Novinky na stránkách

INFORMACE O KONÁNÍ BOHOSLUŽEB

V neděli 3. května 2020 se vzhledem k omezením uskuteční mše svatá od 10.30 hod. ve strážovském kostele pouze pro přihlášené účastníky (počet je již naplněn).

NALEZENÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA

Našla se registrační značka vozidla 4P9 1648. Bližší informace na radnici. 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 12.3.2020 je zde.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020-2021 proběhne distanční formou (tj. bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí) dne 5. 5. 2020. Veškeré bližší informace najdete na stránkách školy (https://zs.strazov.cz/).

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku č.j.: 17110/2020-MZE-16212, která je zde.

RUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu se letos ve Strážově neuskuteční žádné jarní pouťové akce a na náměstí nebudou ani pouťové atrakce. Ze stejného důvodu se letos na jaře neuskuteční tradiční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 77.935,- Kč je zde.

ZTRÁTY A NÁLEZY

Na Opálce se našly pánské dioptrické brýle. Bližší informace na radnici.

OTEVÍRACÍ DOBA ZKD STRÁŽOV

ZKD Strážov oznamuje, že od pondělí 30.3. bude mít do odvolání otevřeno pouze do 16 hod. 

OTEVÍRACÍ DOBY ČESKÉ POŠTY

Otevírací hodiny pobočky České pošty ve Strážově se opět vrací na původní časy, tj. 08:00-10:30 a 13:00-16:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pomáhají s výrobou roušek. Konkrétně se jedná o zaměstnance a vedení výrobního družstva VKUS, paní Seltenhoferovou s rodinou a také sestry svatého Františka z místní fary. Díky nim jsme mohli pokrýt všechny žádosti o roušky z řad místních občanů. Víme i o dalších dobrovolnících, kteří šijí roušky pro klatovskou nemocnici a další potřebné. I jim patří vřelé poděkování.

NABÍDKA OBĚDŮ

Školní jídelna nabízí po dobu uzavření školy volnou kapacitu obědů pro cizí strávníky. Odběr do vlastních jídlonosičů za cenu 65 Kč/oběd. Bližší informace u vedoucí školní jídelny - tel. 376 392 444.

DALŠÍ SADY ROUŠEK

Žádáme občany, který mají zájem o doručení druhé sady roušek, aby toto telefonicky či e-mailem oznámili na městský úřad. Roušky budou přednostně dodávány seniorům. Žádáme, abyste zvážili potřebu náhradních roušek, neboť těchto je stále nedostatek.

ZPRÁVA OD PANA FARÁŘE

Milí občané a farníci,

dávám vám vědět, že od 22.03.2020 budou vždy v 15:00 hodin v hodině Božího milosrdenství zvonit kostelní zvony. Bude to znamení, že se v tu dobu modlím v kostele v Nýrsku a také naše sestry ve Strážově a další věřící spolu se mnou ve svých domovech za všechny obyvatele obce, za jejich pokoj a bezpečí, za jejich přátele i příbuzné, za překonání tohoto těžkého času, za naději pro nás všechny.

Pokud chcete, můžete se u vás doma jakkoli připojit – myšlenkou, zastavením, přáním dobra.

Podporujme se navzájem a všichni se opatrujte.

Váš farář P. Mgr. Ryszard Potega

HLEDÁ SE DOBROVOLNÍK

Hledá se dobrovolník na šití roušek pro zdravotnický personál v regionálních nemocnicích. Materiál bude zájemci dodán. Bližší informace na radnici. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE - KORONAVIRUS

Město Strážov důrazně žádá všechny občany města o dodržování všech nařízení Vlády České republiky. Zejména apelujeme na starší občany, aby vycházeli pouze v nejnutnějších případech a vždy se maximálně snažili vyhýbat bližšímu kontaktu s ostatními lidmi.

Pokud by se někdo z občanů vlivem současné složité situace dostal do problémů se zajištěním základních potravin či léků, neváhejte svoji žádost o pomoc adresovat na městský úřad. Bude-li to v našich silách, rádi Vám pomůžeme.

Také Vás prosíme, abyste aktuálně neprováděli hotovostní úhradu místních poplatků. Jejich splatnost prodlužujeme do 31.5.2020 a do konce května budou tolerovány loňské známky pro vývoz odpadu. 

Město Strážov zajistilo výrobu jednoduchých roušek, které byly primárně poskytnuty osobám zajišťujícím služby (obchod, pošta, školní jídelna, čerpací stanice, městský úřad). Pro občany města budou roušky distribuovány na základě telefonické žádosti přímo do jejich poštovních schránek - vše s ohledem na kapacitní možnosti. Městský úřad není výdejním místem těchto roušek, proto Vás žádáme, abyste za současné složité epidemiologické situace využívali pro kontakt s radnicí výhradně tel. 376 392 465 či e-mail: mesto@strazov.cz. Zájem o roušky byl obrovský, proto jsme zatím všechny podělili spravedlivě a v následujících dnech budeme rozvoz opakovat.

Přestože rouška virus stoprocentně nezastaví, omezí šíření kapének s virem. Nosit roušku, ať už jakoukoliv, má tedy opravdu smysl, proto apelujeme na všechny osoby pohybující se na veřejných prostranstvích, aby si překryly ústa a nos rouškou či jiným prostředkem (např. šála, šátek, nákrčník apod.)

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od středy 18. března 2020 bude uzavřena mateřská škola ve Strážově. Formulář na ošetřovné bude vydávat vedoucí MŠ ve středu od 10.00 hod. do 14.00 hod. 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Strážov na Šumavě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 50.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sportovním klubem Kovodružstvo Strážov o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 200.000,- Kč je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Oblastní charitou Klatovy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Strážov ve výši 50.000,- Kč je zde

Počet článků: 133  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Projekty dotované z prostředků EU

Místní rozhlas

Video nebo foto odkaz

POZVÁNKA NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Více informací zde

STRÁŽOVSKÉ HORALSKÉ HRY 2020 (autor J. Kodym)

Více informací zde

STRÁŽOV - CHANOVICE MLADŠÍ ŽÁCI O DRUHÉ MÍSTO V TABULCE

Více informací zde

Kamera na Vinném vrchu

Poskytnuté informace a GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2019

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

ŽÁDOST O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů 2020 je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ZMĚNA ROZPISU ROZPOČTU

Změna rozpisu rozpočtu č. RZ/2020/001 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2020

Rozpočtové opatření č. RO/2020/008 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 24.9.2020 je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty