Mgr. Jaroslav Presl

námořní radiodůstojník

Bratři Jiří a Jaroslav Preslovi se narodili ve Strážově, kde jejich rodiče učili na místní škole. Otec Václav pocházel z Českých Hamrů čp. 4, kde rod Preslů na rodném statku hospodařil již od počátku 17. století. Otec byl později odborným učitelem v Klatovech, okresním školním inspektorem v Třeboni a Sušici. Naposledy byl ředitelem školy v Rabí a ředitelem jedenáctiletky v Horažďovicích.

Mladší Jaroslav se narodil v roce 1936, taktéž ve Strážově. Hlavním povoláním absolventa Pedagogické fakulty v Plzni bylo učitelství. Vyučoval zejména fyziku na školách v Horažďovicích. Celoživotním koníčkem Mgr. Jaroslava Presla je amatérské radiové vysílání, kterým se zabývá od svých sedmnácti let. Od roku 1973 se koníček stal také hlavním zaměstnáním, neboť byl přijat do podniku Československá námořní plavba Praha. Po složení státní zkoušky se Jaroslav Presl stal 1. důstojníkem radioelektrické služby (námořním radiodůstojníkem). Po dvacet let se plavil po světových mořích i oceánech. Na svých cestách dvakrát obeplul zeměkouli, navštívil 102 zemí a ostrovů. Během svých cest pobýval v 177 přístavech a v 45 hlavních městech světa. Penzi strávil strážovský rodák v Horažďovicích, avšak rozhodně se nenudil. Pravidelně usedal ke svému radiopřístroji a pod svou značkou OK1NH se spojoval s podobnými nadšenci v dalekých zemích.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022