Místní klub Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA

Místní klub Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA vznikl ve Strážově v srpnu 1976. V současné době je ve Strážově registrováno 53 členů. Předsedou je paní Marie Pajerová a funkci jednatelky vykonává paní Jiřina Pojarová.

Pestrá škála činnosti je zaměřena nejen na členy organizace, ale spolek připravuje také akce pro širokou veřejnost. Pravidelně pořádá podzimní poznávací zájezdy po Šumavě a dvakrát ročně zdravotní i jiné přednášky. Nesmíme zapomenout ani na charitativní akce, které organizace ve Strážově zajišťuje. Jednou z nich je například sběr šatstva, o němž vás informujeme na jiném místě našeho zpravodaje. V souvislosti s činností spolku je určitě vhodné také zmínit, že právě z iniciativy svazu zdravotně postižených vznikla myšlenka vybudovat na zdravotním středisku výtahovou plošinu. To je jen krátký nástin aktivit organizace, která u nás sdružuje většinou občany střední a starší generace, avšak množstvím pořádaných akcí si určitě nezadá s jinými spolky.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Červen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024
3. 6. 2024
4. 6. 2024
5. 6. 2024
6. 6. 2024
7. 6. 2024
8. 6. 2024
9. 6. 2024
10. 6. 2024
11. 6. 2024
12. 6. 2024
13. 6. 2024
14. 6. 2024
15. 6. 2024
16. 6. 2024
17. 6. 2024
18. 6. 2024
19. 6. 2024
20. 6. 2024
21. 6. 2024
22. 6. 2024
23. 6. 2024
24. 6. 2024
25. 6. 2024
26. 6. 2024
27. 6. 2024
28. 6. 2024
29. 6. 2024
30. 6. 2024