Archiv stránek

MOŠTOVÁNÍ

Český zahrádkářský svaz Strážov oznamuje, že dle zájmu veřejnosti zahajuje moštování ovoce ve své moštárně v sobotu 19. září 2015. Zájemci se mohou hlásit u p. Preslové Aleny, tel.č. 373 720 221 nebo 724 281 787.

HŘBITOV-ČIŠTĚNÍ A OBNOVA PÍSMA

V pátek 18. září od 12,30 hod. do 13.30 hod. bude pan Vnuk čistit hroby na místním hřbitově. Cena je 70 Kč/m2, pan Vnuk obnovuje písmo zlatem a stříbrem. Zájemci, přijďte v tuto dobu na hřbitov.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve středu 9. září nebude celý den ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

OSTATKY PAPEŽE JANA PAVLA II. VE STRÁŽOVĚ

V neděli 13. září 2015 čeká naši farnost historická událost. Do Strážova o tomto pouťovém víkendu přijede návštěva z polských obcí Czarna a Dąbrowki. V souvislosti s připomínkou deseti let od úmrtí papeže Jana Pavla II. uloží generální vikář plzeňského biskupství Mons. Josef Žák v kostele sv. Jiří ve Strážově vzácné papežovy reli-kvie. Jde o kapku krve, která byla papežovi odebrána v posledních dnech jeho života jako záloha pro případnou transfuzi. Ta ale nakonec nebyla potřeba.  

STRÁŽOVSKÁ POUŤ - 12. a 13. září 2015

Strážovská podzimní pouť bude spojena s množstvím zajímavým akcí. Jejich podrobný rozpis a přehled je uveden v příloze.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Vyšlo nové číslo Strážovského občasníku, k dostání je na tradičních místech. Elektronická verze je ke stažení zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 8.9. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze dopoledne od 8.00 hod. do 10.30 hod.

KOUPALIŠTĚ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Proleťte se s námi nad strážovským koupalištěm a podívejte se z ptačího pohledu na celý areál - zde. Autorem videa pořízeného z dronu je David Fürbacher.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude prováděn od počátku září v čtrnáctidenním intervalu, vždy v liché týdny. Svozy se tedy uskuteční: 11.9., 25.9.  atd.

SBĚR ODPADŮ - 19. ZÁŘÍ 2015

Město Strážov zajišťuje také letos tradiční sběr odpadů, který se uskuteční v sobotu 19. září ze sběrného dvoru v Káclinku u garáží autobusů. Svoz nebezpečného odpadu musí být uložen nejpozději do 9.00 hod. a svoz velkoobjemového odpadu do naplnění kontejneru. Plakát s podrobnějšími údaji je zde.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška č. 103 Ex 44404/10-131 o provedení elektronické dražby nemovité věci je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 3. září bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

USNESENÍ, STŘEDA 12.8.2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen  rady), která se konala ve středu 12. srpna 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

USNESENÍ, ÚTERÝ 7.7.2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 7. července 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Oblastní charita Klatovy hledá pracovníka v sociálních službách (osobní asistence v domácnostech klientů v okolí Strážova). Pracovní úvazek - 20 hod. týdně, mzda  80 Kč hrubého/hod. Kontaktní osoba: Jitka Růžičková (376 709 318 nebo e-mail: ruzickova@charitakt.cz.

PODZIMNÍ POUŤ SE BLÍŽÍ

V rámci podzimní poutě budou v místním kostele uloženy vzácné ostatky sv. Jana Pavla II. Program poutě brzy zveřejníme. Nyní upozorňujeme, že v místním kostele bude již od pátku 4.9.2015 probíhat každodenní příprava na uložení ostatků (tzv. novéna ke sv. Janu Pavlu II.) Podrobný rozpis a informace jsou na stránkách farnosti http://www.farnostnyrsko.estranky.cz/

POŠUMAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA - 5.9.2015

SDH Strážov pořádá soutěž POŠUMAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požární sportu. Soutěž se bude konat na hasičském cvičišti ve Strážově v sobotu 5.9.2015 od 13.00 hod. Ve druhém kole se prvních 5 družstev v obou kategoriích utká o pohár starosty města Strážov.

SETKÁNÍ RODÁKŮ ZE ZAHORČIC

Srdečně zveme všechny rodáky ze Zahorčic na společné setkání, které se uskuteční v sobotu 5. září 2015 od 14.00 hod. v zahorčické hasičské klubovně. Přihlášky, co nejdříve, u Karla Lišky (tel. 723 172 784).

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR-ZKOUŠKA

V neděli 30. srpna a 6. září se uskuteční v hostinci U Zlatého jelena od 19.00 hod. zkouška mužského pěveckého sboru a s tím i spojená organizační schůzka ohledně návštěvy z Polska.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 3. ZÁŘÍ

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 3. září 2015 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 12.08.2014 na pronájem části pozemkové parcely č. 290/3 v katastrálním území Lukavice na Radu města Strážov je zde.

UKRADENÝ VJECY-VITEŇ 28.8.

V pátek 28.8.2015 se od 21.00 hod. na parketu ve Vitni uskuteční zábava skupiny UKRADENÝ VJECY.

LETECKÉ FOTOGRAFIE STRÁŽOVSKA

Aktuální pohledy na Strážovsko z ptačí perspektivy si můžete prohlédnout zde

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Oblastní charita Sušice hledá zaměstnance na pozici - pečovatelka do nově otevřeného střediska na Železné Rudě. Podrobnější informace jsou zde.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY VE VÍTNI

Z důvodu opravy zařízení a čištění vodojemu ve Vítni zde bude v pondělí 24. srpna 2015 od 7.00 hod. do 15.00 hod. přerušena dodávka pitné vody. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Zároveň upozorňujeme, že v této osadě nadále z důvodu nedostatku vody platí zákaz zalévání a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu.

ZPÍVÁNÍ S KYTAROU

Svaz zdravotně postižených Šumava Strážov, zve i ostatní občany na "zpívání písní s kytarou", které se uskuteční 24. srpna od 18.00 hod. na fotbalovém hřišti.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J.ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 20.8. odpoledne a v pátek 21.8. celý den nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

ZVEŘEJNĚNÍ

Záměr  směny nemovitosti je zde a záměr směny, prodeje, koupě, bezúplatného nabytí nemovistosti je zde, před projednáním na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 3. září 2015.

ODVOLÁNÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs odvolává období nepříznivých klimatických podmínek vyhlášené pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ke dni 17.8.2015. Plný text je zde.

PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

Pozvánka na přátelské fotbalové utkání, které se uskuteční v úterý 18. srpna 2015 na místním fotbalovém hřišti, je zde

KADEŘNICTVÍ-DOVOLENÁ

Paní Vladislava Vaňková oznamuje, že bude mít dovolenou v kadeřnictví od 19.8.-21.8.

KONKURZ-PRACOVNÍ MÍSTO

Město Strážov vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace. Podrobnější informace jsou zde.

ZTRÁTY A NÁLEZY

  • Ve Strážově se ztratil roční páv. Je popelavé barvy s modrozeleným zbarvením na krku. Info na tel. 602 733 520 (Vlasta Tomanová).
  • V okolí autobusové zastávky na Krotějově se pohybuje žlutá andulka. Majitel si jí však musí odchytit.
  • Na dětském hřišti se našel stříbrný prsten. Bližší informace na radnici.

USNESENÍ, ČTVRTEK 18.6.2015

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 18.6.2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ

Místní knihovna Strážov oznamuje, že ve dnech 17. 8. - 28. 8. bude z důvodu dovolené uzavřeno.

STRÁŽOVSKÝ DOUBLE - 15.8.

TJ Sokol Strážov pořádá v sobotu 15.8.2015 tradiční tenisový turnaj ve čtyřhře na kurtu u sokolovny. Zúčastnit se může kdokoliv, včetně jednotlivců, dvojice se losují. Začátek je od 8,30 hod. Zveme všechny příznivce tenisu.

MASH - VITEŇ 15.8.2015

V sobotu 15. srpna 2015 se od 21.00 hod. na parketu ve Vitni uskuteční zábava skupiny MASH.

OMEZENÝ PROVOZ POŠTY

Z důvodu čerpání dovolené bude od 17.8. do 28.8.2015 omezen provoz pošty ve Strážově. Bližší rozpis provozní doby v tomto období je v textu článku.

SLUNCE, KNIHOVNA A TVOŘENÍ 2 - 31.8.

31.8.2015 se od 10.00 hod. v Místní knihovně ve Strážově uskuteční tvořivé dopoledne pro děti a mládež od 6 do 15 let. Podrobnější informace jsou zde.

ZUBNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

V souvislosti s nejistou budoucností stomatologické ordinace ve Strážově byla dne 9.8.2015 veškerá zdravotnická dokumentace pacientů předána Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Pokud si pacient najde nového zubního lékaře a tento bude požadovat zdravotnickou dokumentaci, je možno ji obratem získat na základě písemné žádosti adresované na krajský úřad. Formulář žádostí máme na Městském úřadě ve Strážově, přičemž zajišťujeme také jejich hromadné odeslání elektronickou formou.

ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ

V souvislosti s nárůstem požárů ve volném prostranství a vzhledem k prognózám, podle kterých bude velmi teplé a suché počasí pokračovat i v následujících dnech, vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Období je vyhlášeno od 6. srpna do odvolání a platí pro celé území Plzeňského kraje. Občané jsou během této doby povinni dodržovat následující preventivní opatření: zákaz pálení hořlavých odpadů, zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě (za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené, uzavřené nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa v přírodním prostředí využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, veřejná tábořiště), zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a obodobných činností (jako např. vypouštění tzv. lampionů štěstí). Plný text vyhlášky je zde

ŠETŘENÍ VODOU VE VÍTNI

V souvislosti s nedostatkem vody ve víteňském vodojemu je v této osadě zakázáno zalévání a napouštění bazénů. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

TELEVIZNÍ REPORTÁŽ ZE ŽELEZNÉHO HASIČE

Televize FILMpro odvysílala reportáž ze soutěže silových hasičských disciplín, která se konala v neděli 26.7.2015 na strážovském náměstí. Prohlédnout si jí můžete zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve středu 29.7. nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

FOTOGRAFIE ZE ŽELEZNÉHO HASIČE

Fotogalerie Jiřího Jiříka ze soutěže silových hasičských disciplín, která se konala v neděli 26. července 2015 na strážovském náměstí, si můžete prohlédnout případně i objednat zde

HASIČSKÁ SOUTĚŽ -VITEŇ 1.8.

SDH Viteň Vás srdečně zve v sobotu 1.8. na Hasičskou soutěž ve Vitni, která se koná v rámci oslav 110 let založení sboru. Zahájení soutěže je od 13.00 hod. Po skončení soutěže zahraje od 17.00 hod. na "Viteňském parketu" skupina "B+K Band". Plakát je zde.

CESTOPISNÁ BESEDA O VIETNAMU

V Kempu u Moniky ve Strážově pokračuje letní seriál cestovatelských besed v sobotu 1. srpna 2015 od 20.30 hod. Tématem cestopisného vyprávění Petra Dürra bude tentokrát Vietnam. S Petrem Dürrem se vypravíte po Vietnamu místními prostředky hromadné dopravy a hlavně na motorkách. Pouze tak se lze zatím dostat do oblastí, které jsou a ještě dlouho budou pro klasickou turistiku nedostupné. Zblízka poznáte všední život obyvatel severního Vietnamu a navštívíte národní park okolo jezera Be-bé. Podíváte se na ostrov Cát-Bá v Jihočínském moři a jeho plovoucí rybářské vesničky schované v zátokách mezi strmými svahy hor vystupujících z mořské hladiny. 

NALEZENÝ PES

Dne 26. července 2015 byl v dopoledních hodinách v obci Rajské nalezen černý pes. Má obojek s nápisem KH STANLESS a je dobře krmený. Pes byl přemístěn do psího útulku v Klatovech. Majitel se může informovat na tel. číslech 606 795 858, 608 170 818 nebo 376 311 689.

PRODEJ NEMOVITOSTI

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v katastrálním území Zahorčice. Bližší informace jsou zde. Plný text výzvy je k dispozici zde

ŽELEZNÝ HASIČ - STRÁŽOV 26.7.

SDH Strážov ve spolupráci s Městem Strážov Vás srdečně zvou na soutěž v hasičském silovém víceboji - ŽELEZNÝ HASIČ. Tato soutěž se uskuteční v neděli 26. července na náměstí, začátek soutěže je od 9.00 hod.

POUŤOVÁ ZÁBAVA - OPÁLKA 25.7.

SDH Opálka Vás srdečně zve na pouťovou zábavu, která se uskuteční v sobotu 25.7. na Opálce u hasičské zbrojnice od 18.00 hod., kde budou hrát PILOUNI. Plakát je zde.

SITUACE OHLEDNĚ ZUBNÍ ORDINACE

Již půl roku se intenzivně snažíme zachránit dostupnost stomatologické péče ve Strážově. Nadějí pro nás byla budějovická společnost ProŽivot, která slibovala otevřít ordinaci od září letošního roku. Nyní jsme se však při jednání s touto společnosti ocitli ve slepé uličce a možnost dohody je již téměř nulová. Je nám to velice líto, ale nechceme již dále nic slibovat a nechávat pacienty v nejistotě. Víme, že situace se zubaři na Klatovsku není růžová, avšak věříme, že každý svého nového stomatologa najde. Budeme se dále snažit zdejší obvod obsadit, ale již nechceme dávat další a další termíny s nejistou budoucností. Věřte, že jsme z naší strany pro věc udělali maximum, avšak jsou věci, které nejsou v našich silách.

ŠACHOVÁ ŠKOLA

Ve dnech 29. až 31. července 2015 se na strážovské radnici uskuteční další šachová škola, která bude tentokrát určena naprostým začátečníkům. Program bude probíhat každý den od 9 do 11 hodin. Žáci se seznámí s rozestavením figur a základními tahy, zahrají si partie mezi sebou i proti počítači. Účast, prosím, nahlaste předem Pavlu Rouskovi na telefon 723 830 339 nebo na e-mail pavel.rousek@gmail.com.

KADEŘNICTVÍ - DOVOLENÁ

Paní Vladislava Vaňková oznamuje, že bude mít dovolenou v kadeřnictví od 27.7. do 7.8.2015.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MINISTERSTVO ŽP

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek je zde.

FOTO Z OSLAV KOVODRUŽSTVA

Foto z oslav 70. let Kovodružstva Strážov je zde.

DOVOLENÁ V DĚTSKÉ ORDINACI

Od 27.7. do 7.8. je v dětské ordinaci ve Strážově dovolená. Zastupuje MUDr. Štochlová v Nerudově ulici v Nýrsku. Akutní případy ošetří ambulance dětské pohotovosti v Klatovech.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 30.7. a v pátek 31.7. bude místní pobočka ve Strážově zavřena.

MASÁŽNÍ STUDIO-DOVOLENÁ

Paní Zdeňka Soušková oznamuje, že bude mít od 31.7. do 17.8. v Masážním studiu ve Strážově dovolenou.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 23.7. odpoledne nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

VODA V KOUPALIŠTI JE NEZÁVADNÁ

Na základě opakovaného rozboru vody z koupaliště ve Strážově, který byl odebrán v pondělí 13. července 2015 akreditovaným subjektem, bylo konstatováno, že voda je vhodná ke koupání. Žádný z kontrolovaných ukazatelů nepřekračuje mezní hodnoty pro koupací vody. Kvalitu vody bude provozovatel v součinnosti se zdravotním ústavem samozřejmě nadále pečlivě sledovat a kontrolovat. Protokol o výsledku je zde

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 24. července bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze dopoledne od 8.00 hod. do 10.30 hod.

FORMULÁŘ - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Formulář - přihláška na "Vítání občánků" je zde.

NEHODA HASIČSKÉHO VOZU

V pondělí 13. července 2015 došlo v pozdních večerních hodinách při výjezdu jednotky SDH Strážov k nehodě zásahového vozidla Tatra 815. Článek Klatovského deníku je zde, tisková zpráva Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje je zde. Přejeme všem šesti členům výjezdové jednotky SDH Strážov brzké uzdravení a děkujeme složkám IZS za pomoc při této nemilé události.

PŘEDNÁŠKA-KOUPALIŠTĚ 18.7.

Kemp U Moniky Strážov Vás zve v sobotu 18.7.2015 od 20.30 hod. na přednášku Jana Žďánského AZUB WINTER BAIKAL 2015. Plakát je zde.

RYTÍŘI NA HRADĚ KLENOVÁ - 18.7.

Galerie Klatovy - Klenová zve na akci Rytíři na hradě Klenová, která se uskuteční dne 18.7.2015 od 13. hodin. V sobotu 18.7. se také poprvé uskuteční večerní prohlídky po hradě, na které je nutná rezervace na telefonním čísle 604 143 746 či na emailu morganavm@email.cz. Více informací naleznete na webových stránkách gkk.cz.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 22.3.2007 na pronájem části p. p. č. 806/3, v k.ú. Brtí a záměru pronajmout p. p.č. 47/13 v k.ú. Lukavice na Radu města Strážov je zde.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S MĚSTEM KLATOVY

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy s Městem Klatovy, na jejímž základě bude Městský úřad Klatovy vykonávat namísto Městského úřadu Strážov v jeho správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích je zde.

Slunce, knihovna a hraní - 22.7.


22.7.2015 se od 10.00 hod. v Místní knihovně ve Strážově uskuteční turnaj ve stolní hře Člověče, nezlob se! a v karetní hře Pexeso. Přihlásit se mohou děti a mládež od 6 do 15 let. Podrobnější informace jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Rozhodnutí č.j. VŽP/1936/2015-VaL je zde.

NAŘÍZENÍ Č. 1/2015

Nařízení č. 1/2015 města Klatovy ze dne 16.6.2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvody "LHO Klatovy-Nýrsko 2" a "LHO Klatovy-NPŠ Železná Ruda 2" je zde.

NECKIÁDA 2015

Zveme Vás v sobotu 18. července na koupaliště ve Strážově, kde se uskuteční NECKIÁDA. Sraz účastníků je ve 12.00 hod., start je od 13.00 hod. Závodit se bude maximálně v dvoučlenných týmech, startovné je 20,00 Kč.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve středu 8. července bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

VÍTEŇSKÝ PARKET - LÉTO 2015

SDH Víteň pořádá v létě na "VÍTEŇSKÉM PARKETU" tyto akce:

 1. srpna - sobota - B+K Band - od 17.00 hod.

15. srpna - sobota - MASH - od 21.00 hod.

28. srpna - pátek - UKRADENÝ VJECY - od 21.00 hod.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že ve středu 1.7. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 2.7.2015 odpoledne nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

DOVOLENÁ V DĚTSKÉ ORDINACI

Od 7.7.-10.7. je v dětské ordinaci ve Strážově dovolená. Zastupuje MUDr. Štochlová v Nerudově ulici v Nýrsku. Akutní případy ošetří ambulance dětské pohotovosti v Klatovech.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR - NÁCVIK

Zkouška mužského pěveckého sboru, pro účely oslav 70. výročí založení Kovodružstva, se uskuteční ve středu 1. července od 19.00 hod. U zlatého jelena.

PRODEJ KUŘIC

Farmička Orlík se zabývá odchovem a dovozem kuřic zdarma, až na Vaši adresu. V příloze je letáček, kde jsou všechny důležité informace zde.

 

VIDEO Z UTKÁNÍ STRÁŽOV - ŽÁKAVA

Třináctiminutový sestřih z fotbalového utkání 1. B třídy Strážov – Žákava, jehož autorem je Miroslav Sedlmaier st., je zde.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Vyšlo nové číslo Strážovského občasníku, k dostání je na tradičních místech. Elektronická verze je ke stažení zde.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - 2.7.SPLŽ-HÁJEK, ROVNÁ


Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 2.7.2015 na Splži a v Hájku od 10.00 do 12.00 hod. a v Rovné od 13.00 do 15.00 hod.

VÝVOZ POPELNIC V LETNÍM OBDOBÍ

V červenci a srpnu se páteční svozy komunálního odpadu uskuteční opět každý týden.

KUŽELKY A PIVNÍ SLAVNOSTI V ZAHORČICÍCH

SDH Zahorčice pořádá v sobotu 27.6.2015 od 15.00 hod. tradiční turnaj v kuželkách a pivní slavnosti. Od 19.00 hod. hraje skupina UKRADENÝ VJECY.

SOKOLOVNA BUDE OPĚT PLNÁ TROFEJÍ

Sobota 20. června 2015 bude ve Strážově ve znamení velkého svátku myslivosti. Místní myslivci jsou totiž opět po šesti letech poctěni možností pořádat okresní výstavu trofejí. V 10.00 hod. proběhne u sokolovny slavnostní zahájení výstavy, při němž vystoupí strážovský mužský pěvecký sbor. Následovat bude předání ocenění zasloužilým členům mysliveckých sdružení. Děti zde budou mít možnost vyzkoušet oblíbenou laserovou střelnici. Dále bude program pokračovat ukázkami vábení zvěře a hudební produkcí kapely BK Band. Zhlédnout zde budete moci taktéž fotoprezentaci z historie i současnosti strážovské myslivosti. Až do 6. července pak bude v prostorách sokolovny k vidění přehlídka trofejí zvěře ulovené na Klatovsku za poslední rok. Otevřeno bude denně od 11:00 do 19:00 hod.

USNESENÍ, ÚTERÝ 2. ČERVNA 2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v úterý 2. června 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že dnes 15.6.2015 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 do 16.00 hod.

BESEDA-MISIONÁŘEM V PÁKISTÁNU 17.6.

Římsko-katolická farnost Nýrsko-Strážov si Vás dovoluje pozvat na mimořádné setkání s otcem Güntherem Ecklbauerem (hovoří česky), který poslední léta působil v Pákistánu. Setkání bude doprovázet projekce fotografií. Beseda se uskuteční na Městském úřadě ve Strážově v zasedací místnosti ve středu 17. června od 19.00 hod.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PKT/9/2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň vyhlašuje výběrové řízení na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Předmětem výběrového řízení je p.p.č. 323, o výměře 4011m2 v k.ú. Opálka, vodní plocha, koryto vodního toku. Termín pro podání nabídek je od 15.6. do 30.7.2015. Oznámení je zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 18. ČERVNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 18. června 2015 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že v pondělí 15.6. nebude celý den ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

ÚSPĚCH MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ

Děti ze strážovského přírodovědného kroužku zaznamenaly mimořádný úspěch na okresním kole Zlaté srnčí trofeje, která se uskutečnila v sobotu 6.6.2015 v Mířenicích. V mladší kategorii vybojoval Aleš Potužák stříbnou pozici a Monika Matásková byla třetí. Ve starší kategorii byla druhá Martina Bušková a třetí Petr Hofman. Ve střelecké soutěži zvítězil v mladší kategorii Aleš Potužák a bronz vybojovala Eliška Schwarzová. Ve druhé kategorii jsme obsadili zásluhou Martiny Buškové, Marka Seltenhofera a Michaely Mayerové všechny medailové pozice.  

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Snímky z vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu 6. června 2015, si můžete prohlédnout a objednat zde.

FOTKY Z KONCERTU

Fotografie Miroslava Sedlmaiera z vystoupení pěveckého a hudebního kroužku místní základní školy si můžete prohlédnout zde.

VIDEO Z UTKÁNÍ STRÁŽOV - ŠTĚNOVICE

Dvacetiminutový sestřih (branky a nejzajímavější situace) z fotbalového utkání 1.B třídy, které pro Vás připravil Miroslav Sedlmaier, si můžete prohlédnout zde.

FOTOGRAFIE Z HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Kolekci fotografií Jirky "Valcháře" z okrskové hasičské soutěže, která se konala v sobotu 30. května 2015, si můžete prohlédnout zde.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel ZŠ vyhlašuje na 29.6. a 30.6.2015 pro první i druhý stupeň základní škoĺy ředitelské volno. Školní rok 2014/2015 bude ukončen v pátek 26. června 2015.

PŘEDNÁŠKA O STARÉ ŠUMAVĚ

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Miroslava Buršíka o staré Šumavě, která bude doplněna promítáním unikátních historických fotografií ze sbírek Muzea Šumavy. Akce se uskuteční ve středu 3. června 2015 od 9.30 hod. na radnici ve Strážově.

KAŠPÁRKOVÉ LOUTKOVÉ DIVADLO

Zveme děti i dospělé na Kašpárkové loutkové divadlo, které se uskuteční na fotbalovém hřišti ve Strážově v divadelním stanu. Vystoupení bude oba dny od 17,30 hod., v pondělí 1. června - O perníkové chaloupce a 2.6. O Budulínkovi a lišce. Vstupné: děti 70,- Kč a dospělí 90,- Kč.

KONCERT ŽÁKŮ - 3. ČERVNA

Hudební kroužek pořádá závěrečný koncert žáků, který se uskuteční ve středu 3. června od 17.00 hod. ve strážovské sokolovně.

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. KVĚTNA 2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 21. května 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. DUBNA 2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 20.00 hod. v kanceláři starosty.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR - NÁCVIK

Zkouška mužského pěveckého sboru, pro účely Okresní myslivecké přehlídky ve Strážově, se uskuteční v neděli 14. června 2015 od 19,00 hod. U zlatého jelena.

