Tělocvičná jednota Sokol Strážov

Tělovýchovná jednota Sokol byla ve Strážově založena na jaře roku 1897. U jejího zrodu stáli učitel Piťha, lékař Seichert a obchodník König. První sokolská cvičení se konala v sále hostince „U Denků“, v tělocvičně měšťanské školy nebo také na obecním tržišti. O počátcích strážovského Sokola podrobně pojednává článek o historii z let 1897 – 1925. V roce 1923 bylo získáno vhodné místo pro stavbu sokolovny. O rok později přikročili sokolové podle plánů architekta Karla Horáka ke stavbě. Sokolovna byla dokončena v roce 1925 a 16. srpna téhož roku slavnostně otevřena.

Sokol byl v období první republiky jedním z nejaktivnějších spolků v obci. Významným sponzorem místní jednoty byl velkoobchodník František Stadler z Prahy. Krutou ranou byl však plošný zákaz činnosti v období druhé světové války. Po roce 1948 pohltila Sokol sjednocená tělovýchova, kdy zdejší organizace fungovala pod hlavičkou ČSTV. Také v té době se ve Strážově pořádalo mnoho sportovních i kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Tělocvičná jednota Sokol Strážov byla obnovena v roce 2001. Základnu tvoří 182 členů, přičemž velký podíl je z řad mládeže. Starostou je Stanislav Kopecký, místostarostkou Mgr. Blanka Preslová. Funkci jednatele zastává Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. a náčelnicí je Věra Rysová. Organizace aktivně provozuje několik druhů sportů: stolní tenis, plavání, florbal, gymnastika, volejbal a nohejbal. Nelehkým úkolem je zajištění oprav a údržby sokolovny, která je využívána nejen pro TJ Sokol, ale při většině kulturních a společenských akcí ve městě. Místní Sokolové provozují také víceúčelové sportovní hřiště.

Bližší informace o činnosti spolku najdete na webových stránkách TJ SOKOL Strážov.

Městský úřad Strážov
Strážov 71, 340 21
Janovice nad Úhl.

 

telefon: 376 392 465
fax: 376 392 485
e-mail: mesto@strazov.cz

 

IČ: 00256102
DIČ: CZ00256102
č. účtu: 0822787359/0800

Události na Prosinec 2023

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
30. 11. 2023
1. 12. 2023
2. 12. 2023
3. 12. 2023
4. 12. 2023
5. 12. 2023
6. 12. 2023
7. 12. 2023
8. 12. 2023
9. 12. 2023
10. 12. 2023
11. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
18. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
24. 12. 2023
25. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023