Realizované projekty v roce 2020

Přestavba radnice – již druhý rok pokračovala generální oprava objektu radnice. Zejména se jednalo o dokončení podkrovních kancelářských prostor, vybudování výtahu a nového zdroje vytápění (tepelná čerpadla země – voda). Práce prováděli vesměs místní a regionální řemeslníci – stavební a sádrokartonářské práce firma Miroslava Rutkovského z Klatov, elektroinstalace Miroslav Jiřík ze Strážova, topenářské a ostatní instalační práce Miroslav Ingeduld ze Železné Rudy a podlahářské práce Stanislav Presl ze Strážova. Dřevěná okna dodalo truhlářství Jana Prexla z Píchu a výtah osadila plzeňská firma VOTO.

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici u mateřské školy a pod sokolovnou – tento projekt byl zaměřen na obnovu infrastruktury v ulicích, kde byl následně položen nový asfaltový povrch. Pro budoucí rekonstrukci je z tohoto pohledu připravena i celá ulice pod sokolovnou. Akci s celkovými náklady 5,3 mil. korun realizovala klatovská firma VAK SERVIS s. r. o. Ze svého havarijního programu projekt 800 tisíci korunami podpořil také Plzeňský kraj.

Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny – v rámci projektu bylo provedeno položení nového povrchu komunikace včetně chodníků v ulici při školce a na celém parkovišti pod sokolovnou. Součástí nákladů byly i další doprovodné práce včetně odvodnění komunikace a osazení veřejného osvětlení. Celkem v této lokalitě vzniklo 21 nových parkovacích stání, které budou primárně sloužit pro mateřskou školu a návštěvníky sokolovny. Projekt, který na základě výběrového řízení realizovala firma VAK SERVIS s. r. o. Klatovy, zahrnoval též zřízení nového stání pro kontejnery na tříděný odpad. Celkové náklady dosáhly téměř 5,2 mil. Kč, přičemž 400 tisíc se nám podařilo získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.

Projektová příprava nových stavebních parcel – zastupitelstvo města schválilo přípravu další etapy výstavby rodinných domů nad cestou k Rovné. Po výkupu pozemků byla v loňském roce zpracována kompletní projektová dokumentace na inženýrské sítě. Dle projektové dokumentace, která je dílem pražské firmy NDCon s. r. o., zde celkem vznikne 15 nových stavebních parcel. V současné době je projekt ve fázi podané žádosti o stavební povolení.

Dokončení stavby rozšíření kolumbária – během jarních měsíců roku 2020 byla dokončena akce rozšíření stávajícího kolumbária v areálu hřbitova. Práce provedlo klatovské kamenictví Václava Krále, přičemž celkové náklady za práci a veškerý materiál byly ve výši 423 tisíc Kč. Na tuto stavbu letos naváže generální oprava stávajících skříněk pro ukládání pohřebních uren a snad také celková úprava urnového háje.

Zkapacitnění vodních zdrojů pro Zahorčice – každoročně se snažíme obnovovat nějakou část vodohospodářské infrastruktury. V loňském roce jsme provedli zkapacitnění jednoho vodního zdroje v lese nad osadou Zahorčice, neboť současné zdroje již byly svou vydatností na hranici spotřeby pitné vody. Práce provedla firma VPS ENVI s. r. o. ze Sobětic za 65 tisíc Kč.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Srpen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1. 8. 2022
2. 8. 2022
3. 8. 2022
4. 8. 2022
5. 8. 2022
6. 8. 2022
7. 8. 2022
8. 8. 2022
9. 8. 2022
10. 8. 2022
11. 8. 2022
12. 8. 2022
13. 8. 2022
14. 8. 2022
15. 8. 2022
16. 8. 2022
17. 8. 2022
18. 8. 2022
19. 8. 2022
20. 8. 2022
21. 8. 2022
22. 8. 2022
23. 8. 2022
24. 8. 2022
25. 8. 2022
26. 8. 2022
27. 8. 2022
28. 8. 2022
29. 8. 2022
30. 8. 2022
31. 8. 2022
1. 9. 2022
2. 9. 2022
3. 9. 2022
4. 9. 2022