Novinky na stránkách

ZKD VITEŇ

Ve středu 22. května bude prodejna ZKD Viteň zcela uzavřena. Ve čtvrtek 23.5. bude otevřeno od 7.30 - 11.00 hod. a potom od 14.00 - 15.00 hod. 

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ - 25.5.

SDH Viteň zve na hasičskou okrskovou soutěž, která se uskuteční v sobotu 25. května od 13.00 hod. na hasičském cvičišti ve Vitni.  

NABÍDKA VYŘAZENÝCH RADIÁTORŮ

TJ SOKOL Strážov nabízí vyřazené litinové radiátory ze sokolovny. Bližší informace poskytne paní Věra Rysová na tel. 607 510 999.

NOC KOSTELŮ VE STRÁŽOVĚ

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti návštěvu kostelů a kaplí. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž konají doprovodné akce – výstavy, koncerty, besedy atd. V letošním roce se akce bude konat také u nás ve Strážově. Konkrétně pak v pátek 24. května 2019. Vše bude odstartováno v 18.00 hod. mší svatou v kostele sv. Jiří. Podrobný program je zde.  Zúčastnit se můžete samozřejmě jen vybrané části bohatého programu.

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Školní akademie "... to jsme my". Ve čtvrtek 23.5.2019 od 17.00 hod. se koná v místní sokolovně školní vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Strážov, p.o. Zveme rodiče, příznivce školy a širokou veřejnost. 

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že 22.5. bude místní pobočka ve Strážově otevřena od 8.00 do 10.00 hod. a od 15.00 do 16.00 hod. 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Správa městských lesů Strážov nabízí k prodeji smrkové palivové dříví neštípané, v polenech v délkách 2 nebo 4 metry s maximálním průměrem asi 50 cm. Cena je 500,- Kč za prostorový metr + 15 % DPH včetně rozvozu, nejlépe po 8 prostorových metrech ve správním obvodu Strážova. Nejmenší dodané množství 4 prm. Poslední jarní rozvoz se uskuteční na konci května. Objednávky na MěÚ Strážov - tel. 376 392 465. Další plánovaný rozvoz palivového dříví bude v období září až říjen 2019.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘ. - 22.5. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově v termínu 22.5. od 10.00 do 15.00 hod. v těchto lokalitách: celé náměstí včetně pošty, MěÚ, z náměstí k sokolovně, z náměstí až k Mírovi Jiříkovi, Strážovská čerpací stanice, Pandrousek včetně MŠ, knihovny, sokolovna, Židovská ulice a část Hradčan. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku

PŘERUŠENÍ ELEKTŘ. - 22.5. STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie ve Strážově v termínu 22.5. od 7.30 do 9.30 hod. v těchto lokalitách: od Pavezů až k bytovce, od Míry Hosnedla celá ulice a část Hradčan, celý Káclink, celá ulice od bytovky č.p. 259-260 směrem k Opálce. Kompletní seznam vypnutých nemovitostí je v článku.

VYÚČTOVÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CENY VODNÉHO

Celkové vyúčtování ceny vodného za rok 2018 za Zahorčice, Horní Němčice, Viteň, Rovnou a Lukavici je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává Veřejnou vyhlášku č.j. 18918/2019-MZE-16212 - Opatření obecné povahy je zde.

INFORMACE KE SPOLKŮM

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo pro spolky a bývalá občanská sdružení informace o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících. Jedná se především o povinnosti související s ohlašováním evidenčních údajů o spolcích do spolkových rejstříků vedených krajskými soudy. Informace jsou zde

POZVÁNKA

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise pro delegované členy okrskové volební komise je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 26.4. do 27.5. 2019 je na všech územních pracovištích FÚ pro PK zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 988823/19/2300-11460-401159 - Daň z nemovitých věcí na rok 2019. Veřejná vyhláška je zde.

VYÚČTOVÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CENY VODNÉHO ZA ROK

Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného za rok 2018 pro Strážov je zde.

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24.5.2019 a 25.5.2019 jsou zde.

OPÁLECKÁ DÁMA

Opálecká dáma má pro rok 2019 tyto šampiony: Lukáš Mayer mezi mladšími žáky, Dominik Makás mezi staršími žáky a celkově Pavel Rousek.

USNESENÍ, ČTVRTEK 7. BŘEZNA 2019

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 7.3.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 7.3.2019 je zde.

Počet článků: 64  Stránka: 

0 1 2 3 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

REPORTÁŽ Z MASOPUSTNÍHO PRŮVODU (autor FILMpro)

Více informací zde

PRVOMÁJOVÝ STRÁŽOV Z VĚŽE RADNICE (autor J. Kodym)

Více informací zde

Strážov - Malý Bor 22.kolo OP muži

Více informací zde

Poskytnuté informace a GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 2/2018

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 7.3.2019 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 21.2.2019 je zde

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty