Realizované projekty v roce 2017

Oprava požární nádrže v Zahorčicích – dolní rybníček na zahorčické návsi měl zborcenou hráz, proto bylo rozhodnuto o jeho celkové opravě. Hráze byly vystavěny ze žulových bloků a okolí celkově upraveno. Na akci, kterou provedla společnost NovaKam s.r.o. Nové Hrady za cenu přes 1 mil. Kč, jsme získali dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 300 tisíc Kč. Prvotní problémy s prosakováním vody již byly zažehnány a vodní plocha je ozdobou zahorčické návsi.

Oprava uliček u sokolovny – celkové rekonstrukce se dočkaly další tři strážovské uličky (u Rysů, u Faltýnů a u Vocílků). V rámci akce bylo provedeno kompletní položení povrchů komunikací ze žulové dlažby, kterému předcházela výměna souvisejících inženýrských sítí (kanalizace a vodovodu). Pro stavbu jsme využili zbylé staré kostky z náměstí. Práce provedla firma VAK SERVIS s.r.o. z Klatov, přičemž celkové náklady přesáhly 3 miliony korun.

Oprava místních komunikací v Rovné – nejdříve zde byla provedena celková oprava vodovodu. Vyměněny byly všechny vodovodní uzávěry a přípojkové armatury na hlavním vodovodním řadu. Práce provedla za cca 230 tisíc Kč firma Vodospol Klatovy, přičemž na 90 % nákladů se nám podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje. Následně se pak přistoupilo k asfaltovým povrchům a souvisejícímu odvodnění komunikací. Zde nejvíce práce odvedli pracovníci a stroje firmy Silnice Klatovy. Celkové náklady na tuto etapu projektu byly přes 2,2 mil. Kč.

Dopravní automobil pro SDH Strážov – strážovští hasiči se díky získané dotaci z prostředků Evropské unie mohou od září loňského roku radovat z nového dopravního automobilu značky Mercedes Sprinter 4 x 4. Vozidlo včetně přívěsu dodala na základě výběrového řízení firma Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava. Celková cena vozidla s přívěsným vozíkem byla 1 569 987 Kč, přičemž dotace pokryla 90 % pořizovacích nákladů.

Nová střecha zdravotního střediska – Původní asfaltová střešní vlnitá krytina již bohužel začala vykazovat značné poškození, proto bylo rozhodnuto, že na střechu bude položen nový falcovaný povrchově upravený plech. Práce byly na základě výběrového řízení zadány Josefu Klátilovi ze Strážova, který vše řádně provedl ve stanoveném termínu. Celkové náklady byly téměř 600 tisíc korun, přičemž skoro polovinu se nám podařilo získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

Rozšíření lesního majetku – zastupitelstvo města schválilo nabídku třech soukromých vlastníků na odprodej lesních pozemků za odhadní cenu. Konkrétně se jednalo o lesy v katastrálních územích Lukavice, Brtí a Kozí. Celkem se majetek města rozrostl o dalších cca 4,5 hektaru lesa.

Nový územní plán – na konci roku 2017 jsme dovedli do finále přípravu nejdůležitějšího rozvojového dokumentu města, kterým je územní plán. Listopadové zasedání zastupitelstva tak mohlo schválit vydání opatření obecné povahy, kterým se územní plán stává platným a závazným. Zpracovatelem se na základě veřejné zakázky stal Ing. arch. Petr Tauš z Plzně. Celkové náklady na pořízení plánu přesáhly půl milionu korun a dotace od Plzeňského kraje byla ve výši 200 tisíc korun.

Nákup mobilního kiosku – rada města schválila nákup dvouosého bržděného autovleku s plachtou za cenu 45 000 Kč, který bude sloužit jako mobilní kiosek pro potřeby pořádání kulturních, hasičských a jiných akcí. Vlek byl svěřen do užívání Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově, který na vlastní náklady provádí úpravu vleku. Ten bude k dispozici i pro potřeby ostatních spolků.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023