Splž

V roce 1379 byla vesnička Splž v písemných pramenech zmiňována jako Zplzz. V 18. století se uvádí sice německá, ale pro nás srozumitelnější pojmenování: Spiels, Spls či Splch. V polovině 19. století se pak ustálilo české jméno Splž vedle německého Spiels. V Ottově slovníku naučném je kromě podoby Splž uváděn i název Plž. Splž je podle výkladového slovníku podzemní chodba či sklep ve vinohradech. O chodbách nejsou nikde v historických materiálech zmínky a o vinohradech už vůbec ne. Takže původ jména zůstává částečně zahalen tajemstvím.

V roce 1577 se Splž připomíná jako nově vystavěný zemanský dvůr patřící pod opálecké panství. Avšak již dávno před tím zde byla menší ves, neboť již roku 1519 je v historických pramenech zmiňován Kuba, syn Filipův ze Splže jako vesničan (dědiník) v této vsi. Roku 1558 se uvádí jako držitel svobodného statku ve Splži Pavel Radonovský z Kosmáčova. Roku 1595 je svobodný dvůr ve vsi Splži majetkem Jana ze Splže. Opálecká vrchnost vlastnila dvůr na Splži do roku 1830. Tohoto roku jej prodal i s Krotějovem Kníže Palme Hohenzollernům. Roku 1789 a roku 1839 bylo na Splži 14 popisných čísel. Roku 1890 je uváděno 26 popisných čísel a 144 obyvatel (27 Čechů a 117 Němců). Podle sčítání z roku 1931 měla Splž 18 popisných čísel (3 Čechy a 73 Němců).

Součástí Splže je dnes také malá osada Hájek, která patří na Strážovsku k nejmladším. Vznikla pravděpodobně v 18. století na pozemcích patřících panství bystřickému. Původně tu byly panské rybníky s chalupou hlídače. Rybníky byly vrchností zrušeny a vypuštěny. Hlídač si chalupu zakoupil a obdělával pole. Vedle ní pak vznikly časem další, vesměs menší usedlosti. V roce 1839 je zde uváděno 5 popisných čísel. V roce 1931 měl Hájek 9 popisných čísel s 54 obyvateli (43 Čechů a 11 Němců). V roce 1986 byl pod Hájkem opět vybudován rybník.

Dnešní stav obyvatel Hájku společně se Splží je 14 osob a 22 čísel popisných (7 obydlených a 15 neobydlených).


Ostatní místní části:
BožtěšiceBrtíČeské HamryHorní NěmčiceJavoříčkoKněžiceKrotějovLehomLukaviceMladoticeOpálkaRovná – StrážovViteňZahorčice

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Květen 2024

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29. 4. 2024
30. 4. 2024
1. 5. 2024
2. 5. 2024
3. 5. 2024
4. 5. 2024
5. 5. 2024
6. 5. 2024
7. 5. 2024
8. 5. 2024
9. 5. 2024
10. 5. 2024
11. 5. 2024
12. 5. 2024
13. 5. 2024
14. 5. 2024
15. 5. 2024
16. 5. 2024
17. 5. 2024
18. 5. 2024
19. 5. 2024
20. 5. 2024
21. 5. 2024
22. 5. 2024
23. 5. 2024
24. 5. 2024
25. 5. 2024
26. 5. 2024
27. 5. 2024
28. 5. 2024
29. 5. 2024
30. 5. 2024
31. 5. 2024
1. 6. 2024
2. 6. 2024