Realizované projekty v roce 2018

Oprava místní komunikace do Lehomi – v rámci postupných oprav místních komunikací v našem správním území přišla v loňském roce na řadu silnička, která vede ze Strážova do Lehomi a dále až na hranice správního území ve směru do Javora. Asfaltový povrch položila firma Silnice Klatovy a. s., kdy celkové náklady přesáhly 2,8 mil. korun. Tři sta tisíc Kč se nám podařilo získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

Rekonstrukce místní komunikace na Pandrousku – rozsáhlá akce zahrnující opravu kanalizačního a vodovodního řadu, osazení nového veřejného osvětlení a nový povrch místní komunikace včetně chodníků probíhala od počátku července do poloviny listopadu. Velkým přínosem projektu bylo rozšíření a zpřehlednění výjezdu na hlavní silnici. V rámci stavby navíc společnost ČEZ Distribuce a. s. provedla přeložku elektrického vedení v této lokalitě do země. Celkový rozpočet investiční akce přesáhl 7,5 mil. Kč, přičemž na opravu kanalizace nám přispěl Plzeňský kraj. Stavbu realizovala klatovská firma VAK SERVIS s. r. o.

Rozšíření čistírny odpadních vod – v loňském roce byly zahájeny stavební práce spočívající v technologickém rozšíření provozu ČOV. Hlavním přínosem stavby bude dokonalejší odstranění mechanických nečistot (zejména písku a štěrku) a efektivnější řešení regulace vtoku do čistírny. Celková investice přesáhne 4,5 mil. korun a je z poloviny kryta dotací od Plzeňského kraje. Stavbu, která stále probíhá a měla by být dokončena do června 2019, provádí Vodospol s. r. o. Klatovy. Tato firma je zároveň provozovatelem čistírny.

Oprava chodníku k bytovkám – oprava povrchu chodníku po levé straně od sokolovny směrem k bytovkám byla provedena již s příchodem prvních jarních dnů loňského roku. V rámci akce byla kompletně opravena kanalizace i vodovod, aby se do nového chodníku v budoucnu nemuselo zasahovat.

Nová střecha na sokolovně – místní tělocvičná jednota v loňském roce provedla kompletní rekonstrukci střešního pláště tohoto objektu. Projekt byl primárně zaměřen na výměnu původní eternitové střechy za kvalitní plechovou krytinu finské značky Ruukki a zateplení půdních prostor. Celkové náklady stavby, kterou dodavatelsky zajistila firma CD Střechy s. r. o., přesáhly 1,5 mil. Kč. Plzeňský kraj přidělil Sokolům dotaci ve výši 500 tisíc Kč a významnou finanční pomoc poskytla také strážovská radnice.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023