Novinky na stránkách

ZAHORČICKÝ SPECIÁL - 22.9.

Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice, si Vás dovoluje pozvat na 5. ROČNÍK SOUTĚŽE ZAHORČICKÝ SPECIÁL, při příležitosti 95. výročí založení sboru. Soutěž se koná v sobotu 22.9.2018 od 15.00 hod. v prostorách před hasičskou zbrojnicí v Zahorčicích. Plakát je zde.

USNESENÍ, ČTVRTEK 23. SRPNA 2018

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 23. srpna 2018 od 17.30 hod. v kanceláři starosty. 

USNESENÍ, ČTVRTEK 12. ČERVENCE 2018

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 12. července 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. ČERVNA 2018

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 21. června 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

CVIČENÍ - KLUB ZDRAV. POSTIŽENÝCH

Klub zdravotně postižených ve Strážově oznamuje, že od úterý 25.9.2018 začíná rekondiční cvičení. Vzhledem k tomu, že není v provozu tělocvična ve škole, budeme se scházet v klubovně u hasičů - opět od 17.00 hod. Přijďte v hojném počtu si protáhnout tělo. 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je zde.

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Informace o době a místě konání voleb v obci jsou zde.

ZTRACENÝ ŘETÍZEK S PŘÍVĚŠKEM

Během pouťového víkendu došlo ke ztrátě stříbrného řetízku s přívěškem (křížek). Poctivý nálezce jej může odevzdat na radnici.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov pro Sportovní klub Kovodružstvo Strážov je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8 schválené Radou města Strážov ze dne 23.8.2018 je zde.

NAJDĚTE SVÉ PŘEDKY

Obyvatelé Strážova a okolí mají jedinečnou příležitost dozvědět se více o historii své rodiny i svého domova. Data sahají až tři sta let nazpátek a díky nim zjistíte, kdo před vámi žil ve vašem domě, jak přišly jednotlivé chalupy ke svým jménům, jaké bylo povolání vašeho pradědečka, jak zemřel nebo z které vsi si přivedl nevěstu. Jde o výsledek mravenčí práce amatérského genealoga Vladimíra Strnada z Dubové Lhoty, který k dnešnímu dni již zmapoval téměř pět desítek pošumavských vsí, seznamy aktualizuje a uvítá každé doplnění či upřesnění, které mohou samotní obyvatelé poskytnout. Z našeho správního území jsou již k dispozici podrobná data následujících osad: České HamryOpálkaLehomRovná a Strážov. Pokračovat bude nyní tento nadšený historik zpracováním údajů z matrik i pro další osady našeho správního území.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Vyšlo nové číslo Strážovského občasníku, k dostání je na tradičních místech. Elektronická verze je ke stažení zde.

POZVÁNKA NA VÝLET

Pojeďte na výlet do Bavorska. Akci pořádá Akční spolek Královský hvozd a DSO Úhlava. Zájemci o výlet se mohou hlásit v informačním centru v Nýrsku (tel. 376 555 646). Počet míst je omezen. Veškeré bližší informace jsou zde.

AKTUALIZACE Č. 4

Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje je zde.

POJÍZDNÁ PRODEJNA - MASO A UZENINY

Vzhledem ke skutečnosti, že p. Fuks přerušil provoz pojízdné prodejny masa a uzenin, bude každý čtvrtek od 13.30 hod. zajišťovat prodej masa a uzenin ze své pojízdné prodejny na náměstí ve Strážově firma Jatka Hradčany u Vimperka.

OBČANÉ EVROPSKÉ UNIE A KOMUNÁLNÍ VOLBY

V podzimních komunálních volbách mohou volit za určitých podmínek také občané jiných členských států Evropské unie. Veškeré bližší informace jsou zde. Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro Volby do Zastupitelstva města Strážov je zde.

MOŠTOVÁNÍ

Český zahrádkářský svaz Strážov zahajuje moštování ovoce ve své moštárně (zdravotní středisko). Moštovat se bude dle zájmu veřejnosti: 22.9., 29.9., 6.10. a čtvrtý termín bude upřesněn, vždy od 8.00 hod. Zájemci hlaste se u p. Preslové Aleny: tel: 373 720 221 nebo 724 281 787. 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška č. 134 EX 12420/17-133 je zde.

OHLÉDNUTÍ ZA DOŽÍNKAMI 2018

Fotografie Josefa Švece z dožínkové slavnosti jsou zde a fotografie Pavly Lankusové jsou zde.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude v září prováděn v čtrnáctidenním intervalu vždy v liché týdny. Svozy se tedy uskuteční: 14.9., 28.9., 12.10.

Počet článků: 102  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 

Nové články zde

Archiv zde

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 2014 (autor J. Kodym)

Více informací zde

DOŽÍNKY 2018 (autor Ing. Josef Švec)

Více informací zde

Sestřih z utkání Strážov - Bolešiny 16.9.2018

 

Více informací zde

Poskytnuté informace a GDPR

POSKYTNUTÁ INFORMACE 2/2018

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - tzv. GDPR je zde.

Více informací zde

Archiv zde

Dokumenty

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ

Město Strážov nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny - Strážov 71. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Strážov není ze zákona povinno takovou korespondenci přebírat a uchovávat.

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Více informací zde

Archiv zde

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2018

Rozpočtové opatření č. 8 schválené Radou města Strážov ze dne 23.8.2018 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2018

Rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené Radou města Strážov ze dne 12.7.2018 je zde.

Více informací zde

Archiv zde