Realizované projekty v roce 2019

Přestavba radnice – celková rekonstrukce objektu radnice byla zahájena s příchodem prvních jarních dnů. V loňském roce byla realizována první etapa spočívající v kompletní výměně krovu a střešní krytiny. Kompletně byla opravena fasáda radniční věže a provedeny další doprovodné práce. Celkové náklady této části stavby byly cca  3,5 mil. Kč, přičemž práce prováděly firmy Petra Mayera z Kozí, Miloslava Vítovce z Běšin a Miroslava Rutkovského z Klatov. V letošním roce pak bude akce pokračovat vybudováním výtahu a zřízením půdní vestavby.

Oprava tělocvičny ZŠ – tento projekt byl zaměřený na eliminaci vlhkosti v tělocvičně. Smyslem celé akce bylo odstranění zdrojů vlhkosti, sanace poškozeného zdiva a výměna oken. Současně byla také položena nová dlažba na chodníku při škole a upraven vjezd na školní pozemek. V tělocvičně byl navíc na podlahu položen nový umělý polyuretanový povrch. Na akci, kterou prováděla firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko, byl získán finanční podíl od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady přesáhly 2 mil. Kč, přičemž 590 tisíc Kč pokryly dotační zdroje.

Oprava šaten a dalších prostor v suterénu ZŠ – tento navazující projekt se pak zaměřil na ostatní prostory v suterénu školy (šatny a další zázemí). Na tyto práce jsme získali dotaci od Plzeňského kraje ve výši 295 tisíc Kč. Celou akci stavebně realizovala firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko za cenu přes 600 tisíc Kč.

Nákup lesní techniky – po dlouhotrvající anabázi s administrací dotační žádosti jsme na sklonku roku konečně přebrali nový traktor značky New Holland od firmy ARBO s.r.o. Klatovy. Stroj včetně lesnické nástavby a čelního nakladače stál 2,6 mil. Kč, přičemž 50 % máme přislíbeno z Programu rozvoje venkova ČR v rámci Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. Nový stroj nahradí již víc než deset let starý traktor značky Valtra.

Zahájení stavby rozšíření kolumbária – vzhledem k obsazené kapacitě stávajícího kolumbária v areálu hřbitova jsme přistoupili ke stavbě osmnácti nových skříněk pro ukládání pohřebních uren. Stavbu s celkovými náklady téměř 500 tisíc korun provádí klatovské kamenictví Václava Krále. Práce by měly být dokončeny během léta. Pak přijde na řadu oprava všech stávajících skříněk, které za těch třicet let také hodně zcHátraly a zasluhují rozsáhlejší zásah odborníků.

Vybavení školní kuchyně – v rámci pravidelné obnovy vybavení školní kuchyně byly v loňském roce zakoupeny následující přístroje: elektrická litinová pánev, elektrický varný kotel a univerzální šlehací a hnětací stroj včetně příslušenství. Veškeré vybavení dodala firma GASTROSERVIS K+K s.r.o. z Příchovic, přičemž celkové náklady byly ve výši 515 tisíc korun. Akci v rámci svého havarijního fondu podpořil Plzeňský kraj dotací ve výši 400 tisíc Kč.

Pokračování přestavby čistírny odpadních vod – v loňském roce pokračovala stavba rozšíření provozu ČOV, spočívající v přístavbě mechanického předčištění odpadních vod. Akci, která je spolufinancována Plzeňským krajem, provádí firma ČEVAK a.s. (dříve Vodospol s. r. o.) a měla by být dokončena během letošního roku.

Rozsáhlé výměny vodovodních řadů v Lukavici a Zahorčicích – kvalitní a bezporuchová vodohospodářská infrastruktura nabývá v souvislosti se suchem na významu. To je také důvod, proč pravidelně investujeme do této oblasti nemalé finanční prostředky. V roce 2019 jsme vyměnili téměř tři sta metrů potrubí v Zahorčicích a práce pokračovaly také na výměně vodovodního řadu v Lukavici. Celkem jsme v loňském roce do obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury investovali přes 700 tisíc korun.

Rozšíření křižovatky ve Vitni – po dohodě s majitelem sousedního pozemku byla rozšířena křižovatka silnic u zrcadla ve Vitni. Hlavním nákladem akce bylo posunutí opěrné hraniční zdi, které provedla firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cca 280 tisíc korun. Vše mělo za cíl rozšíření komunikace a podstatné zpřehlednění extrémně nebezpečného místa.

Nové topení v sokolovně – Tělocvičná jednota Sokol Strážov realizovala v loňském roce kompletní výměnu rozvodů tepla v objektu sokolovny. Město bylo významným donátorem této akce a Sokolům z velké části s financováním pomohlo, neboť sokolovnu vnímáme jako důležitý prostor pro pořádání sportovních i kulturních akcí.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28. 11. 2022 29. 11. 2022 30. 11. 2022 1. 12. 2022 2. 12. 2022 3. 12. 2022 4. 12. 2022
5. 12. 2022 6. 12. 2022 7. 12. 2022 8. 12. 2022 9. 12. 2022 10. 12. 2022 11. 12. 2022
12. 12. 2022 13. 12. 2022 14. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022 17. 12. 2022 18. 12. 2022
19. 12. 2022 20. 12. 2022 21. 12. 2022 22. 12. 2022 23. 12. 2022 24. 12. 2022 25. 12. 2022
26. 12. 2022 27. 12. 2022 28. 12. 2022 29. 12. 2022 30. 12. 2022 31. 12. 2022 1. 1. 2023