Úřední deska - Aktuální dokumenty

Obecně závazné vyhlášky, které vydává obec v samostatné působnosti. Nařízení obce, které vydává na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích rada obce ve věcech patřících do přenesené působnosti. Vyhlášení se provádí vyvěšením právního předpisu na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, což je podmínkou jeho platnosti.

 

Vyvěšeno Dokument Bude sejmuto
2021/ 01/ 15

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, při kterých budou zjišťovány hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby a další. Informace o k.ú. Božtěšice je  zde, k.ú. Horní Němčice je zde, k.ú. Krotějov je zde a k.ú. Mladotice u Čachrova je zde.

2021/ 02/ 15
2021/ 01/ 04

DSO Úhlava-ROZPOČET 2021

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Úhlava je zde.

2022/ 01/ 12
2021/ 01/ 04

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška č.j.: 124 EX 2208/20-102 je zde.

2021/ 02/ 25
2020/ 12/ 18

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Schválený rozpočet města na rok 2021 je zde.

2021/ 12/ 31
2020/ 12/ 18

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ DO ROKU 2

Schválený střednědobý výhled hospodaření Města Strážov do roku 2025 je zde.

2021/ 12/ 31
2020/ 12/ 18

VODNÉ A STOČNÉ - STRÁŽOV 2021

Město Strážov schválilo pro Strážov výši vodného na 34,08 Kč bez DPH/m3 a výši stočného na 23,02 Kč bez DPH/m3. Kalkulace je zde.

2021/ 12/ 31
2020/ 12/ 18

VODNÉ-VESNICE 2021

Město Strážov schválilo pro rok 2021 výši vodného pro Zahorčice, Viteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici ve formě dvousložkové ceny s roční pevnou složkou 100 Kč bez DPH za odběrné místo a pohyblivou složkou 22,73 Kč/m3 bez DPH. Kalkulace je zde.

2021/ 12/ 31
2020/ 12/ 15

ÚČELOVÉ SDRUŽENÍ PRO SKUPINOVÝ VODOVOD NÝRSKO-KLAT

Účelové sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy DSO: návrh rozpočtu na rok 2021 je zde, FIN DSO je zde a Rozpočtový výhled na rok 2021-2024 je zde.

2021/ 01/ 31
2020/ 07/ 15

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2019

Schválený závěrečný účet města za rok 2019 je zde.

2021/ 06/ 30
2020/ 07/ 15

DSO ÚHLAVA

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO Úhlava za rok 2019 je zde.

2021/ 07/ 30
2020/ 04/ 07

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává veřejnou vyhlášku č.j.: 17110/2020-MZE-16212, která je zde.

2022/ 12/ 31
2019/ 12/ 11

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212, které je zde.

2022/ 12/ 31

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty