Prof. MUDr. Jiří Presl, DrSc.

uznávaný porodník a gynekolog

Bratři Jiří a Jaroslav Preslovi se narodili ve Strážově, kde jejich rodiče učili na místní škole. Otec Václav pocházel z Českých Hamrů čp. 4, kde rod Preslů na rodném statku hospodařil již od počátku 17. století. Otec byl později odborným učitelem v Klatovech, okresním školním inspektorem v Třeboni a Sušici. Naposledy byl ředitelem školy v Rabí a ředitelem jedenáctiletky v Horažďovicích.

Starší z bratrů – Jiří se narodil v roce 1926. Byl jedním z nejslavnějších českých gynekologů a porodníků, profesorem Karlovy univerzity a dlouholetým ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Na jeho počest se konají v Poděbradech “Preslovy dny”, které každoročně organizuje Česká gynekologická a porodnická společnost Jana Evangelisty Purkyně. Doktor Presl byl váženým odborníkem a po dlouhá léta působil též ve funkci vedoucího redaktora časopisu „Česká gynekologie“. Jiří Presl proslul svým odporem k jakýmkoliv tělesným, nebo nedej bože sportovním aktivitám. Hrdě o sobě prohlašoval, že nikdy
v životě necvičil a že svaly vlastně používá jenom k přenášení svého mozku z místa na místo. Manželka Věra byla herečkou v divadle Rokoko. Profesor Jiří Presl zemřel v roce 2003. Jeho prvorozený syn Jiří kráčí v otcových medicínských šlépějích. Je uznávaným specialistou a autorem řady publikací z oblasti prevence drogových závislostí. Mimo jiné je zakladatelem nadace Drop In, které v současné době také šéfuje.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022