Josef Jan Kalivoda

regionální spisovatel, dramatik a básník

Dne 13. srpna 1905 se ve Strážově narodil spisovatel, dramatik a básník Josef Jan Kalivoda. Přišel na svět jako třetí syn hostinského a řezníka Jana Kalivody, který v té době vykonával funkci strážovského purkmistra.

V roce 1923 úspěšně absolvoval Obchodní akademii v Klatovech a později nastoupil na místo nakladatelského úředníka v Praze. Tam také započal svoji literární tvorbu.

Za druhé světové války vstoupil do služeb města Klatov, kde pracoval na úřednických místech. V té době již naplno rozvíjí pestrou kulturní a zvláště ochotnickou činnost. Stává se členem Baarovy společnosti ve Kdyni a Literárně-uměleckého klubu v Praze. V roce 1937 Josef Jan Kalivoda založil vlastní hereckou společnost, se kterou procestoval celou republiku. Mnoho regionálních ochotnických spolků hrálo jeho divadelní hry. Mimo literární práci se věnoval i historii. Při badatelské činnosti spolupracoval mimo jiné se strážovským kronikářem Rudolfem Křížkem a ředitelem klatovského muzea Františkem Pláničkou.

Dílo nejvýznamnějšího strážovského spisovatele je velmi rozsáhlé. Básnické sbírky (Na svahu Prenetu, Na rodné hroudě a další) se svým obsahem váží většinou k pošumavskému kraji. Mezi dnešními čtenáři nachází největší oblibu romány, jejichž děj zobrazuje život obyčejných lidí na Strážovsku. Nejznámější jsou: Na křivých cestách, Osud se valí a Tomšovic grunt. Záliba v historii přivedla autora také k napsání tří historických románů, avšak největší část díla je na poli dramatickém. Josef Jan Kalivoda napsal mnoho divadelních her a zdramatizoval i některé ze svých románů.

Kalivoda měl v hlavě mnoho plánů, nelítostný osud však určil jinak. Pracovalo se mu stále hůře, neboť se ohlásila záludná choroba, která ukončila jeho nadějný život v necelých 40 letech. Zemřel na plicní tuberkulózu v Klatovech dne 3. února 1945. Spolu s manželkou Marií rozenou Kubernátovou z Vrhavče měl dvě dcery – Zdeňku a Annu.

Josef Jan Kalivoda nikdy na rodný Strážov nezapomínal, vždyť z jeho díla přímo čiší láska ke kraji pod Prenetem. Následující vyznání tento vztah jen dokresluje: „Již dávno, jako malého chlapce, táhla mne touha a upřímná láska k rodnému kraji a zejména k městečku, kde celá léta dlel náš rod, v dobách dobrých i zlých, a kde jsem se i já narodil. A už když jsem psal soudobé romány z našeho Pošumaví, stále mne vedly myšlenky do mého Strážova.“ Ani Strážováci však na svého spisovatele Kalivodu nezapomínají. V roce 1995 byla na rodném domě slavnostně odhalena pamětní deska a také jeho knihy jsou dodnes v místní knihovně velmi žádané.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Duben 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 4. 2024
2. 4. 2024
3. 4. 2024
4. 4. 2024
5. 4. 2024
6. 4. 2024
7. 4. 2024
8. 4. 2024
9. 4. 2024
10. 4. 2024
11. 4. 2024
12. 4. 2024
13. 4. 2024
14. 4. 2024
15. 4. 2024
16. 4. 2024
17. 4. 2024
18. 4. 2024
19. 4. 2024
20. 4. 2024
21. 4. 2024
22. 4. 2024
23. 4. 2024
24. 4. 2024
25. 4. 2024
26. 4. 2024
27. 4. 2024
28. 4. 2024
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024