2012

Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy pořádá ve dnech 19.-21. dubna 2012 - 47. RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2012 a XXI. HISTORIC VLTAVA RALLE KLATOV 2012. Rychlostní zkouška Hodousice - Víteň bude probíhat v pátek 20. dubna 2012 a uzavírka bude od 17,20 - 00,40 hod. na Opálce, v Záhorčicích a ve Strážově. Pořadatelé a MěÚ Strážov žádají všechny občany, aby důslednou kázní zajistili hladký průběh soutěže. Zejména žádají rodiče, aby dozírali na děti a nenechávali volně pobíhat domácí zvířectvo.

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - čistírna odpadních vod pro víceúčelový objekt Strážov na Šumavě č.p. 281 je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním žádosti o pronájmu městského majetku na schůzi Rady města Strážov je zde.

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby - garáž, na pozemku st.p. 24/1, 24/3, parc. č. 54/3 v k.ú. Viteň je zde.

ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o změně stavby rodinného domu Strážov č.p. 36 - nástavba je zde.

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY č.p. 36

Rozhodnutí o změně stavby rodinného domu Strážov č.p. 36 - nástavba je zde.

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby - garáž v k.ú. Víteň je zde.

 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Č.P. 281

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -  čistírna odpadních vod pro víceúčelový objekt Strážov na Šumavě č.p. 281 je zde.

PODKLADY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

PODKLADY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 16. ÚNORA 2012 od 19,00 HODIN NA RADNICI.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 16.ÚNORA 2012 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

ZÁMĚR MAJETKOPRÁVNÍHO ÚKONU MĚSTA

Záměr směny a bezúplatného nabytí pozemků, které bude projednávat zastupitelstvo.

OZNÁMENÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Č.P.36

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání zde.

ROZPOČET DSO ÚHLAVA 2012

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2012 je  zde.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA

Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 802/2 a 802/3 v k.ú. Strážov je zde.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA

Záměr majetkoprávního úkonu města o prodloužení pronájmu stavební parcely č. 526 v k.ú. Strážov je zde.

PODKLADY PRO ZASTUPITELSTVO

PODKLADY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 29.PROSINCE 2011 OD 19.00 HODIN NA RADNICI.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 29.PROSINCE 2011 OD 19.00 HODIN NA RADNICI JE ZDE.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

Návrh rozpočtu města Strážov na rok 2012 je zde.

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ

Návrh rozpočtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko pro rok 2012 je zde.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Nařízení Státní veterinární správy k provedení dobrovolné vakcinace proti viru katarální horečky ovcí je zde.

NÁVRH ZMĚNY Č. 11

Návrh změny č. 11 územního plánu města Strážov je zde.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby Strážov - sklad rostlinné výroby na pozemku parcely č. 140/1 v katastrálním území Opálky je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2011 OD 19.00 HOD. NA RADNICI JE ZDE.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY


Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že ve čtvrtek 27. října 2011 od 8.00 hod do 11.30 hod bude přerušena dodávka elektřiny v Mladoticích a Hrorních Němčicích.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ


V příloze je pozvánka na Veřejné setkání s občany ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Toto setkání se uskuteční na MěÚ v Janovicích nad Úhlavou dne 25.10.2011 od 16.00 hod., zváni jsou i občané ze Strážova, pozvánka je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STRÁŽOV, KTERÉ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2011 od 19,00 HODIN NA RADNICI JE ZDE. PODKLADY JSOU V PŘÍLOZE.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTA

Záměr majetkoprávních úkonů města, které schválilo Zastupitelstvo města dne 2.6.2011 je zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že v úterý 20.9.2011 od 7:30 do 9:30 hod bude přerušena dodávka elektřiny ve Strážově - celý areál bývalého ZD, dále od 10:00 do 12:00 hod ve Strážově celý Kácling, Hradčany, Strážov od trafostanice Kácling lokalita bytovek až k č.p. 136 a od trafostanice směrem k Opálce.

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Oznámení o výběrovém řízení č. PKT/17/2011 a jeho podmínkách na zjištění zájemnce o koupi spoluvlastnického podílu ve výši 29/480 nemovitosti v katastrálním území Rovná je zde.

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNI

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 11 územního plánu obce Strážov, které se bude konat dne 5.10.2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti OVÚP na MěÚ Klatovy je zde.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Komunitní plánování sociálních služeb, ve kterých jsou informace o tom, co je komunitní plánování a o plánování na území mikroregionu Úhlava je zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Na základě sdělení společnosti ČEZ tímto oznamujeme, že ve čtvrtek 8.9.2011 od 7:30 do 12:30 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v těchto obcích: Krotějov, Patraska, Hájek, Splž, Víteň a Božtěšice.

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 12 ÚPN-SÚ Strážov je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Na Finančním úřadu v Klatovech bude zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 54938/11/133960401004, veřejná vyhláška je zde.

ÚZEMNÍ ROZHOD. O UMÍSTĚNÍ STAVBY


Územní rozhodnutí o umístění stavby Strážov - výstavba tůně je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška k zemědělské půdě v Ostravě viz. příloha.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 665  Stránka: 

0 1 2 3