Myslivecký spolek Strážov

Současná podoba Mysliveckého sdružení Strážov vznikla v roce 1979. Konkrétně 17. března tohoto roku totiž došlo ke sloučení strážovské a víteňské organizace. Od té doby se spolek stará o výkon práva myslivosti na rozsáhlém území, které je zhruba shodné se správním obvodem naší obce. Současná honitba má výměru přes 2700 hektarů a z toho je skoro třetina lesních pozemků. K řádné péči o zvěř využívá sdružení několik desítek krmelců, slanisek a zásypů. Pro pozorování a lov využívají myslivci přes 30 posedů a kazatelen. Jsme-li u výčtu mysliveckých zařízení, nesmíme opomenout nově opravenou loveckou chatu v Mladoticích a sklad krmiv  a chladírnu v Božtěšicích. Na svahu Smrkové hory byla vybudována broková střelnice se třemi stanovišti ke střelbě na asfaltové terče. Velké úsilí věnovali myslivci boji proti vzteklině a dnes lze říci, že to byla bitva velmi úspěšná. Naopak starosti jim dělá úbytek drobné zvěře a škody působené vysokou a černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích.

V současné době má organizace 29 členů. K myslivosti samozřejmě patří také psi, těch lovecky upotřebitelných chovají členové 14. Předsedou sdružení je Miroslav Jiřík, místopředsedou Aleš Potužák a funkci hospodáře zastává Václav Janda.

Bližší informace o činnosti spolku najdete na webových stránkách Mysliveckého spolku Strážov.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023