Poskytnuté informace a GDPR - Aktuální dokumenty

Vyvěšeno Dokument Archiv
2018/ 06/ 14

POSKYTNUTÁ INFORMACE 2/2018

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

2018/ 12/ 31
2018/ 06/ 14

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - tzv. GDPR je zde.

2018/ 12/ 31
2018/ 06/ 14

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

Správce osobních údajů je podle čl. 30 GDPR povinen vést záznamy o činnostech zpracování, přehled jednotlivých činností je zde.

2018/ 12/ 31
2018/ 05/ 24

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zveřejňujeme informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

2021/ 12/ 31
2018/ 01/ 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je zde.

2018/ 12/ 31
2018/ 01/ 16

POSKYTNUTÁ INFORMACE 1/2018

Text informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je zde.

2018/ 12/ 31

Aktuální dokumenty

Archiv