Myslivecký spolek Strážov

Současná podoba Mysliveckého sdružení Strážov vznikla v roce 1979. Konkrétně 17. března tohoto roku totiž došlo ke sloučení strážovské a víteňské organizace. Od té doby se spolek stará o výkon práva myslivosti na rozsáhlém území, které je zhruba shodné se správním obvodem naší obce. Současná honitba má výměru přes 2700 hektarů a z toho je skoro třetina lesních pozemků. K řádné péči o zvěř využívá sdružení několik desítek krmelců, slanisek a zásypů. Pro pozorování a lov využívají myslivci přes 30 posedů a kazatelen. Jsme-li u výčtu mysliveckých zařízení, nesmíme opomenout nově opravenou loveckou chatu v Mladoticích a sklad krmiv  a chladírnu v Božtěšicích. Na svahu Smrkové hory byla vybudována broková střelnice se třemi stanovišti ke střelbě na asfaltové terče. Velké úsilí věnovali myslivci boji proti vzteklině a dnes lze říci, že to byla bitva velmi úspěšná. Naopak starosti jim dělá úbytek drobné zvěře a škody působené vysokou a černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích.

V současné době má organizace 29 členů. K myslivosti samozřejmě patří také psi, těch lovecky upotřebitelných chovají členové 14. Předsedou sdružení je Miroslav Jiřík, místopředsedou Aleš Potužák a funkci hospodáře zastává Václav Janda.

Bližší informace o činnosti spolku najdete na webových stránkách Mysliveckého spolku Strážov.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Listopad 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30. 10. 2023
31. 10. 2023
1. 11. 2023
2. 11. 2023
3. 11. 2023
4. 11. 2023
5. 11. 2023
6. 11. 2023
7. 11. 2023
8. 11. 2023
9. 11. 2023
10. 11. 2023
11. 11. 2023
12. 11. 2023
13. 11. 2023
14. 11. 2023
15. 11. 2023
16. 11. 2023
17. 11. 2023
18. 11. 2023
19. 11. 2023
20. 11. 2023
21. 11. 2023
22. 11. 2023
23. 11. 2023
24. 11. 2023
25. 11. 2023
26. 11. 2023
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023