Realizované projekty v roce 2016

Osm nových stavebních parcel – dvě řady stavebních parcel nad cestou k Rovné byly kompletně zainvestovány (voda, kanalizace, plyn, elektřina, telefonní rozvody) a v lokalitě byla vybudována také přístupová komunikace včetně veřejného osvětlení. Celkové náklady akce přesáhly 7 mil. Kč, přičemž část výdajů se vrátila prodejem stavebních parcel. Všech osm pozemků pro stavbu rodinných domů je již prodáno a noví majitelé připravují výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení.

Výměna střešní krytiny na mateřské škole – původní vlnitý eternit už bohužel dosloužil, což se projevilo zatékáním do hlavní budovy školky. V letních měsících loňského roku byl na střechu položen nový profilovaný povrchově upravený plech. Práce provedl Miloslav Vítovec z Běšin za 480 tisíc Kč. Na akci jsme získali dotaci z Havarijního programu Plzeňského kraje ve výši 250 tisíc korun.

Kompletní rekonstrukce místní komunikace k sokolovně včetně opravy vodohospodářské infrastruktury – na prvotní obnovu vodohospodářské infrastruktury, tj. rekonstrukci vodovodu a kanalizace, navázala výstavba silnice, chodníků a parkovacích stání. Celkový rozpočet stavby přesáhl 4 mil. Kč. Stavbu realizovaly firmy Silnice Klatovy a.s. a Vodospol Klatovy s.r.o.

Nové veřejné osvětlení v Židovské ulici a v lokalitě od náměstí k sokolovně – v souvislosti s realizovaným projektem rekonstrukce elektrických rozvodů, který provedla společnost ČEZ Distribuce a.s., jsme souběžně provedli výstavbu nového veřejného osvětlení v této části Strážova. Celkem zde bylo osazeno 13 nových lamp veřejného osvětlení s LED svítidly.

Asfaltová cesta do Kněžic – jedinou naší osadou, která dosud neměla asfaltové napojení na hlavní silnici byly Kněžice. Po majetkoprávním vyřešení pozemků jsme v loňském roce také na tuto část místní komunikace položili asfaltový koberec. Celkové náklady byly ve výši 400 tisíc Kč a práce realizovala firma Silnice Klatovy a.s.

Nová parkovací stání u zdravotního střediska – přímo naproti vchodu do zdravotního střediska byla vybudována tři nová parkovací místa a také jejich okolí upraveno. V této souvislosti byl rozšířen prostor pro výjezd hasičských vozidel. Stavbu s celkovými náklady 300 tisíc korun provedla společnost JPS Optimum s.r.o. z Podmokel.

Obnova centrálního kříže na hřbitově – jeho podstavec byl v poslední době značně porostlý mechem a lišejníkem. Horní díl byl následkem povětrnostních vlivů roztržen na čtyři části a v havarijním stavu byla také základová obruba. Restaurační práce provedlo ve výborné kvalitě kamenictví Václava Krále z Klatov za cenu 80 tisíc korun.

Oprava hasičského vozidla Tatra – havarovaný zásahový automobil SDH Strážov byl na konci února předán firmě THT Polička, která na základě smlouvy o dílo provedla jeho kompletní opravu. Práce s celkovým rozpočtem 3,3 mil. Kč byly z 90 % hrazeny z havarijní pojistky a 200 tisíc Kč přidal ze svého rozpočtu Plzeňský kraj.

Oprava ohradní zdi a vstupních bran kostela a fary – původně plánovaná oprava střechy a fasády kostela se díky realizačním úsporám a hlavně získaným dotacím mohla bez navýšení vlastních financí rozšířit také na opravu zdí při kostele a faře. Práce provedla pro Římskokatolickou farnost Nýrsko společnost Lesní stavby.

Zpracování lesního hospodářského plánu – jedenkrát za deset let má každý větší majitel lesa za povinnost zpracovat kompletní revizi lesního majetku a výhled hospodaření na další decennium. V roce 2016 byl Krajským úřadem Plzeňského kraje schválen nový hospodářský plán strážovských městských lesů, který zpracovala společnost Plzeňský lesprojekt za 225 tisíc korun, přičemž téměř 90 % nákladů bylo financováno z dotace od Ministerstva zemědělství ČR.

Rozšíření technického vybavení knihovny – v rámci tohoto projektu byla v místní knihovně ze dvou dotačních programů Ministerstva kultury ČR kompletně vyměněna výpočetní technika a zakoupen moderní systém evidence knižního fondu. Celkové náklady ve výši téměř 200 tisíc korun byly ze 70 % hrazeny z dotačních zdrojů.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022 2. 8. 2022 3. 8. 2022 4. 8. 2022 5. 8. 2022 6. 8. 2022 7. 8. 2022
8. 8. 2022 9. 8. 2022 10. 8. 2022 11. 8. 2022 12. 8. 2022 13. 8. 2022 14. 8. 2022
15. 8. 2022 16. 8. 2022 17. 8. 2022 18. 8. 2022 19. 8. 2022 20. 8. 2022 21. 8. 2022
22. 8. 2022 23. 8. 2022 24. 8. 2022 25. 8. 2022 26. 8. 2022 27. 8. 2022 28. 8. 2022
29. 8. 2022 30. 8. 2022 31. 8. 2022 1. 9. 2022 2. 9. 2022 3. 9. 2022 4. 9. 2022