JUDr. František Toušek

prezident zemského trestního soudu v Brně

František Toušek se narodil 31. srpna 1867 ve Strážově. Studoval na klatovském gymnáziu, kde také v roce 1888 odmaturoval. Byl primusem tehdejší oktávy a po celou dobu studií studoval s vyznamenáním. Měl velmi rád hudbu a zpěv. Po studiích gymnaziálních pokračoval na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze.

V roce 1894 nastoupil do soudní služby, v níž působil plných 70 let. Nejprve v Brně a později v Hranicích na Moravě, kde měl význačnou účast na dobytí města z německých rukou. Od roku 1905 byl přednostou soudu v Novém Městě na Moravě a od roku 1913 přednostou okresního trestního soudu v Brně, odkud byl za války přeložen k soudu civilnímu.

Po dosažení naší státní samostatnosti byl pověřen správou tehdejšího zemského trestního soudu v Brně a v roce 1921 byl jmenován jeho prezidentem. V období, kdy vedl soud, zde probíhaly procesy s oslavanskými komunisty, s hackenkreuzlery, Volkspartem, fašisty a celá řada velkých politických a tiskových procesů.

Do výslužby odešel roku 1934 a nadále žil v Brně. Jeho syn, inženýr Dr. František Toušek, byl poslancem Národního shromáždění a dcera se provdala do Ameriky. I ve výslužbě zajížděl každoročně JUDr. František Toušek s rodinou na prázdniny do Strážova. Často navštěvoval své staré přátele v Měšťanské besedě v Klatovech. Miloval bodrou veselost a říkával, že veselost udržuje svěžest duševní i tělesnou. Své vzpomínky na studentská léta vydal v seriálu 16 fejetonů uveřejňovaných v Šumavanu v roce 1938 pod názvem „Strážov – Klatovy – Praha“.

Prezident zemského trestního soudu v Brně ve výslužbě JUDr. František Toušek zemřel v roce 1944 v Brně.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024