ZÁBAVA PODVRAŤÁCI - 6.6. KOUPALIŠTĚ

Na koupališti ve Strážově se uskuteční v sobotu 6.6.2015 od 18.00 hod. zábava skupiny Podvraťáci, kteří hrají muziku pro všecky, např.  Lucie, Kabát, K. Střihavka, Těžkej Pokondr, M. David, M. Tučný, V. Matuška a další...

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ - STRÁŽOV 30.5.

SDH Strážov pořádá v sobotu dne 30.5.2015 od 13.00 hod. na hasičském hřišti Okrskovou soutěž okrsku č. 18 Strážov. Soutěží se dle pravidel Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Klatovech. Srdečně zveme naše spoluobčany!

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ OBCÍ

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za rok 2014 je zde.

FOTKY Z POHÁDKOVÉHO LESA

Fotky Miroslava Jiříka z Pohádkového lesa jsou zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti je zde.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY


Česká pošta oznamuje, že v úterý 2.6.2015 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 do 16.00 hod.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO ÚHLAVA

Návrh závěrečného účtu a roční účetní závěrka Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2014.

SBOR BUDE V TELEVIZI FILMpro

Strážovský mužský pěvecký sbor se zúčastnil natáčení televizního pořadu TV FILMpro. Fotoreportáž z akce je zde. Dokument bude vysílán na kabelové televizi ve dnech 28. - 31.5.2015 vždy v 11:30, 17:30, 20:00 a 24:00 hod. Živé vysílání můžete sledovat též na internetových stránkách www.filmpro.cz

ZLATÉ ČASY PANÍ OPERETY - 12.6. BĚŠINY

Zlaté časy paní Operety, aneb večer plný operetních melodií J. Strausse, F. Lehára, O. Nedbala a dalších se uskuteční v pátek 12.6.2015 od 19.00 hod. v běšinské sokolovně. Sólisté: Růžena Hanusová - soprán, Hana Spinethová - soprán, Plamen Prokopiev - tenor, Petr Horák - tenor, klavírní doprovod - Táňa Vaněčková. Vstupné je 200,-Kč, rezervace vstupenek po 19. hodině na tel 728 960 957.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 22. května a ve středu 27. května bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - OPÁLKA 2.6.2015

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 2. června 2015 na celé Opálce včetně koupaliště, vysílače, Zahorčice 34 a 17., od 8.00 hod. do 14.30 hod.

POHÁDKOVÝ LES

Zveme všechny děti a rodiče do pohádkového lesa v neděli 24. května 2015 od 14.00 do 16.00 hod. Akce se koná za Kovodružstvem. Můžete si přinést sebou uzeninu na opečení, limonádu a pivo je možné v omezeném množství koupit na místě.

AMERICKÉ JEEPY VE STRÁŽOVĚ

Fotky Jirky "Valcháře" ze Strážova z ukázkové jízdy amerických jeepů u příležitosti 70. výročí osvobození si můžete prohlédnout zde.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Západočeské konzumní družstvo Sušice nabízí v prodejně COOP TUTY ve Strážově volné pracovní pozice pokladní a prodavačka. Bližší informace jsou zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 7. května odpoledne nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

ODEZVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH STRÁŽOV

Vydařenou akci, při které místní hasiči oslavili 140 let trvání sboru, dokumentuje 
fotogalerie Kodaku Klatovy 
snímky, jejichž autorem je Ing. Josef Švec
fotografie "Valcháře" ze Strážova.

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH STRÁŽOV

Oslavy 140. výročí založení SDH Strážov se uskuteční v sobotu 2. května 2015. Součástí oslav bude zajímavý program na náměstí a žehnání nového praporu v místním kostele.

NOVÁ BROŽURA

Spolek ČZD Čachrov vydal zajímavou brožuru s názvem "Z Normandie až na Čachrov ... a dále do Strážova, ke Klatovům a do Kolince", která obsahuje zajímavé fotografie z osvobození našeho kraje americkou armádou. Publikace je k dostání mimo jiné na Městském úřadě ve Strážově. Cena je 50 Kč.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FÚ

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Veřejná vyhláška - daňový řád, č.j. 1026774/15/2300-11460-401159 je zde.

XIX. EVROPSKÝ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY 15.5.

XIX. Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald se uskuteční od 8.5. - do 7.6.2015. Koncert ve Strážově v kostele sv. Jiří se uskuteční v pátek 15. května 2015 od 19.00 hod. v podání dětských pěveckých sborů Berušky a Sedmikrásky z Klatov. Plakát je zde.

ZAHORČICE - 8.5. NEPOTEČE VODA

SDH Zahorčice oznamuje, že v pátek 8.5. nepoteče celý den v Zahorčicích voda, z důvodu čištění rezervoáru.

VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 je zde.

POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Pohled na Strážov z ptačí perspektivy si můžete prohlédnout zde. Video pořídil o pouťovém víkendu za pomoci bezpilotního dronu David Fürbacher.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY - 29.4.2015

Česká pošta oznamuje, že ve středu 29. dubna bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

HISTORICKÁ VOZIDLA VE STRÁŽOVĚ

V letošním roce si připomínáme sedmdesáté výročí osvobození od konce druhé světové války. Kolona historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou v autentickcýh uniformách dorazí do Strážova v pondělí 4. května 2015 v 16.00 hod. na náměstí.

MALĚ PIVNÍ SLAVNOSTI - 9.5.2015

Třetí ročník "MALÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ" se uskuteční v sobotu 9. května 2015 od 12.00 hod. na náměstí ve Strážově. Kulturní program začne cca od 13.00 hod. a bude s přestávkami navazovat: děti z místní základní školy, Švejk a jeho oficíři (Plzeň) a dalších pět hudebních kapel.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR - NÁCVIK

Zkouška mužského pěveckého sboru, pro účely hasičských oslav ve Strážově, se uskuteční ve středu 29. dubna 2015 od 19.00 hod. U ZLATÉHO JELENA.

USNESENÍ, ČTVRTEK 9. DUBNA 2015

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 9. dubna 2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

USNESENÍ, ČTVRTEK 26. BŘEZNA 2015

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 26.3.2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S MĚSTEM KLATOVY

Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy s Městem Klatovy, na jejímž základě bude Městský úřad Klatovy vykonávat namísto Městského úřadu Strážov v jeho správním obvodu přenesenou působnost svěřenou obecním úřadům zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích je zde.

