Místní klub Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA

Místní klub Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA vznikl ve Strážově v srpnu 1976. V současné době je ve Strážově registrováno 53 členů. Předsedou je paní Marie Pajerová a funkci jednatelky vykonává paní Jiřina Pojarová.

Pestrá škála činnosti je zaměřena nejen na členy organizace, ale spolek připravuje také akce pro širokou veřejnost. Pravidelně pořádá podzimní poznávací zájezdy po Šumavě a dvakrát ročně zdravotní i jiné přednášky. Nesmíme zapomenout ani na charitativní akce, které organizace ve Strážově zajišťuje. Jednou z nich je například sběr šatstva, o němž vás informujeme na jiném místě našeho zpravodaje. V souvislosti s činností spolku je určitě vhodné také zmínit, že právě z iniciativy svazu zdravotně postižených vznikla myšlenka vybudovat na zdravotním středisku výtahovou plošinu. To je jen krátký nástin aktivit organizace, která u nás sdružuje většinou občany střední a starší generace, avšak množstvím pořádaných akcí si určitě nezadá s jinými spolky.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Listopad 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 10. 2023
31. 10. 2023
1. 11. 2023
2. 11. 2023
3. 11. 2023
4. 11. 2023
5. 11. 2023
6. 11. 2023
7. 11. 2023
8. 11. 2023
9. 11. 2023
10. 11. 2023
11. 11. 2023
12. 11. 2023
13. 11. 2023
14. 11. 2023
15. 11. 2023
16. 11. 2023
17. 11. 2023
18. 11. 2023
19. 11. 2023
20. 11. 2023
21. 11. 2023
22. 11. 2023
23. 11. 2023
24. 11. 2023
25. 11. 2023
26. 11. 2023
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023