Splž

V roce 1379 byla vesnička Splž v písemných pramenech zmiňována jako Zplzz. V 18. století se uvádí sice německá, ale pro nás srozumitelnější pojmenování: Spiels, Spls či Splch. V polovině 19. století se pak ustálilo české jméno Splž vedle německého Spiels. V Ottově slovníku naučném je kromě podoby Splž uváděn i název Plž. Splž je podle výkladového slovníku podzemní chodba či sklep ve vinohradech. O chodbách nejsou nikde v historických materiálech zmínky a o vinohradech už vůbec ne. Takže původ jména zůstává částečně zahalen tajemstvím.

V roce 1577 se Splž připomíná jako nově vystavěný zemanský dvůr patřící pod opálecké panství. Avšak již dávno před tím zde byla menší ves, neboť již roku 1519 je v historických pramenech zmiňován Kuba, syn Filipův ze Splže jako vesničan (dědiník) v této vsi. Roku 1558 se uvádí jako držitel svobodného statku ve Splži Pavel Radonovský z Kosmáčova. Roku 1595 je svobodný dvůr ve vsi Splži majetkem Jana ze Splže. Opálecká vrchnost vlastnila dvůr na Splži do roku 1830. Tohoto roku jej prodal i s Krotějovem Kníže Palme Hohenzollernům. Roku 1789 a roku 1839 bylo na Splži 14 popisných čísel. Roku 1890 je uváděno 26 popisných čísel a 144 obyvatel (27 Čechů a 117 Němců). Podle sčítání z roku 1931 měla Splž 18 popisných čísel (3 Čechy a 73 Němců).

Součástí Splže je dnes také malá osada Hájek, která patří na Strážovsku k nejmladším. Vznikla pravděpodobně v 18. století na pozemcích patřících panství bystřickému. Původně tu byly panské rybníky s chalupou hlídače. Rybníky byly vrchností zrušeny a vypuštěny. Hlídač si chalupu zakoupil a obdělával pole. Vedle ní pak vznikly časem další, vesměs menší usedlosti. V roce 1839 je zde uváděno 5 popisných čísel. V roce 1931 měl Hájek 9 popisných čísel s 54 obyvateli (43 Čechů a 11 Němců). V roce 1986 byl pod Hájkem opět vybudován rybník.

Dnešní stav obyvatel Hájku společně se Splží je 14 osob a 22 čísel popisných (7 obydlených a 15 neobydlených).


Ostatní místní části:
BožtěšiceBrtíČeské HamryHorní NěmčiceJavoříčkoKněžiceKrotějovLehomLukaviceMladoticeOpálkaRovná – StrážovViteňZahorčice

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023