Realizované projekty

Veškeré realizované a připravované akce vyplývají z platného Plánu rozvoje města.

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2022?

Vybavení spolkových kluboven – z  Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím MAS Ekoregion Úhlava získalo město dotaci na pořízení 274 ks židlí a 46 ks stolů. Tyto nahradí dle požadavků jednotlivých hasičských sborů již dosluhující vybavení jednotlivých kluboven ve Strážově, Opálce, Zahorčicích a Vitni. PUBLICITA PROJEKTU

Místní komunikace v Českých Hamrech a Horních Němčicích – z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje se nám podařilo získat finanční dotaci na rekonstrukci dvou místních komunikací k trvale obydleným nemovitostem. Jednou z nich je bývalá pastuška za osadou Horní Němčice a druhou pak samota „u Krejčů“ v Českých Hamrech. Celkem se jedná o zhruba sedm set běžných metrů komunikací.

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2021?

Patnáct stavebních parcel nad cestou k Rovné – tento projekt byl zaměřen na podporu dostupného bydlení pro mladé rodiny s důrazem na budoucí rozvoj našeho města. Proběhlo kompletní zainvestování patnácti stavebních parcel, které se všechny záhy podařilo rozprodat. Projekt, který zahrnoval veškerou technickou infrastrukturu pro výstavbu RD (komunikace, kanalizace, vodovod, elektřina, plyn, telefonní rozvody a veřejné osvětlení), svými náklady převýšil 23 mil. Kč. Na realizaci se stavebně podílel klatovský VAK SERVIS s. r. o. a nýrské LS stavby s. r. o.

Přestavba radnice – již třetí rok pokračovala generální oprava objektu radnice. Loni se jednalo o stavební a dokončovací práce v přízemí a v prvním patře radnice včetně kompletní výměny oken. Práce prováděli vesměs místní a regionální řemeslníci – stavební, sádrokartonářské a obkladačské práce firma Miroslava Rutkovského z Klatov, elektroinstalace Miroslav Jiřík ze Strážova, instalaterské a topenářské práce Miroslav Ingeduld ze Železné Rudy a dřevěná okna dodalo truhlářství Jana Prexla z Píchu.

Parkové úpravy u sokolovny a pod nákupním střediskem – zeleň tvoří nepostradatelnou součást každého veřejného prostoru. Rozhodli jsme se veřejné plochy ve Strážově zase o trochu více rozzářit a obnovit jejich svěžest a vitalitu. Plocha na okraji náměstí pod nákupním střediskem by se v souvislosti s provedenou úpravou měla probarvit trvalkovým záhonem a místo zde našel také odpočinkový kout s lavičkou. Zároveň byly realizovány parkové úpravy na novém prostranství pod sokolovnou. Prvně jmenovanou úpravu prováděla firma Šumavské zahrady s. r. o. z Janovic, druhou pak realizovalo opálecké zahradnictví Pavla Vavřince.

Dokončení rozšíření čistírny odpadních vod – protahující se stavební akce rozšíření provozu ČOV realizované firmou ČEVAK a. s. bylo v loňském roce konečně dovedeno do finále. Nad rámec tohoto projektu jsme navíc za přispění dotace od Plzeňského kraje vyasfaltovali veškeré obslužné plochy v areálu čistírny odpadních vod. Asfaltování
realizovala firma LS stavby s. r. o. Nýrsko, přičemž celkové náklady této akce se vyšplhaly na 600 tisíc Kč.

Oprava kolumbária – v loňském roce byla zahájena generální oprava staré části kolumbária. Zejména šlo o zamezení zatékání vody do tělesa stavby a vyměněna byla také dvířka skříněk. Zatím se tímto způsobem stihlo provést opravu poloviny urnových skříněk, zbytek by měl přijít na řadu v letošním roce. Akci provádělo klatovské kamenictví Václava Krále, přičemž náklady v loňském roce dosáhly zhruba dvou set tisíc korun.

Nové vybavení pro školní kuchyni – Základní škola a mateřská škola Strážov byla úspěšná se svojí dotační žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na modernizaci vybavení školní kuchyně. Na sklonku loňského roku pak bylo nakoupeno veškeré vybavení, tj. průchozí myčka nádobí, elektrická pánev, elektrický varný kotel, konvektomat a stoly se židlemi do školní jídelny. Celkové náklady projektu, jehož dodavatelem byl  Gastroservis K+K z Příchovic, se pohybovaly okolo 1,2 mil. korun, přičemž 80 % pokryjí dotační prostředky.

Přehled realizovaných projektů v uplynulých letech:

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Říjen 2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
26. 9. 2022 27. 9. 2022 28. 9. 2022 29. 9. 2022 30. 9. 2022 1. 10. 2022 2. 10. 2022
3. 10. 2022 4. 10. 2022 5. 10. 2022 6. 10. 2022 7. 10. 2022 8. 10. 2022 9. 10. 2022
10. 10. 2022 11. 10. 2022 12. 10. 2022 13. 10. 2022 14. 10. 2022 15. 10. 2022 16. 10. 2022
17. 10. 2022 18. 10. 2022 19. 10. 2022 20. 10. 2022 21. 10. 2022 22. 10. 2022 23. 10. 2022
24. 10. 2022 25. 10. 2022 26. 10. 2022 27. 10. 2022 28. 10. 2022 29. 10. 2022 30. 10. 2022
31. 10. 2022 1. 11. 2022 2. 11. 2022 3. 11. 2022 4. 11. 2022 5. 11. 2022 6. 11. 2022