Prof. MUDr. Jiří Presl, DrSc.

uznávaný porodník a gynekolog

Bratři Jiří a Jaroslav Preslovi se narodili ve Strážově, kde jejich rodiče učili na místní škole. Otec Václav pocházel z Českých Hamrů čp. 4, kde rod Preslů na rodném statku hospodařil již od počátku 17. století. Otec byl později odborným učitelem v Klatovech, okresním školním inspektorem v Třeboni a Sušici. Naposledy byl ředitelem školy v Rabí a ředitelem jedenáctiletky v Horažďovicích.

Starší z bratrů – Jiří se narodil v roce 1926. Byl jedním z nejslavnějších českých gynekologů a porodníků, profesorem Karlovy univerzity a dlouholetým ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Na jeho počest se konají v Poděbradech “Preslovy dny”, které každoročně organizuje Česká gynekologická a porodnická společnost Jana Evangelisty Purkyně. Doktor Presl byl váženým odborníkem a po dlouhá léta působil též ve funkci vedoucího redaktora časopisu „Česká gynekologie“. Jiří Presl proslul svým odporem k jakýmkoliv tělesným, nebo nedej bože sportovním aktivitám. Hrdě o sobě prohlašoval, že nikdy
v životě necvičil a že svaly vlastně používá jenom k přenášení svého mozku z místa na místo. Manželka Věra byla herečkou v divadle Rokoko. Profesor Jiří Presl zemřel v roce 2003. Jeho prvorozený syn Jiří kráčí v otcových medicínských šlépějích. Je uznávaným specialistou a autorem řady publikací z oblasti prevence drogových závislostí. Mimo jiné je zakladatelem nadace Drop In, které v současné době také šéfuje.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024