Místní klub Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA

Místní klub Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA vznikl ve Strážově v srpnu 1976. V současné době je ve Strážově registrováno 53 členů. Předsedou je paní Marie Pajerová a funkci jednatelky vykonává paní Jiřina Pojarová.

Pestrá škála činnosti je zaměřena nejen na členy organizace, ale spolek připravuje také akce pro širokou veřejnost. Pravidelně pořádá podzimní poznávací zájezdy po Šumavě a dvakrát ročně zdravotní i jiné přednášky. Nesmíme zapomenout ani na charitativní akce, které organizace ve Strážově zajišťuje. Jednou z nich je například sběr šatstva, o němž vás informujeme na jiném místě našeho zpravodaje. V souvislosti s činností spolku je určitě vhodné také zmínit, že právě z iniciativy svazu zdravotně postižených vznikla myšlenka vybudovat na zdravotním středisku výtahovou plošinu. To je jen krátký nástin aktivit organizace, která u nás sdružuje většinou občany střední a starší generace, avšak množstvím pořádaných akcí si určitě nezadá s jinými spolky.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023