Myslivecký spolek Strážov

Současná podoba Mysliveckého sdružení Strážov vznikla v roce 1979. Konkrétně 17. března tohoto roku totiž došlo ke sloučení strážovské a víteňské organizace. Od té doby se spolek stará o výkon práva myslivosti na rozsáhlém území, které je zhruba shodné se správním obvodem naší obce. Současná honitba má výměru přes 2700 hektarů a z toho je skoro třetina lesních pozemků. K řádné péči o zvěř využívá sdružení několik desítek krmelců, slanisek a zásypů. Pro pozorování a lov využívají myslivci přes 30 posedů a kazatelen. Jsme-li u výčtu mysliveckých zařízení, nesmíme opomenout nově opravenou loveckou chatu v Mladoticích a sklad krmiv  a chladírnu v Božtěšicích. Na svahu Smrkové hory byla vybudována broková střelnice se třemi stanovišti ke střelbě na asfaltové terče. Velké úsilí věnovali myslivci boji proti vzteklině a dnes lze říci, že to byla bitva velmi úspěšná. Naopak starosti jim dělá úbytek drobné zvěře a škody působené vysokou a černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích.

V současné době má organizace 29 členů. K myslivosti samozřejmě patří také psi, těch lovecky upotřebitelných chovají členové 14. Předsedou sdružení je Miroslav Jiřík, místopředsedou Aleš Potužák a funkci hospodáře zastává Václav Janda.

Bližší informace o činnosti spolku najdete na webových stránkách Mysliveckého spolku Strážov.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Leden 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 1. 2024
2. 1. 2024
3. 1. 2024
4. 1. 2024
5. 1. 2024
6. 1. 2024
7. 1. 2024
8. 1. 2024
9. 1. 2024
10. 1. 2024
11. 1. 2024
12. 1. 2024
13. 1. 2024
14. 1. 2024
15. 1. 2024
16. 1. 2024
17. 1. 2024
18. 1. 2024
19. 1. 2024
20. 1. 2024
21. 1. 2024
22. 1. 2024
23. 1. 2024
24. 1. 2024
25. 1. 2024
26. 1. 2024
27. 1. 2024
28. 1. 2024
29. 1. 2024
30. 1. 2024
31. 1. 2024
1. 2. 2024
2. 2. 2024
3. 2. 2024
4. 2. 2024