Dokumenty - Archiv

Vyvěšeno Dokument Archiv
2019/ 04/ 11

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

2019/ 05/ 26
2016/ 02/ 15

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

2016/ 12/ 31
2015/ 09/ 23

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ

Město Strážov nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny - Strážov 71. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Strážov není ze zákona povinno takovou korespondenci přebírat a uchovávat.

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

2015/ 12/ 31
2015/ 07/ 14

FORMULÁŘ - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Formulář - přihláška na "Vítání občánků" je zde.

2015/ 12/ 31
2014/ 10/ 30

KÁCENÍ ZELENĚ

Formulář oznámení o kácení zeleně rostoucí mimo les je zde.

2014/ 12/ 31

Aktuální dokumenty

Archiv