KNIHOVNA - 22.4. ZAVŘENO

Místní knihovna ve Strážově bude ve středu 22.4. uzavřena.

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v pátek 24. dubna 2015 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze  odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

ZKD STRÁŽOV-ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

ZKD Strážov oznamuje, že od pondělí 20. dubna se mění provozní doba v prodejně. Po - Pá bude otevřeno od 7.00-12.00 hod. a od 13.00 - 16.00 hod., sobota zůstává stejná od 7.00-11.00 hod.

VÝSTAVA OBRAZŮ - ROMAN SOUŠEK

V přízemí radnice se uskuteční výstava obrazů strážovského malíře Romana Souška , která bude společná i s malířem Janem Gschwendtnerem. Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 12.00-18.00 hod.  Plakát je zde.

ZÁJEZD DO LYSÉ NAD LABEM

Myslivecké sdružení Strážov pořádá dne 23. května 2015 zájezd na výstavu Viva Natura do Lysé nad Labem. Jedná se o mezinárodní výstavu myslivost, rybářství, včelařství. Zájemci se mohou přihlásit u Ladislava Chaluše, Strážov 297 (mobil 725 906 663).

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

Vyšlo nové číslo Strážovského občasníku, k dostání je na tradičních místech. Elektronická verze je ke stažení zde.

POUŤOVÉ UTKÁNÍ STARÉ GARDY

Sportovní klub Kovodružstvo Strážov oznamuje všem příznivcům kopané, že v neděli  26.04.2015 bude na místním fotbalovém hřišti ve Strážově sehráno prestižní pouťové utkání fotbalových hvězd, které v minulosti hájily barvy strážovského klubu. Utkají se celky  „SG - do 40-ti let“ a   „SG - nad 40 let“.  Začátek utkání je netradičně  stanoven na 15,00 hodin. Zveme srdečně všechny hráče na trávník a širokou sportovní veřejnost do ochozů!

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k uplatnění připomínek je zde.

JARNÍ POUŤ 25.-26.4.2015

Strážovská pouť sv. Jiří, která se uskuteční o víkendu 25.-26. dubna 2015, bude i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich přehled je zde:

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY - 16.4.2015

Česká pošta oznamuje, že ve čtvrtek 16. dubna 2015 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 do 16.00 hod.

ÚZSVM - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení č. PKT/6/2015 na zjišťování zájemců o koupi majetku státu. Oznámení je zde.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE-NABÍDKA

Město Strážov hledá zájemce o veřejně prospěšné práce z řad nezaměstnaných, evidovaných na ÚP. Bližší informace budou podány na radnici. Hlásit se je možno do středy 15.4.2015.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE MUDR. J. ZEMANA

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman oznamuje, že ve čtvrtek 16.4.2015 odpoledne nebude ordinovat. V případě neodkladného ošetření postupujte jako ve dnech pracovního volna.

PODKLADY PRO NÁCVIK SBORU

Podklady pro nácvik Strážovského mužského pěveckého sboru si mohou členové sboru poslechnout zde.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 19.00 hod. na radnici, je zde.

LÉKÁRNA JANOVICE

Lékárna Janovice nad Úhlavou oznamuje ukončení provozu k 31.3.2015.

SBÍRKA ŠATSTVA 8.4.-10.4.

Město Strážov, Svaz zdravotně postižených Strážov a Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku. Věci, které se budou sbírat: šatstvo, lůžkoviny, domácí potřeby, přikrývky, obuv, hračky, menší elektrospotřebiče a knihy. Sbírka se uskuteční: 8. dubna od 8-16 hod., 9. dubna od 8-16 hod. a 10. dubna od 8-12 hod. v přízemí radnice ve Strážově. Věci prosím přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Letáček je zde.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Strážov je zde.

SBĚR ODPADŮ - 9. a 11. DUBNA 2015

Město Strážov zajišťuje také letos tradiční sběr odpadů. Sběr železného šrotu se uskuteční ve čtvrtek 9. dubna, svoz nebezpečného odpadu v sobotu  11. dubna ze sběrných míst, kde musí být uložen nejpozději do 9.30 hod. a svoz velkoobjemového odpadu v sobotu 11. dubna do naplnění kontejneru v Káclinku u garáží autobusů. Plakát s podrobnějšími údaji je zde.

DALŠÍ KNIHA FRANTIŠKA FREMUTHA

Profesor František Fremuth, původem z Mladotic, napsal v krátkém časovém intervalu již třetí knihu. Tato má název Kniha příběhů a křížovek. V návaznosti na druhé vydání knihy Život na hradně a dál ... přichází autor se souborem skutečných příběhů ze života, které vás mohou přivést k zamyšlení nad vlastním způsobem života. Pro pobavení jsou příběhy doplněny obrazovými křížovkami, které zbystří vaše myšlení. Televizní reportáž ze slavnostního křtu knihy je zde

OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta oznamuje, že v úterý 24.3. bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod. a v pátek 27.3. bude otevřena pouze dopoledne od 8.00 do 10.30 hod.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním pronájmu areálu koupaliště v k.ú. Zahorčice na Radu města Strážov je zde.

OPÁLECKÁ DÁMA

Máme za sebou devátý ročník turnaje Opálecká DÁMA, který probíhal od pátku do soboty a byl rozdělen do tří věkových kategorií. Mezi mladšími žáky byl tentokrát nejúspěšnějším hráčem Dominik Makás. V kategorii starších žáků zvítězila Michaela Mayerová. Vítězství v hlavním turnaji popáté obhájil Pavel Rousek. Druhým místem vylepšil své dosavadní bronzové maximum Martin Treml. Třetí bronz do sbírky přidal Josef Rousek. Nyní se můžeme těšit na dva jubilejní ročníky - na podzim proběhne desátý Opálecký ŠACH a za rok desátá Opálecká DÁMA. Fotogalerii Klatovského deníku z této akce si můžete prohlédnout zde.

PŘERUŠENÍ PROVOZU STOMATOLOGICKÉ ORDINACE

Společnost Pro Život České Budějovice tímto oznamuje, že provoz stomatologické ordinace ve Strážově je do odvolání přerušen.

PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKA TURISTŮ

První jarní vycházka strážovských turistů se uskuteční v sobotu 28. března 2015. Sraz ve 13.00 hod. na náměstí ve Strážově. Pěší trasa: a) Strážov - Lehom - Javor - Harant - Opálka (11 km); b) Strážov - Rovná - Opálka (5 km). Od cca 16.00 hod. bude akce pokračovat posezením v hostinci "U Mařenky" na Opálce s promítáním videa.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude od dubna prováděn v čtrnáctidenním intervalu vždy v liché týdny. Svozy se uskuteční: 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. atd. Červenec a srpen bude vývoz opět každý týden.

VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - 20.3.

Firma Rumpold oznamuje, že v pátek 20. března bude vyvážet komunální odpad pravděpodobně v odpoledních hodinách z důvodu poruchy vozu.

VELIKONOČNÍ PÁLKA - 4.4.2015

TJ Sokol Strážov Vás srdečně zve na turnaj "VELIKONOČNÍ PÁLKA" ve stolním tenisu, který se koná v sobotu 4.4.2015 ve strážovské sokolovně.  Prezentace je od 8.00 hod. - 8.30 hod., podrobnější informace jsou zde.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY - 28. BŘEZNA 2015

TJ Sokol Strážov pořádá v sobotu 28. března 2015 od 15.00 hod. ve strážovské sokolovně DĚTSKÉ ŠIBŘINKY. Hudba DJ Žebro, vstupné: dospělí 50,- Kč, děti zdarma. Soutěž masek o ceny.

USNESENÍ, PONDĚLÍ 2. BŘEZNA 2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí  2. března 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

 

USNESENÍ, ČTVRTEK 29. LEDNA 2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 18.30 hod. v kanceláři starosty.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 26. BŘEZNA

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 26. března 2015 od 19.00 hod. na radnici. Pozvánka je zde.

OMEZENÍ PROVOZU ORDINACÍ

V pondělí 16.3. nebude ordinovat praktický lékař pro dospělé MUDr. Jiří Zeman. Z důvodu výpadku el. energie nebude možné se dovolat v pondělí 16.3. do ordinace MUDr. Novotné, jejíž provoz nebude omezen a akutní případy budou ošetřeny.

POŠTA - 16.3. DOPOLEDNE UZAVŘENA

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 16.3.2015 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

MALÍŘSKÉ PŘÍBĚHY-BESEDA

Místní knihovna a Senior klub ve Strážově Vás zvou na besedu MALÍŘSKÉ PŘÍBĚHY. Jedná se o besedu s Aloisem Anderlem o bývalé Kalvodově malířské škole v Běhařově a seznámení s nově vydanou knihou Malířské příběhy z Pošumaví a autogramiáda. Beseda se uskuteční v Místní knihovně ve Strážově, ve středu 11.3.2015 od 9.30 hod. Plakát je zde

BESEDA-ZDRAVÍ A VITALITA 11.3.

ZDRAVÍ A VITALITA - MUDr. Mykola Shmilo
Ve středu 11.března 2015 od 18.00 hod. se v sále hostince "U Jelena" ve Strážově uskuteční přednáška a beseda s jednatelem společnosti ProŽivot České Budějovice, která zahajuje ve Strážově provoz stomatologické ordinace. Všichni jste srdečně zváni.
MUDr. Mykola Shmilo - lékař neuro-osteopat s 20-ti letou praxí, propagátor holistického přístupu k člověku. Téměř 20 let zkušeností v oblasti vodíkového lékařství a alkalizace. 

POŠTA - 11.3. DOPOLEDNE ZAVŘENO

Česká pošta oznamuje, že ve středu 11.3.2015 bude místní pobočka ve Strážově otevřena pouze odpoledne od 13.00 hod. do 16.00 hod.

MASÁŽNÍ STUDIO-DOVOLENÁ

V masážním studiu paní Souškové ve Strážově bude od 9.3. do 15.3 dovolená.

SÁRA MÁ BRONZ Z MISTROVSTVÍ ČR

Snowboardový oddíl Snowrockets z Klatov se o víkendu zúčastnil Mistrovství republiky ve snowboardcrossu na Dolní Moravě. Na závody trénovali celý minulý týden na kempu, který byl pořádaný od Czech snowboardcross team pod vedením Evy Samkové. Nejmladší členka Sára Faustová ze Strážova na této prestižní akci zaznamenala mimořádný úspěch. Dojela na úžasném 3. místě v kategorii Rookies (mládež do 15 let) a přitom to byl její první závod ve snowboardcrossu. V článku je snímek strážovské sportovkyně s olympijskou vítězkou Evou Samkovou. 

SBOR BUDE V TELEVIZI

V neděli 1. března 2015 se Strážovský mužský pěvecký sbor zúčastnil natáčení televizního pořadu TV FILMpro. Fotoreportáž z akce je zde. Termín vysílání následně zveřejníme.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY 18.3. 2015

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 18.3.2015 od 7.30 hod. do 15.30 hod. v Českém Hamru.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zveme rodiče a děti k zápisu do MŠ, který se uskuteční 9. dubna 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod. v I. třídě Mateřské školy Strážov. U zápisu pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rodiče předloží občanský průkaz a kopii rodného listu dítěte.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH JEZEDÁKŮ

Zveme členy bývalého JZD Strážov a jejich rodinné příslušníky na přátelské posezení, které se uskuteční v sobotu 14. března 2015 od 18.00 hod. v hostinci "SKLENÍK" ve Strážově. Hraje SUPERHUDBA z Nevděku, občerstvení je zajištěno.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - ČESKÉ HAMRY

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 16. března 2015 v Českých Hamrech od obecní trafostanice směrem na Strážov od 7.30 hod. do 15.30 hod.

TURNAJ V DÁMĚ

Sbor dobrovolných hasičů Opálka si dovoluje pozvat všechny příznivce deskových her na devátý ročník turnaje Opálecká DÁMA. Dětské kategorie proběhnou v pátek 20. března 2015 od 14 hodin v zasedací místnosti strážovské radnice. Hlavní turnaj se uskuteční v sobotu 21. března 2015 od 9 hodin v hostinci U Mařenky na Opálce.

PŘERUŠENÍ ELEKTŘINY - STRÁŽOV

Firma ČEZ informuje o přerušení dodávky el. energie v termínu 16. března 2015 ve Strážově - lokalita od  Vitně, rodinné domky pod školou, hasičárna včetně doktorů a směrem k rybníku, školy, školní jídelna, rodinné domky na spodním náměstí až k č.p. 136 (p. Jiříková Jablečná ul.), od hasičárny až k MěÚ včetně.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Plzeňský kraj nařizuje opakovanou dražbu movitých věcí dne 26.3.2015 v 10:00 hod. v Klatovech. Č.j.: 354777/15/2308-00540-402745, dražební vyhláška je zde.

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

Státní pozemkový úřad tímto oznámením vyhlašuje pozemky, ke kterým nebyl dohledán nabývající titul k přechodu na stát. Případný vlastník pozemku má právo do 18.5.2015 vznést námitku k zamýšlenému převodu a doložit listinnými doklady své vlastnictví. Oznámení je zde.

VEŘEJNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ - 26.2.

SDH Strážov a Město Strážov pořádají VEŘEJNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, které se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 19.00 hod. v restauraci "U Jelena" ve Strážově. Odborný lektor autoškoly Vás seznámí s novinkami v pravidlech silničního provozu a dalšími aktualitami v této oblasti. Akce je bezplatná, srdečně zveme veřejnost.

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM 2015

Strážovský masopust se i letos vydařil - přišlo více než 250 masek a mnoho diváků ze širokého okolí. Děkujeme všem, kteří se na přípravě této akce podíleli. Rozsáhlý soubor snímků Jiřího Jiříka z letošního masopustního průvodu si můžete prohlédnout nebo také objednat na stránkách klatovského Kodaku. Velice zajímavé jsou také snímky, jejichž autorem je Ing. Josef Švec, či fotografie PhDr. Michala Trymla. Videoreportáž Jiřího Jiříka si můžete prohlédnout zde na stránkách youtube. Reportáž ze strážovského masopustu odvysílala také televize FILMpro.

PŘEJEZD ŠUMAVY NA BĚŽKÁCH

Nabízíme možnost účasti na akci Šumavský lauf, což je třídenní přejezd Šumavy na běžkách ze Stožce. Akce se koná od pátku 27.2. do neděle 1.3.2015. Na start Vás odveze autobus a na dvě noci je zajištěno ubytování. Více informací podá Karel Soukup, ksoukup@centrum.cz, tel.: 721941418.

MASOPUST VE STRÁŽOVĚ 14. ÚNORA

Pátý ročník masopustního průvodu se ve Strážově uskuteční v sobotu 14. února 2015. Sraz je u sokolovny ve 13.00 hod., zahájení je ve 13,30 hod. a od 14.00 hod. následuje průvod masek. Ihned po průvodu bude probíhat taneční zábava v podání BK Bandu v místní sokolovně. Pro masky a jejich doprovod je zajištěno občerstvení. Videopozvánka je zde.

VEČERKA VE STRÁŽOVĚ

Prodejna Večerka ve Strážově je uzavřena od 9.2. do 7.3.2015 z důvodu dovolené.

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Návrh doplnění dvou předmětů ochrany do evropsky významných lokalit Šumava je
zde.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA 23.3.2015

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška), č.j. 197EX91340/13-77. Elektronická dražba se uskuteční 23.3.2015 v 9.00 hod. a ukončena bude 23.3.205 v 11.00 hod. Podrobnější informace o dražbě jsou zde.

ZVEŘEJNĚNÍ

Zveřejnění před projednáním pronájmu pozemků v k.ú. Krotějov na Radu města Strážov je zde.

OPERAČNÍ PROGRAM-LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

V loňském roce byla v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvořena v Městě Strážov dvě pracovní místa. Veřejně prospěšné práce byly zaměřeny na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací. Projekt je zde.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Firma MONDENA s.r.o. Janovice nad Úhlavou přijme nové zaměstnance do výroby a montáže oken. Informace v kanceláři firmy nebo na t.č. 602 107 756.

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ EXPEDICE

Dvanáctiletá Sára Faustová ze Strážova se chystá na další zajímavou expediční cestu. Tentokrát má v plánu překonat během více než dvou set kilometrů na kajaku Dunajskou deltu. Bližší informace o plánovaném dobrodružství jsou zde.

USNESENÍ, ČTVRTEK 8. LEDNA 2015

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.

PLES SDH VITEŇ

Sbor dobrovolných hasičů Viteň Vás srdečně zve na hasičský ples, který se uskuteční v pátek 6. února 2015 od 20.00 hod. ve strážovské sokolovně. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Orion. Bohatá tombola, vstupné je 100,- Kč.

PROVOZ ZUBNÍ ORDINACE

Provoz stomatologické ordinace ve Strážově zajišťuje společnost Pro Život České Budějovice. Do vyřízení veškerých formalit bude ordinace otevřena 1x týdně. Následně přijde nový lékař a bude obnoven celotýdenní provoz. Zatím jsou ordinační dny vždy v pondělí od 10.00 do 17.00 hod. a pohotovost zde dočasně zajišťuje MUDr. Marta Strejcová. Návštěvu můžete objednat na tel. č. 776 267 055. V případě akutních problémů můžete přijít i bez objednání.

ÚSPĚŠNÍ LYŽAŘI ZE STRÁŽOVA

Poslední lednový víkend byl úspěšný pro místní mladé lyžařské naděje. Tomáš Kalivoda na Mistrovství ČR dospělých v běhu na lyžích změřil síly s národní špičkou včetně reprezentantů a olympioniků. Doběhl vždy v první polovině startovního pole (na 14. a 29. místě), což je pro mladého dorostence zcela jistě velký úspěch. Další lyžařská naděje Sára Faustová obsadila na krajském přeboru JČ kraje ve snowboardovém slalomu druhé místo. Není to její první úspěch, neboť na začátku ledna vyhrála závody na Špičáku. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Při Tříkrálové sbírce se ve Strážově vybralo celkem 18.863,- Kč. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 3009  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Projekty dotované z prostředků EU

Video nebo foto odkaz

SESTŘIH BRANEK Z UTKÁNÍ STRÁŽOV - DLOUHÁ VES (autor M. Sedlmaier)

Více informací zde

PRVOMÁJOVÝ STRÁŽOV Z VĚŽE RADNICE (autor J. Kodym)

Více informací zde

Strážov - Malý Bor 22.kolo OP muži

Více informací zde

Poskytnuté informace a GDPR

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 je zde.

POSKYTNUTÁ INFORMACE 2/2018

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Dokumenty

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby do Evropského parlamentu dne 24. a 25. května 2019: informace pro voliče jsou zde, žádost o vydání voličského průkazu je zde a plná moc je zde.

FORMULÁŘ-ŽÁDOST O VYDÁNÍ MATRIČNÍHO DOKLADU

Formulář - Žádost o vydání matričního dokladu je zde.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Hospodaření

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené Zastupitelstvem města Strážov ze dne 7.3.2019 je zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 21.2.2019 je zde

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty